Spartak G. Rafayelyan
Biography
Education
B.Sc.: Faculty of Mathematics and mechanics, Yerevan State University, 1971-1976
PhD: Faculty of Mathematics and mechanics, Yerevan State University, 1976-1979

Academic degree
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Candidate thesis

Professional experience
From 1988 to date: Associate Professor, Yerevan State University
1979-1988: Assistant Professor, Yerevan State University

Academic courses
General Courses: Complex Analysis, Mathematical analysis, Higher mathematics. Special Courses: Entire function, Meromorphic functions, Fourier analysis

Scale of professional interests
Entire and meromorphic functions, Fourier analysis, interpolation theory

Languages
Armenian, Russian

Spartak G. Rafayelyan

Associate Professor | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Mathematical Analysis
 
 

Book

Մ.Պ. Պողոսյան, Վ.Հ. Մարտիրոսյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Ս.Գ. Ռաֆայելյան, Ա.Ա. Սահակյան, Ա.Ի. Պետրոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաներ ֆունկցիաների տեսությունից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009, 163 էջ

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004

Ռաֆայելյան Ս., Միքայելյան Օ.

Մաթեմատիկայի ձեռնարկ V-X դասարանների | Դասագիրք, Երևան, «Միտք», 1997

Ռաֆայելյան Ս., Տոնոյան Գ., Անտոնյան Ս., Գալստյան Լ.

Մաթեմատիկայի քննական առաջադրանքների տարբերակներ | Դասագիրք, Երևանի Պետական Համալսարան, 1990

Գ.Ա.Տոնոյան, Ս.Գ.Ռաֆայելյան, Է.Է.Պիվազյան

Ստուգողական աշխատանքների ժողովածու բարձրագույն մաթեմատիկայից | Երևան,1989, 187 էջ
 

Article

S. G. Rafayelyan

Интерполяция целыми функциями экспоненциального типа. II (Էքսպոնենցիալ տիպի ամբողջ ֆունկցիաներով ինտերպոլյացիա: Մաս II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 8-14 (ռուսերեն) |

S. G. Rafaelian

Интерполяция целыми функциями экспоненциального типа. I (Էքսպոնենցիալ տիպի ամբողջ ֆունկցիաներում ինտերպոլյացիա: I) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 11-18 (ռուսերեն) |
1   2   3  |  See all