Susanna A. Grigoryan
Biography
Education (beginning with IHE)
Faculty of Armenian Philology, YSU, graduate- studentship of the YSU Faculty of Armenian Philology

Academic degree
PHD- «The Armenian Color-Terms and Their Linguistic Value», 1989,
«The Armenian Language» Speciality

Professional experience
The Clothes Factory of Vanadzor named after Stepan Shahumyan (1977 - 1979)
Assistant of the department of Armenian History, YSU, (1989-2004)
Associate Professor, department of Armenian History, YSU (since 2004 until now)

Academic courses
«Old Armenian», «The Middle Armenian System of Declension», «The Study of Parts of Speech», «A Translation of Old Armenian Texts into New Armenian»

Languages
Armenian, Russian, English

Susanna A. Grigoryan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Book

Ս. Գրիգորյան

Գրաբարի ընթերցարան | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011թ.

Ս. Գրիգորյան

Հայերենի գունանունները բույսերի և կենդանիների անուններում | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007թ.

Ս. Գրիգորյան

Հայերենի գունանունները և նրանց լեզվաոճական արժեքը | Մենագրություն, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 1998

Susanna A. Grigoryan

Հայերենի արմատական գունանունները, նրանց իմաստային տարբերակումն ու ստուգաբանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 188-192 |
 

Article

Susanna Grigoryan

Կոստան Զարյանի բանաստեղծությունների բառապաշարը (1914-1948 թվականներ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 41-51 |

Նաիրա Պարոնյան, Սուսաննա Գրիգորյան

Մովսես Սյունեցու ճառերի բառային արվեստը | Էջմիածին, 2019, Գ, էջ 101-110 |

Գրիգորյան Սուսաննա

Գույնի խորհուրդը Համո Սահյանի չափածոյում | Հայագիտական հանդես: 2017, 4 (38), էջ 3-9 |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Նոր բառեր Վարդան Արեվելցու «Ներբողեանք»-ում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 141-147 |

Susanna Grigoryan

Նորակազմությունները Կոստան Զարյանի «Օրերի պսակը» ժողովածուում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 42-50 |
1   2   3   4   5   6  |  See all