Tatevik V. Hakobyan
Biography
Education
2005 - 2009: YSU, Faculty of Oriental Studies (BA degree in Turkish studies)
2009 - 2011: YSU, Faculty of Oriental Studies (MA degree in Turkish studies)
2011 YSU, Faculty of Oriental Studies, PhD student


Work Еxperience
2011- 2015: assistantYSU, Chair of Turkic studies
2013-till now lecturer, YSU, Chair of Turkic studies

Academic courses
Turkish language

Scope of scientific interests
Turkish historiography, History of the Ottoman Empire

Languages
Armenian, English, Russian, Turkish

tatevik.hakobyan@ysu.am

Tatevik V. Hakobyan

Assistant | Faculty of Oriental Studies - Chair of Turkish Studies
 
 

Article

Tatevik Hakobyan

Թուրքական պատմական հեռուստասերիալները որպես պաշտոնական քարոզչության միջոց | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 93-105 |

Տաթևիկ Հակոբյան

Աբդուլհամիդյան ժամանակաշրջանի կրթության լուսաբանումը թուրքական պատմագիտության մեջ | Էջմիածին, 2018, հատոր Ե, էջ 76-89 |

Տաթևիկ Հակոբյան

Աբդուլ Համիդ II-ի աքսորի տարիները ժամանակակիցների հուշերում | Հայագիտության հարցեր, 2018, 3 (15), էջ 97-107 |

Տաթևիկ Հակոբյան

Աբդուլ Համիդ II ներքին քաղաքականությունը և դրա լուսաբանումը թուրքական պատմագրության մեջ (Ուրվագիծ) | Պատմաբանասիրական հանդես, 2018, 2 (208), էջ 154-163 |

Հակոբյան Տաթևիկ

Աբդուլ Համիդ Երկրորդի կերպարի վերարժևորման արդի միտումները թուրքական պատմագրության մեջ (Սելիմ Դերինգիլի աշխատությունների օրինակով) | Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 95-110 |
1   2  |  See all
 

Thesis

Погосян Наира, Акопян Татевик

Образ султана Абдул-Хамида II в турецком историческом романе сер. ХХ в. (на примере романа Мехмеда Джемаля Кунтая «Три Стамбула») | XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. 2019, стр. 387-388