Tatevik V. Hakobyan
Biography
Education
2005 - 2009: YSU, Faculty of Oriental Studies (BA degree in Turkish studies)
2009 - 2011: YSU, Faculty of Oriental Studies (MA degree in Turkish studies)
2011 YSU, Faculty of Oriental Studies, PhD student


Work Еxperience
2011- 2015: assistantYSU, Chair of Turkic studies
2013-till now lecturer, YSU, Chair of Turkic studies

Academic courses
Turkish language

Scope of scientific interests
Turkish historiography, History of the Ottoman Empire

Languages
Armenian, English, Russian, Turkish

tatevik.hakobyan@ysu.am

Tatevik V. Hakobyan

Assistant | Faculty of Oriental Studies - Chair of Turkish Studies
 
 

Article

Տաթևիկ Հակոբյան

Աբդուլ Համիդ Երկրորդի և Միդհատ Փաշայի հակամարտության արտացոլումը թուրքական պատմագրության մեջ. համառոտ ակնարկ | Արևելագիտության հարցեր: 2017, հատոր 13, էջ 226-233 |

Տ. Հակոբյան

Աբդուլ Համիդ II-ը հայերի մասին | Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, թիվ 3 (6), էջ 61-68

Տաթևիկ Հակոբյան

Հայկական թեմատիկան Աբդուլ Համիդ 2-րդի հուշագրություններում | Արևելագիտության հարցեր, հատոր 9, Երևան, 2015, էջ 137-149

Tatevik V. Hakobyan

Սուլթան Աբդուլ Համիդ II- ի կերպարի փոփոխության դրսևորումները թուրքական պատմագրության մեջ | Արևելագիտության հարցեր, հատոր 8, Երևան, 2013, էջ 1 168-173

Tatevik V. Hakobyan

Աբդուլ Համիդ Երկրորդը թուրք պատմագրության մեջ. արդի միտումներ | Արևելագիտության հարցեր, հատոր 7, Երևան, 2012, էջ 153-157
1   2  |  See all
 

Thesis

Погосян Наира, Акопян Татевик

Образ султана Абдул-Хамида II в турецком историческом романе сер. ХХ в. (на примере романа Мехмеда Джемаля Кунтая «Три Стамбула») | XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. 2019, стр. 387-388