Vachagan V. Avagyan
Biography
Education
1993-1996, Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology, Chair of Modern Armenian Literature, Postgraduate student
1988-1993, Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology, Department of Armenian Language and Literature, Student

Academic degree
2003, Yerevan State University, Candidate of Philology - Arshak Chopanyan’s Literary and Critical Views

Professional experience
2015-till now Yerevan State University, Chair of History of Armenian Literature, Associate Professor
2003-till now Idjevan Brench’s of Yerevan State University, Chair of Armenian Language and Literature, Associate Professor, Head of the Chair
1996-1998, Idjevan Brench’s of Yerevan State University, Chair of Armenian Language and Literature, Lecturer

Academic courses
The Armenian folklore
The History of Ancient and Medieval Armenian Literature
The History of 19th century Modern Armenian Literature

Languages
Armenian, Russian, English

Vachagan V. Avagyan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
 
 

Book

Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Ալբերտ Մակարյան, Ռուբեն Սաքապետոյան, Սամվել Մուրադյան, Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան

Վաչագան Ավագյան

«Հայոց լեզու և գրականություն» - մաս 4 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 288 էջ |

Վաչագան Ավագյան

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» - մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 304 էջ |

Վաչագան Ավագյան

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» - մաս 3 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 296 էջ |

Վաչագան Ավագյան

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» - մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 296 էջ |
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Article

Վաչագան Ավագյան

Արշակ Չոպանյանի կյանքի և գործունեության նկարագիրը | Պատմաբանաիրական հանդես, 2022, 63-88 էջ |

Վաչագան Ավագյան

Պետրոս Դուրեանը գնահատականների զուգակշիռքում | Էջմիածին, 2022, 80-96 էջ |

Վաչագան Ավագյան

Հովհաննես Դրասխանակերտցին և ժողովրդական բանահյուսությունը | Հայագիտության հարցեր, 2021, 3, 107-119 էջ |

Vachagan Avagyan

Վարկած Վահագնի առասպելաբանական կերպարի վերաբերյալ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 31-39 |

Վաչագան Ավագյան

Հայր Ղևոնդ Ալիշանի և Վլադիմիր Ստասովի առնչություններից | Պատմաբանասիրական հանդես, 2, 2021, 172-178 էջ |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all