Vahagn R. Aglyan
Biography
Education
1993 - 1998: YSU, Department of International Relations
1998 - 2001: YSU, Department of International Relations, post-graduate, Chair of Theory and History of International Relations

Scientific Degree
Ph.D. in History, Institute of History, NAS of RA, 2001

Working Experience
2002 - till now: Researcher, Institute of History, NAS of RA
2005 - till now: Lecturer, Department of International Relations, Public Administration.
2008 - till now: Head of Chair of Public Administration, YSU, Department of International Relations
2005 - 2006: Adjunct Faculty, Arizona State University, School of Public Affairs

Courses read
1. “Comparative Public Administration”
2. “Public Management Reform”
3. “Sociology of International Relations”

Scope of scientific interests
Comparative administration, contemporary International Relations and Regional Policies

Languages
Armenian, English, Russian

aglyan@ysu.am

Vahagn R. Aglyan

Head of Chair | Faculty of International Relations - Chair of Public Administration
 
 

Book

В. Р. Аглян, А. Г. Ибрагимов, А. В. Тихомиров, М. Ш. Губайдуллина, А. Д. Буриан, А. О. Чубарьян, З. Ш. Саийдзода, И. Р. Мавланов, С. Г. Михиовец, А. Н. Харченко, Д. А. Дегтеров, К. П. Курылев, Р. А. Бейбутова

Внешняя политика стран СНГ | Аспект Пресс. 2017թ․, 493, Россиая, Москва

Vahagn R. Aglyan

Россия и грузино-абхазское противостояние (1992-1994 гг.) (к хронологии вооруженного конфликта) (Ռուսաստանը և վրաց-աբխազական դիմակայությունը 1992-1994 թթ. (զինված հակամարտության ժամանակագրության շուրջ)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 178-191 |
 

Article

Ваагн Аглян

Новые тенденции в глобальной стратегии США и парадигма мировой безопасности | "21-й ВЕК", № 2, стр. 21-37 |

Ա. Հ. Սիմոնյան, Վ. Ռ. Ագլյան

Ռուսաստանի անվտանգության քաղաքականությունը արդի փուլում. նոր միտումներ անդրկովկասյան ռազմավարության համադրույթում. - 21-րդ դար | «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, թիվ 4, 2004 թ., էջ 62-82

Ա. Հ. Սիմոնյան, Վ. Ռ. Ագլյան

ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման «երկրորդ ալիքը». հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ | Արևելագիտության հարցեր, միջբուհական ժողովածու, հ. 5, Ե., 2004 թ., էջ 155-74

В.Аглян, А. Симонян

Россия и Закавказье: новые тенденции в сфере безопасности | Новая Евразия: Россия и страны ближнего зарубежья, N16, 2004

Վահագն Ռոբերտի Ագլյան

Ռուսաստանը և Կենտրոնական Ասիան. նոր միտումներ տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտում | ՌԱՀՀԿ, Երևան
1   2   3   4  |  See all