Vahe V. Hovhannisyan
Biography
Education
1996 - 2000: Yerevan State University, law faculty, diploma with honors
2000 - 2002: Yerevan State University, (YSU) law faculty, LL.M. degree
2002 - 2005: Postgraduate study at Yerevan State University, law faculty

Academic degree and academic rank
Doctor of Juridical Science, Professor

PhD thesis
“International Commercial Arbitration: Theoretical and Practical Issues”
Specialization - 00.04 – “Judicial Law”

Doctoral thesis
“Issues of Review of Judicial Acts in Appeal Procedure in Civil Procedure of the Republic of Armenia”
Specialization - 00.04 – “Judicial Law”

Research areas
Judicial authority and judiciary, civil procedure, current Issues of judicial review, commercial arbitration

Teaching interest
Civil Procedure of the Republic of Armenia (RA), Commercial Arbitration in RA, Issues of judicial review in Civil Procedure

Work experience
2018 - present: Head of Chair of Civil Procedure at YSU
2008 - 2018: Assistant Professor of Civil Procedure department
2016 - present: Lecturer at the RA Academy of Justice
2015 - 2016: member of the working group on elaboration of the draft RA Civil Procedure Code
2004 - 2008: Assistant at the Chair of Civil Law at YSU
2003 - Chief Specialist of Main Department of the RA Ministry of Economy and Finance
2000 - 2002: Legal Counsel, RA Ministry of Transport and Communications

Professional membership
2004 - present: member of the RA Union of Lawyers
2016 – present: Member to the Specialized Council 001 of HQC under YSU awarding academic degrees

Languages
Armenian, English, Russian

(+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Vahe V. Hovhannisyan

Head of Chair, Doctor of Law, Professor | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
 
 

Book

Հովհաննիսյան Վ. Վ.

Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները Հայստանում | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, 544 էջ

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Քաղաքացիական գործերով դատական վերանայման ինստիտուտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանում | ԵՊՀ հրատ., Եր., 2011, 256 էջ
 

Article

Vahe Hovhannisyan

Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի իրացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 67-76 |

Vahe Hovhannisyan

Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու որոշումը որպես դատական ակտը նոր հանգամանքով վերանայելու քաղաքացիադատավարական հիմք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 26-39 |

Vahe Hovhannisyan

Մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները վճռաբեկ դատարանի կողմից վերացնելու սահմանադրաիրավական խնդրի իրացումը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 66-75 |

Վահե Հովհաննիսյան

Վերքաննիչ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հստակեցումը և վերաքննության տեսակի օբյեկտային սահմանների հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 167-185 |

Vahe Hovhannisyan

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի կողմից իրավունքի նորմերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու սահամանադրաիրավական խնդրի իրացումը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 64-75 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all