Varduhi R. Papoyan
Biography
b>EDUCATION
1986 – 1989: YSU, Department of Psychology, Postgraduate Student
1981 – 1986: YSU, Department of Biology

ACADEMIC DEGREE
2002: PhD in Psychology, Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan, Yerevan, Armenia

PROFESSIONAL EXPERIENCE
2020-present, Professor of Department of General Psychology, PhD of Psychology
2012 – present, YSU The Laboratory of Personality Psychology and Professional Activity, Assistant
2009 – present , YSU, Postgraduate Education Department, Professional training – Psychology, Project Coordinator
2004 – Associated Professor of Department of General Psychology, PhD of Psychology
1991 – 2002, YSU Department of Psychology, Assistant
1989 – 1991: YSU Department of Psychology, senior Assistant

ADDITIONAL PROFESSIONAL CERTIFICATES
2016-2021, Professional High Quality Training by Credit system
2011-2016, Professional High Quality Training by Credit system
2013-14 Trainings of Future Pedagogues – The World Bank
2009: Qualification enhancement practical course for lecturers of pedagogy-psychology, YSU
2007: Qualification enhancement course for lecturers of psychology, YSU
1999 « Inclusive Education» UNICEF, Armenia
1999 «The assistance of children in stressful situations» UNICEF, Armenia

ACADEMIC COURSES
Anthropology and Zoo psychology, Psychogenetic, General Psychology, Biological baizes of psychology , The Psychology of Effective behavior, Psychodiagnostics, Psychology of Cognitive Processes

SCALE OF PROFESSIONAL INTERESTS
Clinical Psychology, Persons Professional Orientation, Professional self- orientation and competence, Psychological Safety, Psycho-diagnostic ,

PARTICIPATIO N IN A GRANTS PROJECTS
2018-2020 Psychological assessment of person in the process of professional preparation, Project coordinator
2015-2017 SCS RA, Provisioning the Professional Competence of Youth by Stimulation of Their Self - reliance, Project coordinator
2014. Open Society Foundations - Armenia - Study of Perception of Inclusive Education Ideology, Expert
2013-2015 SCS RA, Psychological Support Technologies of the Professional Self-orientation and Establishment in the System of Education, Project Coordinator
2008-2011. SCS RA, Psychological Research on Professional Orientation and Self-realization Processes, Project Coordinator
2005 - 2007 Scale of Child’s Development , Mission East, Expert
2003 – 2004 Psychology of Tolerance Consciousness, OSI – Armenia

LANGUAGES
Armenian, Russian, English

PROFESSIONAL MEMBERSHIP
2011 - present: “013 Professional Board of HCC of the Republic of Armenia” for the Provision of Academic Degrees within the Yerevan State University, Member
2006 - present: Armenian Center of Health and Education
1996 - present: Member of social organization of “Association of psychologists”, Yerevan, Armenia

Varduhi R. Papoyan

Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of General Psychology
Senior Researcher | Faculty of Philosophy and Psychology - Laboratory in Psychology of Personality and Professional Activities
 
 

Book

Ա. Գալստյան, Վ.Պապոյան, Է. Գրին, Դ. Սարգսյան

Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2011, 102 էջ

Ռ. Վ. Աղուզումցյան , Ս. Ս. Ամիրյան , Վ. Ռ. Պապոյան , Ա. Ս. Գալստյան , Ն. Գ. Խաչատրյան , Հ. Ռ. Հովհաննիսյան, Ն. Ա. Հարությունյան , Դ. Յ. Սարգսյան

Հոգեկան հուսալիության հետազոտման մեթոդաբանական մոտեցում: Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը | Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 164 էջ, էջ 113-131 |

Բեջանյան Ա., Պապոյան Վ., Գալստյան Ա.

Երեխայի հոգեկան զարգացումը գնահատող դիագնոստիկ փաթեթ | Մեթոդական ուղեցույց, Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 134 էջ

Աղուզումցյան Ռ. Վ., Պապոյան Վ. Ռ., Գալստյան Ա.Ս., Սարգսյան Դ.Յ., Մուրադյան Ե. Բ.

Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները | Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր

В. Р. Папоян

Психогенетика и нейропсихология | Учебные программы, Ереван, изд-во РАУ, 2007, 37 с.
1   2   3  |  See all
 

Article

Varduhi Papoyan, Alina Galstyan, Diana Sargsyan

Մասնագիտական հոգեբանասոցիալական կարողունակությունների վերաձևավորումը ճգնաժամային պայմաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 52-58 |

Diana Sargsyan, Varduhi Papoyan, Alina Galstyan, Narek S. Hovsepyan

Socio-Psychological Assessment and Management of Universal Inclusion Process Effectiveness | International Journal of Science and Research, 2021, N 10 (4), p. 254-256

Վարդուհի Պապոյան, Ա. Զուրաբյան

Անձի հոգեբանական անվտանգությունն աշխատանքային միջավայրի փոփոխման կոնտեքստում | «Արդի հոգեբանություն», 2021, թիվ 1 (8), էջ 90-99

Պապոյան Վ.Ռ., Տոնիկյան Տ.Գ.

Ղեկավարների որոշումների ընդունման ռազմավարությունների եվ տիպաբանական առանձնահատկությունների փոխկապակցվածության հետազոտություն | Արդի հոգեբանություն, 2020, 1(6), 117-122 էջ

Վարդուհի Պապոյան, Տիգրան Տոնիկյան

Ղեկավարի անտիցիպացիոն ունակությունները դերը կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի ձեվավորման գործընթացում | Այլընտրանք, 2020, 2, 258-264 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all
 

Thesis

D. Sargsyan, V. Papoyan, A. Galstyan, Milena Karapetyan

Perspectives of Professional Support for Students in Armenia | Psychology In The 21st century, Open Minds, Societies and World, 32nd International Congress of Psychology, 18-23.07.2021, p. 1, Czech Republic

Գրիգորյան Ն. Ա., Պապոյան Վ. Ռ.

Հանրակրթական ուսումնական աստատությունների ուսուցիչների հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 28-30, 2011, էջ 358-360

Գալստյան Ա. Ս., Պապոյան Վ. Ռ.

Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում անձի մասնագիտական կայացումը | Միջազգային գիտաժողով, Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ. ամփոփումներ, ապրիլ 16-17, 2012, էջ 103