VILIK M. HAROUTYUNIAN

VILIK M. HAROUTYUNIAN

 
 

Article

V. M. Harntyunian, A. G. Sarkissian, V. M. Arakelyan, G. E. Shahnazaryan, G. S. Bornazian

Исследование фотоэлектродов Fe_2O_3, легированных элементами IV группы (4-րդ խմբի տարրերով լեգիրված Fe_2O_3 ֆոտոէլեկտրոդների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 73-78 (ռուսերեն) |

V. M. Haroutunian, F. V. Gasparian, S. V. Melkonian

К теории шумов p+nn+ -структур из компенсированных полупроводников (Կոմպենսացված կիսահաղորդիչներից պատրաստված p+nn+ սխեմաներ աղմուկների տեսության վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 56-61 (ռուսերեն) |

V. M. Harutunian, A. G. Varoslan

Малосигнальный анализ субкритически легированных диодов Ганна с уровнями прилипания (Գանի կպչուն մակարդակներ պարունակող գերկրիտիկորեն լեգիրացված դիողների համար կատարված ցածր ազդանշանային անալիզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 86-93 (ռուսերեն) |
1   2  |  See all