VILIK M. HAROUTYUNIAN

VILIK M. HAROUTYUNIAN

 
 

Article

V. M. Haroutunian, A. A. Karagiozov

Термогенерация заряда в трехфазных фотоприемных приборах с зарядовой связью (Լիցքի ջերմագեներացիան լիցքային կապով եռաֆազ ֆոտոընդունիչ սարքերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 45-49 (ռուսերեն) |

V. M. Haroutyunian, A. A. Karagjozov

Разброс фоточувствительности в фотоприемных приборах с зарядовой связью (Լիցքային կապով լուսաընդունիչ սարքերում լուսազգայնության ցրվածությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 70-73 (ռուսերեն) |

V. M. Haroutunian, M. L. Dimaksian, G. Ye. Grigorian

Получение и исследование некоторых электрофизических свойств моноселенида галия (Գալիումի մոնոսելենիդի ստացումը և մի քանի էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 65-68 (ռուսերեն) |

V. M. Haroutyunian, R. S. Barscghian, G. E. Grigorian, V. Sh. Zargarian , V. A. Mkhikian, B. O. Semerdjian

Фоточувствительные структуры на основе кремния, легированного селеном (Ֆոտոզգայուն կառուցվածքներ սելենով լեգիրացված սիլիցիումի հիմքի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 56-61 (ռուսերեն) |

V. M. Haroutyunian, R. S. Barseghian, A. M. Ghukassian

Исследование неоднородностей в компенсированном кремнии методом сканирования лазерным лучом (Փոխհատուցված սիլիցիումում անհամասեռությունների հետազոտումը փռող լազերային ճառագայթի եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 87-90 (ռուսերեն) |

V. M. Harntyunian, A. G. Sarkissian, V. M. Arakelyan, G. E. Shahnazaryan, G. S. Bornazian

Исследование фотоэлектродов Fe_2O_3, легированных элементами IV группы (4-րդ խմբի տարրերով լեգիրված Fe_2O_3 ֆոտոէլեկտրոդների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 73-78 (ռուսերեն) |

V. M. Haroutunian, F. V. Gasparian, S. V. Melkonian

К теории шумов p+nn+ -структур из компенсированных полупроводников (Կոմպենսացված կիսահաղորդիչներից պատրաստված p+nn+ սխեմաներ աղմուկների տեսության վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 56-61 (ռուսերեն) |

V. M. Harutunian, A. G. Varoslan

Малосигнальный анализ субкритически легированных диодов Ганна с уровнями прилипания (Գանի կպչուն մակարդակներ պարունակող գերկրիտիկորեն լեգիրացված դիողների համար կատարված ցածր ազդանշանային անալիզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 86-93 (ռուսերեն) |