Yervand H. Khunkaryan

Yervand H. Khunkaryan

Lecturer | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
 
 

Book

Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
 

Article

Երվանդ Խունդկարյան

Վարչական դատավարությունում հայցի ապահովման կիրառման գործնական հիմնախնդիրները | «Դատական իշխանություն», Երևան, 2020, թիվ 3-4 (249-250), էջեր 3-11

Երվանդ Խունդկարյան

Ոչ նյութական վնասի իրավակարգավորման պատմությունը և առկա հիմնախնդիրները | «Դատական իշխանություն», Երևան, 2017, թիվ 9-10 (219-220), էջեր 3-12

Երվանդ Խունդկարյան, Աշխեն Ղարսլյան

Ընդդատության ինստիտուտի իրավակարգավորման որոշ հիմնախնդիրները ՀՀ վարչական և քաղաքացիական դատավարություններում | «Դատական իշխանություն», Եր., 2016, թիվ 8-9/206-207, էջեր 74-83