Yuliana G. Melkumyan
Biography
Education
1997 - 1998: Fachhochschule, Germany, Frankfurt on Main, Department of Social Work
1992 - 1997: Yerevan State University, Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology

Academic degree
PhD in Sociology

Professional experience
1998: Associate Professor, Department of Social Work and Social Technologies, Yerevan State University, Faculty of Sociology 2001 Sociologist-Researcher, “Trust” Social Work and Sociological Research Center
2003 - 2005: Sociologist Researcher, “Bridge of Hope” NGO
2015: UNICEF child protection expert
2016: World Bank gender expert

Academic courses
Sociological Essentials of Social Work, Economics of Social Work, Supervision in Social Work, Social State Development Theories, Sociology of Management, Project Evaluation, Project Management, Poverty and Social Inequality, Modern Methods of Social Study, Modern Methods of Public Problem Solving

Scale of professional interests
Qualitative and quantitative research methods, Social Stratification

Participation to International conferences and Seminars
Armenia, Germany, USA

Languages
Armenian and Russian (fluent), English (good), German (conversational)

Yuliana G. Melkumyan

Associate Professor | Faculty of Sociology - Chair of Social Work and Social Technologies
Researcher | Faculty of Sociology - Research Laboratory of Applied Sociology
 
 

Book

Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան

Ինչո՞ւ աղքատները չեն դիմում ընտանեկան նպաստների համակարգին | Մենագրություն, Երևան, Անտարես, 2010
 

Article

Yuliana Melkumyan

Անչափահաս իրավախախտների սոցիալական վերականգնման առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 11-18 |

Yuliana Melkumyan

Оценка знаний в системе образования: функциональный анализ (Գիտելիքի գնահատումը կրթության համակարգում. գործառութային վերլուծություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 29-37 |

Յուլիանա Մելքումյան

Ժամանակակից հայաստանյան հասարակության միջին խավի դինամիկան | Հայաստան 2018. իրողություններ և հեռանկարներ: 2018, էջ 59-60 |

Мелкумян Ю. Г.

Инклюзивное образование и создание доступной образовательной среды | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2018, 1 (652), էջ 137-152 |

Yuliana Melkumyan

Armenia’s ‘Middle Class’: Stability Characteristics and the Challenge of Erosion | Caucasus Analytical Digest. 2017, N 95, pp. 2-5 |

Людмила Арутюнян, Юлиана Мелкумян

Элита: проблема необходимости и возможности циркуляции | Проблемы безопасности в современных обществах. 2016, стр. 17-31 |

Yuliana Melkumyan

ՀՀ ավագ դպրոցի աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական խնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-13 |

Յու. Գ. Մելքումյան

ՀՀ բուհերում հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ներառման մեթոդական առաջարկություններ | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2015թ․, 3 (645), 168-180 էջ |

Y. G. Melkumyan

The Problem of Middle Class Construction in the Modern Armenian Society (Միջին խավի կառուցակցման հիմնախնդիրը արդի հայ հասարակությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 138.5, Երևան 2012թ., էջ 8-13 |

Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան, Հասմիկ Էդուարդի Գևորգյան

Գենդերային փոխհարաբերությունների խճանկար. գենդերային սոցիալականացում, գենդերային հանդուրժողականություն, գեներային ինքնություն | (Սոցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալներ), Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2011

Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան

Բնակչության բարեկեցության մակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականների կառուցման մեխանիզմները | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1-2 (630), հունվար-օգոստոս, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երեւան, 2011 |

Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան

Социологические подходы к измерению среднего класса (характеристики среднего класса РА на современном этапе) | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2 (627-628), հունվար-ապրիլ, մայիս-օգոստոս, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երեւան, 2010 |

Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան

Միջին խավը Հայաստանում (քանակական վերլուծություն և հիմնական բնութագրիչներ) | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3 (629), սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երեւան, 2010 |

Yuliana G. Melkumyan

Ուսանողների մասնագիտական դիրքորոշումների ձեւավորման գործընթացը ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի բակալավրիատում. սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների ամփոփում | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ.
 

Thesis

Ю. Г. Мелкумян

Философские проблемы инклюзивного образования | Первый белорусский философский конгресс “Национальная философия в глобальном мире”. 2017, с. 595 |