Zhak S. Manukyan
Biography
Education
1998 - 2002: YSU, Faculty of History, bachelor
2002 - 2004: YSU, Faculty of History, master
2004 - 2007: YSU, Faculty of History, PD student

Academic degree
2007: Candidate of historical Sciences - “The Republic of Armenia in the military-political and social-economic fields of CIS (1991-2005)’’.

Professional experience
Since 2006 September: YSU, Chair of Armenian history, Assistant Professor
2006 - 2013: Director of History museum of YSU.
Since September 2011: YSU, Chair of International Relations and Diplomacy
Since July 2013: Deputy Dean of the Faculty of International Relations

Academic courses
History of Armenia, Situation of Armenia in ancient and middle ages, Integration processes of post-soviet territory, Relations RA with neighboring countries, RF policy in the South Caucasus.

Scale of professional interests
History of Armenian foreign policy in ancient and middle ages, Foreign policy of the Republic of Armenia, Integration processes in post-soviet territory

Languages
Russian - free, English, Turkish - with dictionary

Awards
RA Ministry of Defense “Vazgen Sargsyan” Medal

zhak.manukyan@ysu.am

Zhak S. Manukyan

Deputy Dean | Faculty of International Relations - Chair of International Relations and Diplomacy
 
 

Book

Ժ․ Ս․ Մանուկյան

Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում (1988-1994թթ․ փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու) | ԵՊՀ հրատ., 2019, 428 էջ, Հայաստան, Երևան

Ժակ Մանուկյան

Տարեգրություն Երևանի պետական համալսարանի (1919-2019 թթ․) | Հայաստան, Երևան, 312 էջ, 2018, հայերեն

Г. Петросян, Ж. Манукян, В. Петросян

Образование во имя мудущего. Факультет международных отношений ЕГУ | Учебник, ЕГУ изд., 2015, 44 стр. |

Gegham Petrosyan, Zhak Manukyan, Vahram Petrosyan

Education for Future. YSU Faculty of International Relations | Booklet, Yr., YSU Press, 2015, 44 pages Education for Future

Գեղամ Պետրոսյան, Ժակ Մանուկյան, Վահրամ Պետրոսյան

Կրթություն հանուն ապագայի: ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ | Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 44 էջ

Արամ Սիմոնյան, Ժակ Մանուկյան

Համալսարանականները Արցախյան պատերազմում | Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2011, 20 էջ

Արամ Սիմոնյան, Ժակ Մանուկյան

Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում | ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2011 թ., 256 էջ, ևս 14 էջ՝ ներդիր |

Ա. Սիմոնյան, Ժ. Մանուկյան

Երևանի պետական համալսարանի տարեգրություն | Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2009 թ., 438 էջ
 

Article

Ժակ Մանուկյան

Գեղամ Պետրոսյան, Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետության կերտունը (1917 թ. փետրվար - 1918 թ. հունիս) | Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, N 1 (28), 76-79 էջ, 2019

Жак Самвелович Манукян

Политика Турции на Южном Кавказе и проблемы безопасности Республики Армения 1991-2007 гг. | ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 91-107 |

Манукян Ж . С .

Нефтяная дипломатия Азербайджана и проблемы безопасности Республики Армения | Ось мировой политики XXIв. обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке, Центр стратегической конъюнктуры, Москва, 2012 г., 263-276 ст |

Մանուկյան Ժակ

Գեղամ Պետրոսյան. «Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918 - 1920թթ.)» | (գրախոսություն) «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, ՀԱԱ հրատ., Երևան, 2011, էջ 147-152 |

Մանուկյան Ժ. Ս.

Հայաստանի Հանրապետությունը ԱՊՀ երկրների համագործակցության համակարգում (1991-2008թթ.) | Մագիստրատուրայի «Հայոց պատմություն» մասնագիտացամամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 16 էջ |

Մանուկյան Ժակ

Երևանի համալսարանի կազմակերպիչ հանձնաժողովի աշխատանքների մասին (1919թ. հուլիս) | «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, Երևան, 2009, էջ 72-77 |

Ժակ Մանուկյան

Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական հարաբերությունները 1997-2001թթ. | «Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն, էջ 54-62 Ստեփանակերտ 2009թ. |

Մանուկյան Ժակ

ՀՀ-ՎՈՒԱՄ փոխհարաբերությունները և Հարավային Կովկասի անվտանգության խնդիրները 1997 - 2006թթ. | Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, «Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Պոլիգրաֆ» ՓԲԸ, Ստեփանակերտ, 2008, էջ 25-33

Zhak S. Manukyan

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը և ԱՊՀ ինտեգրացիոն գործընթացները 1991-2001 թթ. | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 146-151 |

Ժ. Ս. Մանուկյան

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը և ԱՊՀ ինտեգրացիոն գործընթացները 1991-2001թթ. | Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, էջ 146-151, Երևան 2006թ. |

Մանուկյան Ժակ

ՀՀ տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը ԱՊՀ շրջանակներում 1995 - 2001թթ. | «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, Երևան, 2006, էջ 170-176 |

Մանուկյան Ժակ

Հայաստան - Բելառուս փոխհարաբերությունները ԱՊՀ շրջանակներում (1993 - 2003 թթ.) | «Կանթեղ», թիվ 1 (26), «Աստղիկ» հրատ., Երևան, 2006, էջ 221-229

Ժ. Ս. Մանուկյան

ԱՊՀ շրջանակներում կոլեկտիվ անվտանգության ձևավորման գործընթացները և Հայաստանը 1995-2001թթ. | «Հայկական բանակ», էջ 71-82, Երևան 2006թ. |

Մանուկյան Ժակ

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը ՀՀ արտաքին քաղաքականության օրակարգում 1998-2002թթ. | Համազգային ուխտի վերանորոգման 90-ամյակ (1915-2005), «Ալիք», Թեհրան, 2005, էջ 47-50

Մանուկյան Ժակ

Հայ-թուրքական հարաբերությունները և Հայոց ցեղասպանության խնդիրները (1991-2002թթ.) | «Տարեգիրք» Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, էջ 64-78, Երևան 2005թ. |
 

Thesis

Ժակ Մանուկյան

Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հակահայկական ուղղվածությունը | Պատմություն և մշակույթ.ընդդեմ կեղծիքի և ոտնձգության, Հանրապետական գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Երևան 2011. 4-6 մայիսի, էջ 66, 126 |