Zhirayr V. Ninoyan
Biography
Education
2009 - 2013: Bachelor Degree Studies, Faculty of Physics,, YSU
2013 - 2015: Master Degree Studies, Faculty of Physics, YSU
2015 up to present: - PhD student, Faculty of Physics, YSU

Professional experience
2013 - present: Laboratory Assistant, “Optoelectronics and photonics science-research laboratory”, Faculty of Physics, YSU

Scale of professional interests
Physics of liquid crystals

Languages
Armenian, Russian, English

Zhirayr V. Ninoyan

Specialist of Laboratory | Faculty of Physics - Scientific-research laboratory for Optoelectronics and photonics
 
 

Article

Zh. V. Ninoyan

Formation of the disclination defects in the dye-doped cholesteric liquid crystalline structure under the influence of the laser beam (Դիսկլինացիոն արատների ձևավորումը ներկանյութով հարստացրած խոլեստերիկ հեղուկ բյուրեղական կառուցվածքներում լազերային ճառագայթման ազդեցությամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 55-59 |

Tigran Dadalyan, Zhirayr Ninoyan, Inge Nys, Roman Alaverdyan, Jeroen Beeckman, Kristiaan Neyts

Light-induced multi-wavelength lasing in dye-doped chiral nematic liquid crystals due to strong pumping illumination | Liquid Crystals, 2018, Vol. 45, Issue 9, 1272-1278 pp.

T. Dadalyan, R. Alaverdyan, Zh. Ninoyan, O. Willekens, J. Beeckman, I. Nys

Tuning the lasing wavelength of dye-doped chiral nematic liquid crystal by fluid flow | Liquid Crystals. 2017, 44, 2, pp. 372-378
 

Thesis

A. H. Gevorgyan, M. S. Rafayelyan, Zh. V. Ninoyan, Hermine Gharaguiyan, R. B. Alaverdjan

Asymmetric Transmission liquid-crystals of Two Cholesterics with Different Pitches and Chiralities | Optics-2016, էջ 72, Հայաստան |