Book

Բադալյան Ս. Մ., Ղարիբյան Ն. Գ.

Տարբեր սնկային կուլտուրաների միցելիումի կառուցվածքային առանձնահատկությունները | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 174 էջ, Հայաստան, Երևան

Հրանտ Ավանեսյան

Պրոյեկտիվ մեթոդների գիտակիրառական առանձնահատկությունների համակարգումը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 258 էջ, Հայաստան, Երևան

Արման Եղիազարյան

Աբաս Բագրատունի․ թագավոր Հայոց | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 122 էջ, Հայաստան, Երևան

Սյուզաննա Նավասարդյան

«Մեղքի և ապաշխարության խնդիրը» Գյունթեր Գրասի «Դանցիգյան եռագրության» մեջ | Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 144 էջ, Հայաստան, Երևան

Anahit Chubaryan, Artur Khamisyan, Garik Petrosyan

On some systems for two versions of many-valued logics | LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 73 p.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   615

Article

А. В. Сафарян, Ж. Əдiлбаев

ТМД елдерiнiң түркiтану орталықтары ынтымақтастығының келешегi туралы | Түркi әлемi және халықаралық байланыстар: тарих, тұлға, келешек. 2017, стр. 259-262

Сафарян А. В., Мелконян Р. О., Погосян Н. А.

О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете | Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312

Сафарян А. В., Мелконян Р. О., Погосян Н. А.

О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете | Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312

Маргарян В. Г.

Охрана атмосферного воздуха и проблемы обеспечения экологической безопасности в Республике Армения | «Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности и экологии». 2017, стр. 262-266 |

Маргарян В. Г.

Современное состояние использования поверхностных водных ресурсов и задачи их охраны на территории управления Ахурянского бассейна. | Чистая вода России-2017. стр. 244-250 |
1   2   3   4   5   6   7   8   4330

Patent

Սարգսյան Հ., Սարգսյան Հ., Հարությունյան Լ., Բադալյան Հ., Հարությունյան Ռ.

Ալյումինի հիդրօքսիդի զոլի ստացման եղանակ | Քիմիա: 2016, 3019 A

Margaryan Hakob, Hakobyan Nune, Hovhannisyan David, Aroutiounian Vladimir, Tabirian Nelson, Rohatgi Upendra, Jo Jae, Goushcha Oleksandr, Sargsyan Tigran, Gasparyan Petros

Device and Method for measuring circular dichroism | Ֆիզիկա: 2016: WO/2016/000001

Հ. Ա. Բաբայան

Սելավախպաշտպան կառուցվածք | Հիդրոտեխնիկայի բնագավառ: 2016, AM20160050

Հակոբ Մարգարյան, Դավիթ Հովհաննիսյան, Նունե Հակոբյան, Վալերի Աբրահամյան, Վլադիմիր Հարությունյան, Նելսոն Թաբիրյան

Հեղուկ բյուրեղային բևեռային դիֆրակցիոն ալիքային թիթեղ | Ֆիզիկա, օպտիկա: 2016, AM20150065

Ս. Ս. Հայրապետյան, Գ. Պ. փիրումյան

Միկրոգնդային կոմպոզիտային սորբենտի ստացման եղանակ | CO1B 33/00, CO4 21/00. 2016, 3037A
1   2   3   4   5   6   7   8   27

Thesis

Ani Sargsyan, Hasmik Kirakosyan

The glossary “Daqāyeq Al-Haqāyeq” as a source of research of Persian-Turkish linguistic contacts and training methodology of the 16th century | Language Contact and Language change in Western Asia. 2017, p. 36

Tereza Amryan

Changing Image of Yezidi Women | The Empowerment of Girls and Women in Armenia. 2017, p. 15

Hakob Avchyan

Enclitic Pronouns in The Anbarāni Dialect of The Talyshi Language | First North American Conference in Iranian Linguistics (NACIL 1). 2017, p. 32-33 |

Տոնիկեան Սոնա

ՀՀ պետական մարմինների` իրաքահայերի նկատմամբ տարվող քաղաքականությունը անկախացումից ի վեր | Իրաքի հայերը: 2017, էջ 71-72

Мелконян Р. О., Погосян Н. А.

Турецкая литература Германии конца ХХ - начала ХХI веков: основные тенденции развития | Азия и Африка: Наследие и современность. 2017, стр. 240-242
1   2   3   4   5   6   7   8   353
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Academic journals