Book

Լիլիթ Մկրտչյան

Կրթական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2005 թթ. | Մենագրոթյուն: Մեկնարկ: 2017թ․, 218 էջ, Հայաստան

Արման Եղիազարյան, Էդգար Հովհաննիսյան, Մանե Անանյան, Արա Հովհաննիսյան, Մելիք Հովսեփյան, Հրածին Վարդանյան

Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև մեր օրերը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 244 էջ, Հայաստան, Երևան

Վահե Արսենյան

Ուիթմենյան ավանդույթները և XX դարի առաջին կեսի ամերիկյան պոեզիան | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 144 էջ, Հայաստան, Երևան

Նաիրա Գասպարյան

Հայը օտարների ընկալմամբ | Մենագրություն: Լուսակն: 2017թ․, 222 էջ, Հայաստան, Երևան

Արթուր Վաղարշյան

Պետության և իրավունքի տեսություն-1 | Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   615

Article

Адамян Р. Г., Нанагюлян С. Г., Погосян А. В., Элоян И. М.

Анализ морфологических признаков рода Erodium L. Her (Geraniaceae Juss.) | Проблемы ботаники южной сибири и Монголии. 2017, стр. 106-109 |

L. Sh. Grigorian, A. A. Saharian

Эффект Казимира для идеально проводящего шара. II (Կազիմիրի էֆեկտը իդեալական հաղորդիչ գնդի համար. II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #1, էջ 61-68 (ռուսերեն) |

А. В. Сафарян, Ж. Əдiлбаев

ТМД елдерiнiң түркiтану орталықтары ынтымақтастығының келешегi туралы | Түркi әлемi және халықаралық байланыстар: тарих, тұлға, келешек. 2017, стр. 259-262

Сафарян А. В., Мелконян Р. О., Погосян Н. А.

О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете | Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312

Сафарян А. В., Мелконян Р. О., Погосян Н. А.

О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете | Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312
1   2   3   4   5   6   7   8   4332

Patent

Սարգսյան Հ., Սարգսյան Հ., Հարությունյան Լ., Բադալյան Հ., Հարությունյան Ռ.

Ալյումինի հիդրօքսիդի զոլի ստացման եղանակ | Քիմիա: 2016, 3019 A

Margaryan Hakob, Hakobyan Nune, Hovhannisyan David, Aroutiounian Vladimir, Tabirian Nelson, Rohatgi Upendra, Jo Jae, Goushcha Oleksandr, Sargsyan Tigran, Gasparyan Petros

Device and Method for measuring circular dichroism | Ֆիզիկա: 2016: WO/2016/000001

Հ. Ա. Բաբայան

Սելավախպաշտպան կառուցվածք | Հիդրոտեխնիկայի բնագավառ: 2016, AM20160050

Հակոբ Մարգարյան, Դավիթ Հովհաննիսյան, Նունե Հակոբյան, Վալերի Աբրահամյան, Վլադիմիր Հարությունյան, Նելսոն Թաբիրյան

Հեղուկ բյուրեղային բևեռային դիֆրակցիոն ալիքային թիթեղ | Ֆիզիկա, օպտիկա: 2016, AM20150065

Ս. Ս. Հայրապետյան, Գ. Պ. փիրումյան

Միկրոգնդային կոմպոզիտային սորբենտի ստացման եղանակ | CO1B 33/00, CO4 21/00. 2016, 3037A
1   2   3   4   5   6   7   8   27

Thesis

D. Soghomonyan, S. Blbulyan, A. Trchounian

The Combined Effects of Electromagnetic Radiation and Low Concentration of Sulfur Dioxide on Growth and Survival of Wine Lactic Acid Bacteria | ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 728 |

M. Ginovyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

Antibacterial, Antifungal and Anti-Phage Activity of Di | ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 318 |

G. Shahinyan, A. Margaryan, H. Panosyan, A. Trchounian

The Modelling of Lipase Protein Structures Based on Newly Isolated Thermophilic Bacilli Gene Sequences | ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 739 |

N. Sahakyan, M. Petrosyan, A. Avetisyan, A. Markosyan, S. Aloyan, A. Babayan, A. Trchounian

Essential Oil from Thymus vulgaris L. as Antimicobial Agent | ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 19 |

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Emil Gevorgyan

Alterations In Sphingomyelin:Phosphatidylcholine Ratio In Chromatin Preparations From Rat Liver And Thymus Cells After The Cisplatin In Vivo Action | ICSB INTERNATIONAL CONFERENCE SMART BIO. 2017, p. 37 |
1   2   3   4   5   6   7   8   361
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Academic journals