Book

Сергей Айрапетян, Айрапетян Л.С., Банян Л. С., Барегамян С.Ф., Пирумян Г.П.

Исследование процессов флокуляции бентонитовой суспензии органическими флокулянтами | Экологическая химия 2017, 26(1); 1–5.

Կատերինա Ալթունյան

Ապակենտրոնացման տեսություն և տեղական ինքնակառավարում (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2021, 160 էջ |

Эдик Минасян

Армянки в годы Второй Мировой и Великой Отечественной Войны (1939-1945) | ЮФУ, ЕГУ, 2021, 284 стр. с 6 илл.

Գևորգ Դանիելյան

Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական տեխնիկա | Ուսումնական ձեռնարկ, Եր. «Տիգրան Մեծ» հրատ. 2021 թ., 255 էջ |

Լիլիթ Շաքարյան

Հաղորդակցության Մարտահրավերները Տեղեկատվական Հասարակությունում | Ուս․ ձեռնարկ։ Հեղինակային հրատ․ ՀՏԴ,ԳՄԴ, 2021թ․, 140 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   751

Article

Maryam Torabi

Գրաբարաբանությունները Սայաթ-Նովայի խաղերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 79-88 |

Liana Sargsyan

Դիտարկումներ դատալեզվաբանական փորձաքննության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 68-78 |

Narine Dilbaryan

Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք Պահոցի» գրաբար բնագրի ձևաբանական բնութագրիչները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 56-67 |

Zhak Manukyan

Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակայանների կարգավիճակը և ռազմաքաղաքական նշանակությունը (1995-2021 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 31-43 |

Sargis Avetyan

Հրամայական եղանակը դասական հայերենում տիպաբանական և պատմական տեսանկյունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 40-55 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   5966

Patent

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակտերիոստատիկ ազդեցություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ | ՀՀ պատենտ, N 3434 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթուների N-ալիլիմիդներ | ՀՀ պատենտ, N 3433 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ցուցաբերող 2-ալկիլ-2-մեթիլգլուտարաթթուների N-տեղակալված ամիդների կամ հիդրազիդների նատրիումական աղեր | ՀՀ պատենտ, N 3432 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 3,5-դիբրոմ-1-(2-)(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսիմեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ | ՀՀ պատենտ, N 3429 A, 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հիպոթենզիվային հատկություն ունեցող 5-բուտիլ-(5-քլորպիրիդին-2-iլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)ոնի հիդրոբրոմիդ | ՀՀ պատենտ, N 3428 A, 2021
1   2   3   4   5   6   7   8   36

Thesis

Poladyan A., Gevorgyan H., Trchounian K.

The role of formate neutralization and molecular hydrogen generation in the metabolic flux in Escherichia coli during fermentation of mixed carbon sources | Proceedings of the XII International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», ISBN 978-985-08-2731-9, p.12-13, 2021

Poladyan A., Mirzoyan S., Vassilian A., Trchounian K.

Optimization of fruits waste pretreatment for E. coli growth and H2 production | World Microbe Forum, Abstract ID: WMF 21-0437, 2021

L.Yu. Sahakyan, V.G. Kirakosyan, A.H. Tsaturyan, L.E. Poghosyan, H.R. Kyureghyan, E.V. Minasyan, H.R. Petrosyan, T.H. Sargsyan

Detection and development of a quantitation method for undeclared compounds in antidiabetic biologically active additives and its validation by high performance liquid chromatography | Current State of Pharmacy and Prospects of its Development 2nd International Conference, October 22-23, 2021, Yerevan, Armenia, 19

T.H. Sargsyan, A.M. Hovhannisyan, G.F. Mkrtchyan, N.A. Hovhannisyan, M.S. Ghazaryan, A.S. Dadayan, M. Israyelyan, H.I. Hakobyan, Z. Mardiyan

Synthesis of -heterocyclic substituted (S)-alanine derivatives containing dipeptides and study of their antibacterial effect | International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”).

T.H. Sargsyan, A.S. Sargsyan, S.M. Jamgaryan, E.A. Gyulumyan, L. Sahakyan, Yu.M. Danghyan, L. Stepanyan, Z. Mardiyan

Modeling of collagenase enzyme potential inhibitors (S)-β-morpholino-α-alanine containing dipeptide, target synthesis and in vitro study of their effect | International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”)
1   2   3   4   5   6   7   8   502
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Academic journals