Օրացույց

Հեղինակի որոնում

Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ

Նորություններ

Միջոցառմանը ներկա էին հայաստանյան մի շարք ընկերությունների՝ «Armenia Wine» գործարանի, «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ»-ի, «Գոլդն Գրեյպ Արմաս»-ի, «Պռոշյանի կոնյակի գործարան»-ի, «Երևանի շամպայն գինիների գործարան»-ի, «Աշտարակ-Կաթ» և «Բջնի և Նոյ» ընկերությունների ներկայացուցիչներ:

Միջոցառումը մեկնարկեց ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնում շրջայցով, որի ընթացքում կենտրոնի տնօրեն Կարեն Թռչունյանը ներկայացրեց ժամանակակից սարքավորումները և դրանց հնարավորությունները՝ խոսելով համագործակցության եզրերի մասին:

Շրջայցից հետո մասնակիցները հավաքվեցին ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի Ռոբերտ Շումանի անվան սրահում, որտեղ ողջույնի խոսքով հանդես եկավ ԵՊՀ ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը:«Կենտրոնը համալսարանում դիտվում է որպես գերազանցության կենտրոն, որը նպատակ ունի ապահովելու համալսարանի և արդյունաբերական համապատասխան ոլորտների միջև կապը»,- ասաց Ռուբեն Մարկոսյանը:

Նա ներկայացրեց նաև համալսարանի կողմից մշակված ձեռնարկությունների հետ համագործակցության ուղղությունները՝ ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների ներգրավումը որպես դասավանդող, ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպում ձեռնարկություններում և այլն:

ԵՊՀ գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր Արսեն Բաբաջանյանը, խոսելով համալսարանի գիտահետազոտական լաբորատորիաների և կենտրոնների հետ հնարավոր համագործակցությունների մասին, նշեց, որ դրանց թիվը 30-ից ավելի է:«Կարծում եմ, որ սննդի որակի, սննդի անվտանգության բնագավառին վերաբերող հարցերում պետք է ակտիվ լինել»,- նշեց Արսեն Բաբաջանյանը՝ միջոցառմանը մաղթելով արդյունավետ ընթացք:

Կենտրոնի տնօրեն Կարեն Թռչունյանը պատմեց կենտրոնի մասին՝ նշելով, որ այն ստեղծվել է 2017 թվականի դեկտեմբերին՝ Համաշխարհային բանկի և ՀՀ կառավարության կողմից՝ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կրթական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակում:

Նշենք, որ կենտրոնը հնարավորություն ունի կադրեր պատրաստելու և իրականացնելու գիտահետազոտական աշխատանքներ, ինչպես նաև խորհրդատվական, թեստավորման և այլ ծառայություններ մատուցելու սննդի, ալկոհոլային խմիչքների, դեղագործական արտադրությունների, տարբեր բժշկական լաբորատորիաների և թեստավորման կենտրոնների, պետական մարմինների և ծառայությունների՝ ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտասահմանում գտնվող կազմակերպությունների համար։Ներկայացնելով կենտրոնի հիմնական ուղղությունները՝ Կարեն Թռչունյանը պատմեց «Կիրառական մանրէաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մասին՝ ընդգծելով այն հանգամանքը, որ ծրագիրը ստեղծվել է՝ աշխատաշուկայի պահանջներից ելնելով և պահանջվող մասնագիտական հմտությունների ուսումնասիրության հիման վրա:

Կարեն Թռչունյանը կարևորեց վերապատրաստումներն ու ամառային դպրոցները՝ որպես կենտրոնի համագործակցային ուղղություն:

ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը, ներկայացնելով կենտրոնի ստեղծման պատմությունը, նշեց, որ այն նպատակ ունի աջակցելու աշխատաշուկայում ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության բարձրացմանը, ինչպես նաև նպաստելու ուսանողների, շրջանավարտների և հնարավոր գործատուների միջև արդյունավետ կապի ապահովմանը:Լիլիթ Հակոբյանը, խոսելով կենտրոնի գործառույթների մասին, առանձնացրեց աշխատաշուկայի պահանջների ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը, պրակտիկաների, փորձաշրջանի կազմակերպումը, ինչպես նաև բազմաթիվ դասընթացների, ցուցահանդեսների, աշխատանքի տոնավաճառների կազմակերպումը:Լիլիթ Հակոբյանը նշեց նաև «Վորլդ Վիժն» Հայաստանի, «ԱՄՔՈՐ»-ի և մի շարք այլ գործընկերների հետ արդյունավետ համագործակցությունը:

Միջոցառումն ավարտվեց ոլորտի ներկայացուցիչների և կենտրոնի մասնագետների միջև քննարկմամբ:

 

Մարի Ռաֆյան

Մեզ հետ զրույցում Լիանա Գաբրիելյանը փաստեց, որ նախագծի հիմնական նպատակն է սուլֆոնների դասին պատկանող, քիչ ուսումնասիրված անդամների` էթիլմեթիլ-, տետրամեթիլեն-, դիֆենիլ- և դիբութիլ սուլֆոնների փորձնական և տեսական ուսումնասիրությունը` գնահատելու դրանց կիրառության հեռանկարը լիթիումական մարտկոցներում. «Սուլֆոնները խոստումնալից բևեռային ապրոտոնային լուծիչներ են, որոնք կարող են կիրառվել գիտության և քիմիական տեխնոլոգիայի տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես լիթիումական մարտկոց­ների հետազոտություններում»:

 

Գիտական խմբի կողմից մակրոսկոպիական և միկրոսկոպիական մոտեցումներով ուսումնասիրվում են ինչպես մաքուր սուլֆոնները, այնպես էլ դրանց բինար խառնուրդները տարբեր օրգանական  համալուծիչների հետ, ինչպես նաև լիթիումի աղերի լուծույթներն այդ լուծիչներում:

 

«Նախագիծն իրականացնելիս օգտագործվում են ինչպես տեսական քվանտա­քիմիական մեթոդներ (Gaussian 09 ծրագրային փաթեթը), այնպես էլ փորձարա­րա­կան մեթոդ­ներ՝ ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիա (ԻԿ), դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի սպեկտրոսկո­պիա (ԴՌՍ), կիրականացվեն էլեկտրահաղորդա­կա­նության և մակերևութային լարվա­ծու­թյան չափումներ` բացահայտելու վերոհիշյալ համակար­գերի կառուցվածքային, տատանողական, թերմոդինամիկական և էլեկտրաքիմիական հատկությունները»,- մեզ հետ զրույցում նշեց Լիանա Գաբրիելյանը:

 

Դոցենտի հավաստմամբ, այդ համակարգերի կառուցվածքային, դիէլեկտրիկ և այլ հատկությունների իմացությունը կօգնի գնահատելու դրանց հնարավոր կիրառումը լիթիում-իոնային մարտկոցներում. «Մասնավորապես էթիլմեթիլսուլֆոնը (ԷՄՍՕ2) և տետրամեթիլենսուլֆոնը (ՏՄՍ), շնորհիվ բարձր դիպոլ մոմենտների և բարձր դիէլեկտրիկ թափանցելիության արժեքների, լիթիումական մարտկոց­ներում կիրառելի էլեկտրոլիտային միջավայրեր են»:

 

Լիանա Գաբրիելյանի փոխանցմամբ, այս նախագիծը հանդիսանում է Ֆիզիկական և կոլոիդների քիմիայի ամբիոնում իրականացվող հետազոտությունների շարունակությու­նը:

 

Գիտական խմբի ղեկավարը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ չնայած առկա ուսումնասիրություններին` սուլֆոնների շարքի համակարգված տեսական ուսումնասիրությունը` պարզելու այդ միացությունների տարբեր հատկությունների և դրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունների միջև կապը, երբեք չի իրականացվել. «Նշված բացթողումը լրացնելու համար սուլֆոնների շարքի համար համեմատական կարգով անհրաժեշտ է իրականացնել կոնֆորմացիոն և բնակեցվածության բաշխման վերլուծություն, տատանողական մոդերի վերագրումներ, թերմոդինամի­կա­կան մեծությունների հաշվարկ, սոլվատացման և իոնների կոորդինացման ունակության գնահատում, և մեր նախագծի խնդիրն է պատասխանել առնվազն այդ հարցերին»:

 

Լիանա Գաբրիելյանը նշեց, որ պրոտոնային լուծիչների բի­նար խառնուրդները ևս  հետազոտվելու են. «Որոշ դեպքերում բինար լուծիչներն ավելի գերադասելի են, և մեր նախագծի շրջանակում նախատեսվում է ընտրված սուլ­ֆոն/­համալուծիչ զույգերի մանրակրկիտ ուսումնա­սիրությունը»:

 

Նա փաստեց նաև, որ նախագծի շրջանակում շարունակվելու է համագործակցությունը Բայրոթի համալսարանի (Գերմանիա) պրոֆեսոր Է. Ռոսսլերի հետ, որի լաբորատորիան նշանակալից դիրք է գրավում դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի  սպեկտրոսկոպիայի բնագավառում, ինչպես նաև Զաարլանդի համալսարանի (Գերմանիա) ֆիզիկական և տեսական քիմիայի ինստիտուտի պրոֆեսոր Մ .Շպրինգբորգի հետ՝  տեսական քվանտաքիմիական ուսումնասիրությունների շրջանակում. «Նախատեսվում է նաև  մասնակցություն տարբեր միջազգային գիտաժողովներին:

 

Տեղեկացնենք, որ Լիանա Գաբրիելյանի ղեկավարությամբ հետազոտություն իրականացնող գիտական խմբի անդամներն են քիմ. գիտ. թեկնածու Զաքար Պապանյանը, ասպիրանտ Աշոտ Մխիթարյանը և մագիստրոս Վիկտորյա Մանուչարյանը:

 

Քնար Միսակյան

Հանդիպմանը ներկա էին ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Ռաֆիկ Հակոբյանը, ՖԳՀԻ-ի փոխտնօրեն Աննա Քոթանջյանը, «Newport» կորպորացիայի տեխնոլոգիաների և հավելվածների կենտրոնի (Technology and Applications Center) գլխավոր տնօրեն, ֆիզիկոս Ռուբեն Զադոյանը, ներկայացուցիչներ թե՛ համալսարանի, թե՛ ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական կազմից, ինչպես նաև ֆակուլտետի տարբեր կուրսերի ուսանողներ։
Հանդիպման սկզբում ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Ռաֆիկ Հակոբյանը, որը շնորհակալություն հայտնեց Ռ․ Զադոյանին՝ կրկին ԵՊՀ այցելելու և դասախոսությամբ հանդես գալու պատրաստակամության համար։

Մինչ սեմինարի սկիզբը՝ «Newport» կորպորացիայի տեխնոլոգիաների և հավելվածների կենտրոնի (Technology and Applications Center) գլխավոր տնօրեն, ֆիզիկոս Ռուբեն Զադոյանը ողջունեց ներկաներին ու ասաց, որ ուրախ է լինել ԵՊՀ-ում։ Նա պատմեց հետազոտությունների և զարգացումների ոլորտում իր բազմամյա աշխատանքային փորձի մասին ու նշեց, որ ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում քվանտային էլեկտրոնիկայի բնագավառում մասնագիտանալուց հետո վերջինս աշխատել է Լազերային տեխնոլոգիայի ինստիտուտում, ապա սովորել է Մոսկվայի պետական համալսարանի ասպիրանտուրայում, հետո տեղափոխվել ԱՄՆ ու աշխատանքի անցել Իրվինի Կալիֆորնիայի համալսարանում։

Նշենք, որ այժմ պարոն Զադոյանը «Newport» կորպորացիայի տեխնոլոգիաների և հավելվածների կենտրոնի (Technology and Applications Center) գլխավոր տնօրենն է, ավելի քան 60 գիտական հրապարակումների ու 20 արտոնագրերի հեղինակ։

Սեմինարի ընթացքում բանախոսը պատմեց իրենց կենտրոնի կողմից մշակած ֆոտոնիկ (Photonics) լազերների վրա հիմնված հավելվածների ու սարքերի մասին, որոնք կարող են կիրառվել տարբեր բնագավառներում։ Նա տեղեկացրեց, որ իրենք հիմա աշխատում են երկու տարբեր ուղղություններով. առաջինը կապված է 3D լազերային սկան միկրոսկոպիայի մեթոդների մշակման հետ, իսկ երկրորդը լազերային միկրոմշակումն է։

Ռուբեն Զադոյանը մանրամասն պատմեց, թե ինչպես են պատրաստվում այստեսակ լազարեները, որտեղ են կիրառվում և ինչ ոլորտներում կարող ենք նրանց հանդիպել։

Բանախոսը խոսեց նաև նանոտեխնոլոգիաներում այդ սարքերի կարևոր դերի մասին, իսկ ավարտելուց հետո պատասխանեց ներկաների մի շարք հարցերին։

Այսօր գիտաժողովին ներկա էր նաև ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, որը ողջունեց գիտնականներին և նշեց կառավարության պատրաստակամությունը՝ աջակցելու գիտությանը:«Վստահ եմ, որ Հայաստանում, բացի գիտական և ակադեմիական քննարկումներից, նաև լավ ժամանակ եք անցկացրել: Հայաստանը միշտ եղել է, կա և կմնա հյուրընկալ: Մենք մշտապես պատրաստ ենք ընդունել Հայաստանի Հանրապետությունում այնպիսի հայտնի գիտնականների, ինչպիսիք այստեղ են հավաքվել»,- ասաց նախարարը:Նշենք, որ ծրագիրը կազմակերպել է Տեսական ֆիզիկայի միջազգային կենտրոնը («ICTP»), իսկ Հայաստանում կազմակերպիչն Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիան է:Ծրագիրը երկշաբաթյա է: Առաջին շաբաթում տեղի են ունեցել դասախոսություններ, ապա մեկնարկել է քառօրյա գիտաժողովը: Աշխարհի մի շարք երկրներից ԵՊՀ-ում են հավաքվել տարբեր գիտնականներ՝ մասնակցելու միջոցառմանը:

 

Մարի Ռաֆյան

Այս առիթով ysu.am-ը զրուցել է նրա հետ:

- Տիկի՛ն Շաքարյան, ի՞նչ տվեց Ձեզ այս համագործակցությունը:

- Մադրիդում գտնվելու ընթացքում գենդերային հետազոտությունների ոլորտում ունեցած իմ փորձն ու գիտելիքները կիսեցի Քաղաքական գիտությունների և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողների և դասախոսների հետ: Ես ոլորտում իմ գիտելիքներն ընդլայնելու, նոր ուսումնական նյութեր և ռեսուրսներ հավաքելու հնարավորություն ունեցա, ձեռք բերեցի նոր գրականություն: Նշեմ, որ հաջողվեց նաև ձևավորել միջազգային ակադեմիական ցանց:

Ես կարևորում եմ ակադեմիական, մասնագիտական և միջմշակութային շփումները, որոնց արդյունքում բացահայտվում են հաղորդակցման արվեստը, մշակութային ներկայացուցչության առանձնահատկությունները և սոցիալական ինքնությունը:Նշեմ, որ պրոֆեսոր Էմմանուա Լոմբարդոյի հետ համագործակցելու, գենդերային հետազոտությունների ոլորտում նրա գիտական աշխատանքներին ծանոթանալու և նրա հետ դասեր անցկացնելու հնարավորություն ունեցա:

Կարևոր փորձ էր տարբեր մշակույթներ կրող ուսանողների հետ աշխատելն ու նրանց կարծիքները լսելը:

- Ի՞նչ թեմաներով էին Ձեր դասախոսությունները:

- Դասախոսություններ եմ անցկացրել «Քաղաքագիտություն» բակալավրիատի ծրագրի ուսանողների համար «Գենդերային դիսկուրսը լրատվամիջոցներում. ինչպես է գենդերը իմաստներ ձևավորում» թեմայով: Դասախոսությունները հիմնված էին գենդերային հետազոտությունների ոլորտում հայտնի տեսաբան Ջուլիա Վուդի հայեցակարգի և հայաստանյան մեդիադաշտում անցկացրած իմ հետազոտությունների արդյունքների վրա:

Հետազոտելով հայկական և իսպանական իրականությունները՝ ես հնարավորություն ունեցա այդ հետազոտությունների հիման վրա համեմատելու ու քննարկելու նշված երկու հասարակությունները:- Ի՞նչն եք կարևորում գենդերային հետազոտությունների մեջ:

- Մեծ դերակատարում և կարևորություն ունեն ժամանակակից աշխարհում գենդերային խնդիրների, մարտահրավերների վերաբերյալ մասնագետների քննարկումներն ու մեկնաբանությունները:
Գենդերային խնդիրը կարելի է բնորոշել որպես սոցիալական երևույթ: Այն հետաքրքրություն է ներկայացնում տարբեր գիտությունների համար, ուստի կարելի է ուսումնասիրել տարբեր դիտանկյուններից: Ես ուսումնասիրել եմ սոցիոլոգիական կողմից՝ ներկայացնելով գենդերը՝ որպես իրականության սոցիալական կոնստրուկտ: Ինձ համար հետաքրքիր էր դիտարկել գենդերը նաև քաղաքական տեսանկյունից:

- Համագործակցության ինչպիսի՞ հեռանկարներ եք տեսնում:

- Պատրաստվում ենք պրոֆեսոր Մար Մաիրայի հետ համեմատական վերլուծություններ կատարել, նա արդեն մի շարք հետազոտություններ ունի այս ոլորտում: Մենք շարունակում ենք աշխատել երկու պրոֆեսորների հետ:Շնորհակալություն եմ հայտնում պրոֆեսորներ Էմմանուա Լոմբարդոյին, Մար Մաիրային և Ինմաքուլադա Լուիսին՝ ինձ աջակցելու համար:
«Erasmus +» ծրագիրը երիտասարդ դասախոսներին հնարավորություն է տալիս մշակելու միջազգային ակադեմիական համագործակցություն, մասնակցելու ուսումնական ծրագրերի մշակմանը և ուսումնասիրելու այլընտրանքային ուսուցման մեթոդաբանությունները:Կարծում եմ, որ սա Հայաստանի համար արժեքավոր ակադեմիական համագործակցության և գենդերային հետազոտությունների զարգացման սկիզբ է:

 

Մարի Ռաֆյան