Օրացույց

Հեղինակի որոնում

Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ

Նորություններ

 • ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ․ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ԵՊՀ ԳԽ ՆԻՍՏԸ

  ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ․ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ԵՊՀ ԳԽ ՆԻՍՏԸ

  26.05.2022
  ԵՊՀ գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում այսօր տեղի ունեցավ ԳԽ նիստ՝ օրակարգային 8 և ընթացիկ հարցերով: Նիստի ընթացքում ծավալվեցին քննարկումներ գիտական կոչումների շնորհման, մագիստրատուրայի (առկա և հեռակա ուսուցում) ընդունելության կարգի, պրակտիկայի կազմակերպպման, հետազոտական աշխատանքի կատարման, միաձուլված ամբիոնների նոր անվանումների և այլ հարցերի շուրջ:

 • ԵՊՀ-ՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

  ԵՊՀ-ՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

  26.05.2022
  ԵՊՀ-ում կայացավ միջազգային հոբելյանական գիտաժողով՝ «ՀԱՊԿ ներկան և ապագան. հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի 30 և կազմակերպության 20-ամյակը» խորագրով։ Այն անցկացվեց ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության նախագահության շրջանակում: Միջազգային գիտաժողովին ներկա էին ճանաչված գիտնականներ ու փորձագետներ ՀԱՊԿ անդամ բոլոր երկրներից:

 • ՄԵՏԱՂ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՆԹ-Ի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՆՋՈՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱ

  ՄԵՏԱՂ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՆԹ-Ի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՆՋՈՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱ

  21.05.2022
  ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեն ֆինանսավորման է երաշխավորել «Մետաղ պարունակող միացությունների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի կառուցվածքային փոփոխությունների վրա էլեկտրոնային փնջով ճառագայթահարման դեպքում» գիտական թեման: Այն ներկայացրել է ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի՝ մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնը: Թեմայի մասին զրուցել ենք աշխատանքային խմբի ղեկավար, ֆիզմաթ. գիտ. թեկն․ Լուսինե Ալոյանի հետ:

 • ԵՊՀ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

  ԵՊՀ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

  21.05.2022
  ԵՊՀ պատմության և աստվածաբանության ֆակուլտետների կազմակերպած «Մեծ հաղթանակը և պատմության նենգափոխումները» խորագրով միջազգային գիտաժողովին մասնակցում էին դիվանագիտական ոլորտի բազում աշխատակիցներ, ինչպես նաև գիտական հանրույթի այլ ներկայացուցիչներ ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից:

 • ԵՊՀ-Ն ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ՆՈՐ ԿԱՊԵՐ Է ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԼԻՏՎԱՅԻ ԲՈՒՀԵՐԻ ՀԵՏ

  ԵՊՀ-Ն ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ՆՈՐ ԿԱՊԵՐ Է ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԼԻՏՎԱՅԻ ԲՈՒՀԵՐԻ ՀԵՏ

  20.05.2022
  ԵՊՀ-ում այսօր հյուրընկալվել են Լիտվայի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, որոնց հետ քննարկվել են համագործակցություն հաստատելու հնարավոր ուղիները, կոնկրետ ոլորտներն ու զարգացման հեռանկարները։

Նախքան նիստի օրակարգային հարցերին անցնելը ԵՊՀ ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննիսյանը գիտխորհրդի անդամներին տեղեկացրեց այն ծրագրերի ու գաղափարների մասին, որոնք քննարկվել են գործընկերների ու բարերարների հետ, ինչպես նաև այն առաջարկությունները, որոնց ուղղությամբ տարվում են աշխատանքներ։

 

 

Նիստի օրակարգը հաստատելուց առաջ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանն առաջարկեց «Երևանի պետական համալսարանում շահերի բախման բացահայտման և սահմանափակման» կանոնակարգը հաստատելու հարցը հանել օրակարգից՝ հաշվի առնելով ստացված բազմաթիվ առաջարկությունները, որոնք պետք է հավելյալ քննարկում անցնեն։ Նա հավելեց, որ նման կանոնակարգ առաջին անգամ է ներկայացվում, ըստ այդմ՝ ճիշտ կլինի այն հնարավորինս լավ մշակել։ Գիտական խորհուրդը հավանության արժանացրեց առաջարկը՝ հաստատելով նոր օրակարգը։

 

Առաջին հարցի շրջանակում ԵՊՀ գիտխորհրդի մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Պողոս Վարդևանյանը ԳԽ հաստատմանը ներկայացրեց պրոֆեսորի 1 և դոցենտի 3 գիտական կոչումների շնորհման հայցերը՝ փաստելով, որ ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը համապատասխանում են պահանջվող չափորոշիչներին և երաշխավորվել են հանձնաժողովի կողմից:

 

 

Գիտական կոչումների շնորհման հայցերը հաստատելու համար կազմվեց հաշվիչ հանձնաժողով՝ Սամվել Վարդապետյանի գլխավորությամբ, և հայտարարվեց փակ գաղտնի քվեարկություն:

 

Այնուհետև Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյանը գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացրեց «Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի (առկա և հեռակա ուսուցում) ընդունելության» կարգը՝ փաստելով, որ այն հնարավորություն է տալիս իրականացնելու կարգավորումներ՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա առանձնահատկությունները։ Նախագծի դրույթների ներկայացումից հետո հնչեցին առաջարկություններ ու կարծիքներ, որից հետո հաստատվեց կարգը։

 

 

Հ. Ժամհարյանը ներկայացրեց նաև «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման» կարգում փոփոխություն կատարելու հարցը, որը ևս հավանության արժանացավ ԵՊՀ գիտական խորհրդի կողմից։

 

Անցնելով օրակարգային հաջորդ հարցին՝ ԵՊՀ գիտխորհուրդը հաստատեց «Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման (նոր խմբագրություն)» կանոնակարգը։

ԵՊՀ գիտական խորհուրդը քննարկեց և հավանության արժանացրեց նաև «Երևանի պետական համալսարանում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգը (նոր խմբագրություն)»։

 

ԵՊՀ իրավաբանական ծառայության պետ Արմեն Թադևոսյանը գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացրեց «Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորատի կանոնակարգը (նոր խմբագրություն)», որով սահմանվում են ռեկտորատի գործունեության կարգը, իրավասությունը, նիստերի անցկացման կարգն ու պայմանները:

 

 

Անցնելով օրակարգային հաջորդ հարցին՝ ԵՊՀ ֆինանսական վերլուծությունների վարչության պետ Տիգրան Գալստյանը ներկայացրեց 2022-2023 ուստարվա ԵՊՀ մագիստրոսական կրթական նոր ծրագրերի ուսման վարձավճարների չափերը, որոնք հաստատվեցին ԳԽ-ի կողմից։

 

 

Հաջորդիվ գիտական խորհուրդը քննարկեց ԵՊՀ երկու ամբիոնի՝ միաձուլման եղանակով վերակազմակերպելու մասին ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդին առաջարկություն ներկայացնելու հարցը։

Առաջարկվեց ԵՊՀ գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի միաձուլում Ակադեմիկոս Հ. Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և Հայ նորագույն գրականության պատմության ամբիոններին՝ վերակազմակերպելով Ակադեմիկոս Հ. Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսության ու Հայ նորագույն գրականության պատմության և գրաքննադատության ամբիոնների։

 

ԵՊՀ ռեկտորն ընդգծեց, որ նախորդ նիստին այս հարցը քննարկվել էր, այժմ ներկայացվել է ֆակուլտետային քննարկումների արդյունքում որոշված ամբիոնի վերջնական անվանումը։ Գիտական խորհուրդը հաստատեց ներկայացված առաջարկությունը։

 

Բացի դրանից՝  ԳԽ հաստատմանը ներկայացվեց առաջարկություն՝ ԵՊՀ Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ու Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնները միաձուլման եղանակով վերակազմակերպելու Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի, մոլեկուլային կենսաֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի:

Ամբիոնի անվանման շուրջ ծագած բազմաբնույթ քննարկումներից հետո ԵՊՀ ռեկտորն առաջարկեց հետաձգել առաջարկության հաստատումը՝ այն տեղափոխելով հաջորդ նիստի օրակարգ։

Օրակարգային հարցերի սպառումից հետո Հ. Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց գիտխորհրդին կից իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և փորձաքննության մշտական հանձնաժողովի կազմի համալրման և մրցութային հանձնաժողովի կազմի փոփոխության մասին։

 

Այնուհետև ԳԽ-ն հավանության արժանացրեց հայազգի անվանի գիտնական, Նոբելյան մրցանակակիր Արտեմ Փաթափությանին գիտության բնագավառում բացառիկ նվաճումների համար «ԵՊՀ պատվավոր պրոֆեսորի» կոչում շնորհելու առաջարկությունը։ Հ. Հովհաննիսյանը տեղեկացրեց, որ գիտնականը՝ որպես հիմնական բանախոս, հանդես է գալու ԵՊՀ շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման արարողությանը։

 

Ընթացիկ հարցերի շրջանակում ԵՊՀ գիտական խորհուրդը հաստատեց նաև ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի առաջարկով 326 լսարանը ակադեմիկոս Էդվարդ Չուբարյանի անվամբ կոչելու հարցը։

Օրակարգային հարցերի սպառումից հետո ձևավորված հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Վարդապետյանը ներկայացրեց փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները, ըստ որոնց՝ ԳԽ-ն հաստատել է գիտական կոչումների շնորհման բոլոր հարցերը:

Գիտաժողովի սկզբում ողջույնի խոսքով հանդես եկան ԵՊՀ ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննիսյանը, Հայաստանում Ղազախստանի դեսպան Բոլատ Իմանբաևը, ՀՀ-ում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան խորհրդական Դմիտրի Պանտելինը, ՀՀ պաշտպանության նախարարության ռազմական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալ, գնդապետ Էդուարդ Երիցյանը, Հայաստանում Բելառուսի դեսպանության խորհրդական Գրիգորի Ակսյոնովը:

 

 

ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի՝ ռուսաստանյան հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Արամ Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ գիտաժողովի ընթացքում հիմանականում քննարկվելու են ՀԱՊԿ-ի զարգացման խնդիրներն ու կազմակերպության ունեցած դերը, ինչպես նաև զարգացմանը վերաբերող այլ հարցեր:

 

 

«Այս մասշտաբի միջազգային գիտաժողով առաջին անգամ էինք կազմակերպում: Հույս ունենք, որ ամեն տարի կկարողանանք ՀԱՊԿ-ի, ԵԱՏՄ-ի տարածաշրջանի երկրների առաջատար մասնագետներին հյուրընկալել ԵՊՀ-ում, ինչպես նաև խնդրից խորապես տեղեկացված մեր մասնագետները կգնան արտերկիր՝ մեր երկիրը ներկայացնելու»,- նշեց Ա. Սաֆարյանը:

 

Գիտաժողովի ընթացքում զեկուցմամբ հանդես եկան Մայր բուհի միջազային հարաբերությունների ֆակուլտետի պ.գ.թ., դոցենտ Ժակ Մանուկյանը, պ.գ.թ., դոցենտ Ռոման Կարապետյանը, Բելառուսի Հանրապետությունը ներկայացնող հրապարակախոս և հասարակական գործիչ Ալեքսեյ Ձերմանտը, Ղրղզստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ, պահեստի գնդապետ Նուռլան Դոսալիևը, Տաջիկստանի Հանրապետությունից քաղաքական գիտությունների թեկնածու Շերալի Ռիզոյոնը և ՌԴ-ից Միջազգային գործերի ռուսաստանյան խորհրդի ներկայացուցիչ Պիտեր Կորտունովը:

 

Գիտաժողովին ներկա էին նաև հասարակական գործիչներ, այլ գիտնականներ ու փորձագետներ:

 

 

Հրապարակախոս և հասարակական գործիչ Ալեքսեյ Ձերմանտը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ վստահ է՝ ժամանակի ընթացքում այս կազմակերպության դերը կաճի, նոր գործառույթներ կավելանան:

«Յուրաքանչյուր երկիր աշխարհաքաղաքական ուրույն իրավիճակում է գտնվում: Վստահ եմ՝ մենք համաձայնության կգանք այն հարցերի շուրջ, որոնք հետաքրքիր են յուրաքանչյուրիս»,- նշեց Ա. Ձերմանտը:

 

«ՀԱՊԿ ներկան և ապագան. hավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի 30 և կազմակերպության 20-ամյակը» խորագրով միջազգային գիտաժողովն ավարտվեց հարցուպատասխանով, ծավալվեց աշխույժ քննարկում:

 

Նշենք, որ Մայր բուհում կայացած միջազգային գիտաժողովը կազմակերպվել էր ԵՊՀ ռուսաստանյան հետազոտությունների կենտրոնի, «Ինտեգրացիա և զարգացում» ՀԿ-ի և Եվրասիական փորձագիտական ակումբի համատեղ ջանքերով:

 

Արտասահմանից ժամանած մասնակիցների համար կկազմակերպվեն առանձին հանդիպումներ ՀՀ-ի հասարակական-քաղաքական գործիչների հետ:

Ժամանակակից ռադիոկենսաֆիզիկայի արդի խնդիրներից են կենսաբանական օբյեկտների վրա իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցության արդյունավետության մեծացմանն ուղղված հետազոտությունները: Լուսինե Ալոյանի խոսքով՝ դա առավել ակտուալ է ճառագայթային թերապիայի դեպքում, որի նպատակն է ուռուցքային բջիջների ոչնչացումը։

 

«Կարևոր խնդիր է մնում ԴՆԹ-ի վրա իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցության մեխանիզմների հետազոտությունը, քանի որ բջիջների «մահվան» առաջնային պատճառ է համարվում նրանց ԴՆԹ-ի ամբողջականության խախտումը»,- նշեց Լ․ Ալոյանը:

 

 

Մեր զրուցակիցը նշեց, որ նախատեսում են ուսումնասիրել էլեկտրոնային փնջով ճառագայթահարման ժամանակ քիմիա- և ֆոտոթերապիաներում օգտագործվող պրեպարատների՝ ցիսպլատինի և պորֆիրինների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի ֆիզիկական վնասվածքների վրա։

 

«Ֆիզիկական հետազոտությունները մեզ թույլ կտան որոշել ԴՆԹ–ի վրա ուսումնասիրվող միացությունների ճառագայթահարման ազդեցության հնարավոր ուժեղացումը և այն օպտիմալ կոնցենտրացիաներն ու դոզաները, որոնց դեպքում կստանանք սպասված արդյունքը»,-հավելեց Լ․ Ալոյանը:

 

 

Խմբի ղեկավարը նշեց, որ ստացված արդյունքները մեծ ներդրում կունենան ուռուցքների բուժման համար նախատեսված մեթոդների համատեղման գործում, ինչը կբարելավի առկա մեթոդները՝ նվազեցնելով կողմնակի ազդեցությունները և մեծացնելով մեթոդների էֆեկտիվությունը։

 

Նախագծի խորհրդատուն՝ դեկտոր Պավել Կարատաևը, Ջոն Ադամսի անվան («JAI») արագացուցչային հետազոտությունների ինստիտուտի անդամ է։ Վերոհիշյալ ինստիտուտը Մեծ Բրիտանիայում առաջատար կենտրոն է նոր արագացուցչային տեխնոլոգիաների մշակման և այդ բնագավառում փորձարարական գիտելիքների տրամադրման հարցում։

 

Նշենք, որ գիտական խմբում ընդգրկված են գիտությունների 1 դոկտոր, 2 թեկնածու և 1 մագիստրանտ:

Պատմության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանը, խոսելով կազմակերպված գիտաժողովի նպատակներից և ընտրված թեմաներից, ասաց. «Գիտաժողովն ունի նպատակադրում, այն է՝ բացահայտել Ադրբեջանի կեղծարարության բոլոր փորձերը՝ ընդգծելով դրա միտումնավորությունը, ինչպես նաև ցայսօր շարունակվող կեղծարարություններն ու նենգափոխումները: Իրողություն է, որ Ադրբեջանն իր սկզբնավորումից ի վեր պետական մակարդակով փորձել է կեղծել հայոց դարավոր պատմությունը: Նրանք ոչ միայն վերացնում են հայկական պատմական հուշարձանները, այդ թվում՝ գերեզմանաքարերն ու խաչքարերը, այլև օտարերկրյա տարբեր գրչակների միջոցով կեղծում են հայոց պատմությունը: Այդկերպ նրանք փորձում են նսեմացնել հայ ժողովրդի հաղթանակները: Գիտաժողովի նպատակն է վեր հանել մեր պատմության, մշակույթի այն կարևոր ձեռքբերումները, որոնք այսօր կեղծվում են»:

 

 

ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի՝ կրոնագիտության ամբիոնի ասիստենտ Վարդան Խաչատրյանը, անդրադառնալով թեմայի կարևորությանն ու արդիականությանը, ընդգծեց. «Մենք բազմիցս հնարավորություն ենք ունեցել շփվելու Սփյուռքի հայության հետ: Մշտապես արված վերլուծություները ցույց են տալիս, որ մեր առաջ ծառացած է էական մի հարց՝ ու՞ր է մեր դեմ ուղղված լուտանքի և մեր հարևան պետության կողմից սանձազերծած հակագիտական տեսությունների պատասխանը, որոնք շրջաբերվում են ամբողջ աշխարհով՝ լրատվական լայն զանգվածով: Դա վերածվել է ալիքի, որի կասեցումը մեր մտավորականության խնդիրն է: Այս գիտաժողովի շնորհիվ, կարելի է ասել, փորձելու ենք հիմք դնել այն շերտի ձևավորմանը, որը պետք է արձագանքի առկա իրավիճակին»:

 

 

Գիտաժողովի ընթացքում հնչած զեկույցները միտված էին Ադրբեջանի կեղծարարությունները գիտականորեն հերքելուն:

Լիտվայի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչներն իրենց նախագահի պատվիրակության կազմում երկօրյա պաշտոնական այցով գտնվում են Հայաստանում՝ ամրապնդելու երկկողմ համագործակցությունը և հաստատելու գործընկերային նոր կապեր։

 

Հանդիպման սկզբում ԵՊՀ ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննիսյանը հյուրերին ներկայացրեց ԵՊՀ գործունեության հիմնական ուղղությունները, բարեփոխման իրագործվող ծրագրերը, առաջնային նպատակներն ու նախագծերը, որոնք միտված են կրթության որակի բարելավմանն ու հետազոտությունների արդյունավետության բարձրացմանը։

 

 

Լիտվացի գործընկերներին ներկայացվեցին ԵՊՀ-ի և Լիտվայի համալսարանների միջև արդեն իսկ հաստատված համագործակցությունները և դրանց շրջանակում իրականացված ծրագրերը։ ԵՊՀ ռեկտորը փաստեց, որ համալսարանը պատրաստակամ է հաստատելու նոր կապեր, կյանքի կոչելու արժեքավոր գաղափարներ՝ միտված ուսանողների, դասախոսների և հետազոտողների կարողությունների բարձրացմանը, փորձի փոխանակմանն ու նրանց միջև հաղորդակցության ամրապնդմանը։

 

Լիտվայի պատվիրակության ղեկավարը՝ Լիտվայի Հանրապետության նախագահի կրթության, գիտության և մշակութային հարցերի գծով խորհրդական Պաուլիուս Բալտոկասը, հանդիպման ընթացքում խոսեց իրենց երկրի բարձրագույն կրթության ոլորտի քաղաքականության, իրականացվող գործընթացների և ռազմավարական նպատակների մասին՝ փաստելով, որ Հայաստանն այն երկիրն է, որի հետ Լիտվան ցանկանում է ընդլայնել և առավել խորացնել առկա համագործակցությունը։ Բուհերի ներկայացուցիչներն էլ հանդիպման ընթացքում խոսեցին իրենց համալսարանների գործունեության հիմնական ուղղությունների և այն ոլորտների մասին, որոնց շրջանակում կարելի է փոխգործակցություն ծավալել։

 

 

Կողմերն արձանագրեցին, որ համատեղ կրթական, հետազոտական ծրագրերի իրագործումը, փոխանակման ծրագրերի իրականացումը, ամառային դպրոցների, կոնֆերանսների և այլ միջոցառումների կազմակերպումը, ինչպես նաև հետագայում կրկնակի դիպլոմով կրթական ծրագրերի իրականացումը արդյունավետորեն կխթանեն համագործակցությունը ինչպես բուհերի, այնպես էլ երկու երկրների միջև։

 

Հանդիպման ավարտին պատվիրակության անդամները եղան ԵՊՀ այն ֆակուլտետներում և կենտրոններում, որոնց հետ կցանկանային համագործակցություն հաստատել՝ տեղում ծանոթանալով դրանց գործունեությանը և իրականցվող աշխատանքներին։

Այցելեցին ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոն, ծանոթացան բակալավրի և մագիստրոսական ծրագրերին, եղան նաև ԵՊՀ կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտում, արյունաբանական լաբորատորիայում, էկոլոգիայի և բնության պահպանության, կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի, մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի, կենդանաբանության, բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոններում:

 

 

Տեղեկացնենք, որ Լիտվայի Հանրապետության բուհերի պատվիրակության կազմում ընդգրկված էին նախագահի՝ կրթության, գիտության և մշակութային հարցերի գծով խորհրդական Պաուլիուս Բալտոկասը, Միկոլաս Ռոմերիս համալսարանի պրոռեկտոր Ռեգինա Վալուտիտեն, Վիտաուտաս Մագնուսի համալսարանի ռեկտոր Յուոզաս Աուգուտիսը, Կլայպեդայի համալսարանի հաղորդակցության և մարքեթինգի բաժնի ղեկավար Ինգա Պետրաուսկիենեն, Վիլնյուսի համալսարանի կրթության որակի և զարգացման բաժնի ղեկավար Անդրիուս Ուժդանավիչուսը, Վիլնյուսի Գեդեմինասի տեխնիկական համալսարանի Անտանաս Գուստայնիսի ավիացիոն ինստիտուտի դեկան Յուստաս Նուգարասը և Լիտվայի սպորտի համալսարանի ռեկտոր Դիանա Ռեկլայտիենեն։

 

 

Նրանց հետ համագործակցային կապեր հաստատելու, դրանց արդյունքում նոր ծրագրեր ու գաղափարներ իրագործելու վերաբերյալ քննարկմանը ԵՊՀ ռեկտորի հետ մասնակցում էին պրոռեկտորներ Ռաֆայել Բարխուդարյանը, Միքայել Հովհաննիսյանը, ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչության պետ Ալեքսանդր Մարգարովը, ԵՊՀ ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Վահագն Ագլյանը, միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ Վահրամ Պետրոսյանը, ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Շուքուրյանը, կենսաբանության ֆակուլտետի ամբիոնների վարիչներ Աննա Կարապետյանը և Աննա Փոլադյանը։