Ենթակառուցվածքներ | ԳՀ լաբորատորիաներ

Կառուցվածքային կենսաֆիզիկայի միջֆակուլտետային ԳՀ լաբորատորիա
Ստեղծվել է 2005 թ:

  • ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ և Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն Դեղաբանական նշանակություն ունեցող նյութերի ազդեցությունը կենսաբանական մակրոմոլեկուլների և վերմոլեկուլային կառուցվածքների (քրոմատին, քրոմոսոմներ, կենսաբանական մեմբրաններ) վրա:
ԳՀ լաբորատորիայի գիտական ղեկավարներ`
Էմիլ Սոսի Գևորգյան, կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ,
Եվա Բենոյի Դալյան, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր:


Լաբորատորիայի աշխատակիցներ`

Իրինա Գեղամի Արծրունի, կենս. գիտ. թեկնածու, ավագ գիտաշխատող,
Ժենյա Վաղինակի Յավրոյան, կենս. գիտ թեկնածու ավագ գիտաշխատող,
Գայանե Վոլոդի Անանյան, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, ավագ գիտաշխատող,
Աշոտ Վարդանի Մարգարյան, կենս. գիտ թեկնածու, կրտսեր գիտաշխատող,
Արմեն Ռուբենի Վարդապետյան, անաս. գիտ թեկնածու, գիտաշխատող,
Կարինե Ստեփանի Մատինյան, կենս. գիտ թեկնածու, ավագ գիտաշխատող,
Գայանե Բաբկենի Ղուկասյան, կենս. գիտ թեկնածու, գիտաշխատող,
Ագապի Գևորգի Հովհաննիսյան, ավագ լաբորանտ,
Անի Արթուրի Ավետիսյան, ավագ լաբորանտ,
Անահիտ Լևոնի Թորոսյան, ավագ լաբորանտՀեռ.՝ (+374 10) 577689, (+374 10) 554341
Ֆաքս՝ (+374 10) 577689
Էլ.փոստ՝ yeva@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ