Ենթակառուցվածքներ | ԳՀ լաբորատորիաներ

Ազոտ պարունակող միացությունների կենսաքիմիայի ԳՀ լաբորատորիա
Ստեղծվել 1960 -ին գործել է «տեխնիկական կենսաքիմիայի» պրոբլեմային լաբորատորիան, որը 1971 թին վերանվանվել է «Էվոլյուցիոն և համեմատական կենսաքիմիայի» պրոբլեմային լաբորատորիայի:

  • Օրնիտինային ցիկլի ֆերմենտների, գլխավորապես արգինազայի ֆիզիկոքիմիական, կինետիկ և կառուցվածքային առանձնահատկութոյունների ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև ոչ ուրեոթելիկ արգինազի մասնակցությունը կարևոր փոխանակային պրոցեսներում (պրոլինի, պոլիամինների, ազոտի մոնօքսիդի, գուանիդինային միացությունների կենսասինթեզում):
ԳՀ լաբորատորիայի գիտական ղեկավար`
Միսակ Արշամի Դավթյան, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր:


Լաբորատորիայի աշխատակիցներ`

Լիպարիտ Հայրապետի Նավասարդյան, կ.գ.դ., պրոֆեսոր, առաջատար գիտաշխատող,
Սոֆյա Պետրոսի Հովհաննիսյան, կ.գ.դ. պրոֆեսոր, ավագ գիտաշխատող,
Էռնեստինա Խիկարի Բարսեղյան, կ.գ.թ., դոցենտ, գիտաշխատող,
Սուսաննա Աղասիի Կարապետյան, կ.գ.թ., դոցենտ, գիտաշխատող,
Մեդորա Հարությունի Խաչատրյան, կ.գ.թ., դոցենտ, գիտաշխատող,
Սիրավարդ Վարդանի Չուբարյան, կ.գ.թ., դոցենտ, գիտաշխատող,
Լիլիթ Ռուբենի Թումանյան, կ.գ.թ.,դոցենտ, գիտաշխատող,
Սեդա Վիկտորի Մարության, կ.գ.թ., դոցենտ, կրտ գիտաշխատող,
Մարգարիտա Լևոնի Գևորգայան, կ.գ.թ գիտաշխատող,
Աիդա Պետրոսի Գիրգորյան, կ.գ.թ ասիստենտ, կրտ. գիտաշխատող,
Նարինե Նիկոլայի Հայրապետյան, կ.գ.թ, ասիստենտ, կրտ. գիտաշխատող,
Ջուլիետտա Գերասիմի Ղուկասյան, կ.գ.թ, կրտ. գիտաշխատող,
Գայանե Հենրիկի Սեմերջյան, կ.գ.թ ասիստենտ, կրտ. գիտաշխատող,
Անուշ Արամայիսի Աղաջանյան, կ.գ.թ ասիստենտ, կրտ. գիտաշխատող,
Արփինե Լևոնի Նավասարդայան, կ.գ.թ., ավագ լաբորանտ,
Թամարա Նվերի Սիմոնյան, կրտ. գիտաշխատող,
Սիրանուշ Վարդգեսի Հարությունյան, կ.գ.թ., դոցենտ, գիտաշխատող
Հեռ.՝ (+374 10) 554361
Էլ.փոստ՝ bio_chm@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ