ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2010 #3(223)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2010 #3(223) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Էդուարդ Դանիելյան (գլխ. խմբագիր), Ալբերտ Կիրակոսյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Լյուսյա Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ալավերդյան Ռ. Բ., Ավագյան, Ռ.Մ., Գևորգյան Գ.Գ., Դումանյան Վ.Ժ., Հակոբյան Յու.Ռ., Հաջյան Գ.Ս., Մովսիսյան Յու.Մ., Ներկարարյան Խ.Վ., Նիգիյան Ս.Ա., Պետրոսյան Ա.Ի., Սարգսյան Ս.Վ., Վարդանյան Յու.Լ., Շուքուրյան Ս.Կ.

  Բովանդակություն

  Յա. Ասթոլա, Է. Ա. Դանիելյան, Ս. Կ. Արզումանյան

  Frequency distributions in bioinformatics: the development (Հաճախականային բաշխումները կենսաինֆորմատիկայում. զարգացումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ 3–22 |

  Խ. Ա. Խաչատրյան

  On one Urysohn type nonlinear integral equation with noncompact operator (Ոչ կոմպակտ օպերատորով Ուրիսոնի տիպի մի ոչ գծային ինտեգրալ հավասարման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթտմատիկա, 2010, #3, էջ 23–28 |

  Բ. Հ. Սահակյան

  On the solutions of some differential equations of fractional order in complex domain (Կոմպլեքս տիրույթում կոտորակային կարգի որոշ դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ #3(223), էջ 29–34 |

  Մ. Ի. Կարախանյան, Տ. Մ. Խուդոյան

  A remark on strict uniform algebras (Դիտողություն խիստ հավասարաչափ հանրահաշիվների վերաբերյալ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ 35–39 |

  Հ. Ռ. Ռոստամի

  Non-unitarizable groups (Ոչ ունիտարացվող խմբեր) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ 40–43 |

  Բ. Յազդիզադե

  Comparison of different plane models in finite element software in structural mechanics (Կառուցվածքների մեխանիկայի վերջավոր տարրերի ծրագրում օգտագործվող տարբեր հարթ մոդելների համեմատությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ 44–50 |

  Ռ. Մ. Ավագյան, Գ. Հ. Հարությունյան, Վ. Վ. Հարությունյան, Վ. Ս. Բաղդասարյան, Ե. Մ. Բոյախչյան , Վ. Ա. Աթոյան , Կ. Ի. Փյուսքուլյան, Մ. Գերչիկով

  Study on physical regularities of a wide spectrum aerosols behavior at its filtration through super-thin materials (Լայն տիրույթի աերոզոլների վարքի ֆիզիկական օրինաչափությունների հետազոտումը, երբ դրանք անցնում են գերբարակ նյութերով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ 51–56 |

  Ռ. Ս. Ասատրյան, Հ. Ս. Կարայան, Ն. Ռ. Խաչատրյան, Լ. Հ. Սուքոյան

  On one method of distant infrared monitoring (Հեռահար ինֆրակարմիր մոնիտորինգի մի մեթոդի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ 57–62 |

  Ս. Գ. Գևորգյան, Ս. Տ. Մուրադյան, Մ. Հ. Ազարյան, Գ. Հ. Կարապետյան

  Method for measuring thickness of thin objects with a nanometer resolution, based on the single-layer flat-coil-oscillator method (Թաղանթների հաստությունը նանոմետրական լուծունակությամբ չափող մեթոդ` հիմնըված միաշերտ հարթ կոճով ինքնագեներատորի վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ 63–67 |

  Հ. Ա. Ասատրյան

  On one formula of traces (Հետքերի մի բանաձևի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ էջ 68–70 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ