Դրամաշնորհներ

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության կայացման գործընթացի առանձնահատկությունները
Սկիզբ՝01.08.2013
Ավարտ՝31.07.2015
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման մրցույթ - 2013, Բնագավառը` Պատմություն, հնագիտություն

Նպատակները եւ խնդիրները

Նախագծում նպատակ է դրվում լուծելու մի շարք խնդիրներ, որոնք վերաբերվում են.

  • Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության կայացման գործընթացի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը ոչ միայն ունի արդիական հնչեղություն, այլև կարևոր նշանակություն հանրապետության առաջընթացն ապահովելու տեսակետից: Հայոց նորանկախ երկրի քսանից ավելի տարիների պետական շինարարության փորձի, զարգացման առանձնահատկությունների հետազոտումը, այդ գործընթացում նկատվող սխալների և բացթողումների բացահայտումը, անշուշտ, կնպաստի ապագայում դրանցից խուսափելու և հայոց պետականությունը ամրապնդելու գործին: Ավելին՝ այս ուսումնասիրությունը ոչ միայն կօգնի պատմագրության մեջ առկա այդ բացը լրացնելուն, այլև կմատնանշի նրա զարգացման նոր ուղիներն ու հեռանկարները։


Ծրագրի ղեկավար՝
Էդիկ Գարեգինի Մինասյան, պատմ. գիտ. դոկտոր

Կատարողներ`

Մխիթար Ռազմիկի Գաբրիելյան, պատմ. գիտ. թեկնածու,
Վահագն Արարատի Հակոբյան, պատմ. գիտ. թեկնածու,
Կարեն Պավելի Հայրապետյան, պատմ. գիտ. թեկնածու

Հեռ.` (+374 55) 928800
Էլ.փոստ` vahagnhakobian@rambler.ru
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ