Ենթակառուցվածքներ | Գիտական կենտրոններ

Քվանտային տեխնոլոգիաներ և նոր նյութեր գիտակրթական կենտրոնՀեռ. (+374 60) 710348, 23-48 (ներքին)
Էլ.փոստ` kryuchkyan@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ