Լարիսա Աշոտի Էլբակյալ
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական Համալսարան
1988 - 1994 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտ

Աշխատանքային փորձ
2013 թ–ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոն, Ուսումնական գործընթացի ապահովման բաժին, ավագ ծրագրորդ, ՏՏԿՀԿ Տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն, դասախոս
2007 – 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոն, Ուսումնական գործընթացի ապահովման բաժին, ավագ ծրագրորդ
2002 - 2011 թթ. Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարանի Համակարգային ծրագրավորման ամբիոն, ավագ դասախոս
1998 - 2007 թթ. ԵՊՀ հաշվողամակ մաթեմատիկայի և ծրագրավորման գիտաուսումնական լաբորատորիա, խմբի ղեկավար
1996 - 2007 թթ. ԵՊՀ հաշվողական մաթեմատիկայի և ծրագրավորման գիտաուսումնական լաբորատորիա, ավագ մաթեմատիկոս-ծրագրորդ
1987 - 1996 թթ. ԵՊՀ հաշվողական մաթեմատիկայի և ծրագրավորման գիտաուսումնական լաբորատորիա, ինժեներ-ծրագրորդ
1987 - 1996 թթ. Մոսկվայի ռադիոկապի գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ, ինժեներ-ծրագրորդ

Մասնակցությունը ծրագրերին
1998 - 2007 թթ. ԵՊՀ-ի ֆակուլտետների առանձին աշխատանքային խմբերի և դեկանատների գործավարների կոմպյուտերային գործավարության ուսուցում
2002 - 2011 թթ. ՌՀՀ-ում կազմակերպված հանրակրթական դպրոցների «Ռուսաց լեզու» առարկայի ուսուցիչների կոմպյուտերային գրագիտության ուսուցման դասընթացներ

Պարգևներ
ԵՊՀ-ի պատվոգիր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
մաթեմատիկական ֆիզիկայի կիրառական խնդիրներ, ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր, վիճակագրական համակարգեր, WEB տեխնոլոգիաներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Լարիսա Աշոտի Էլբակյալ

Դասախոս | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական եւ հետազոտական կենտրոն - Տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

И.М.Караханян, Л.А.Элбакян, М.И. Караханян

О дифракции гармонических волн сдвига на двух паралельных включениях (антиплоский случай) | Чкаловские чтения. Инжинерно-физич. проблемы авиац. и космич. техники: Междунар. науч.-техн. конф.–5.–Егорьевск, 2004.- с.212-213

А.А.Григорян, К.А.Галстян, А.Ф.Шабоян, Л.А.Элбакян

Некоторые задачи оптимизации и стабилизации анизотропных пластин | Инжинерно-физические проблемы авиационной и космической техники: Междунар. науч.-техн. конф. (Егорьевск, 15-19 мая, 1995). Тез. Докл. Ч.I./ МГТУ и др.- Егорьевск, 1995.- с.122-123

А.А.Григорян, К.А.Галстян, Н.А.Кутусян, Л.А.Элбакян, Дж. Юсиф, Э.Ш.Салех, Х.М.Нур

О решении некоторых задач неоднородной анизотропной теории упругосту | Инженерно-физические проблемы техники: Междунар. Совещ. (Москва, 17-19 мая, 1994) – 3. Тез. Докл. МГТУ им Н.Э.Баумана. –М.: Изд-во МГТУ, 1994.-с.62-63

Саркисян В.С., Галстян К.А., Григорян А.А., Елбакян Л.А.

Некоторые задачи оптимизации и стабилизации анизотропных пластин | В сб. Межд. Науч. Тех. Конф. “Инжинерно-физические проблемы ав. И косм. тех”. Моск, ГТУ им. М.Э. Баумана, Егорьебск, 1993, 5ст.