Գոհար Հովհաննեսի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 – 1995 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
2012, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու (Ա.04.16– «Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա» մասնագիտությամբ) – «Անագի հարստացված թիրախներում բարձր էներգիայով C-12 իոնների առաջացրած միջուկ-միջուկային փոխազդեցություններ», ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ (Ֆիզիկայի հետազոտությունների ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից մինչ այժմ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, ԵՊՀ
2012 -2018 թթ․ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ, ԵՊՀ
2011 թ-ից մինչ այժմ Ակադեմիկոս Ալեքսեյ Սիսակյանի անվան հեռանկարային հետազոտությունների միջազգային կենտրոնի գիտաշխատող, ԵՊՀ
2006 – 2011 թթ. ԵՊՀ Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2005 – 2006 թթ. ԵՊՀ Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ
2002 – 2005 թթ. ԵՊՀ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Հետազոտությունների ռադիացիոն մեթոդներ և միջուկային բժշկություն
Միջուկային ֆիզիկայի փորձարարական մեթոդներ
Տարրական մասնիկների ֆիզիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջուկային ռեակցիաների հետազոտում
Բժշկական ռադիոիզոտոպների ստացում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2022 թ. Ծանր ﬕջուկների ինքնակամ և հարկադրական բաժանման հազվագյուտ պրոցեսներ 21T‐1C164
2020 թ․ Armenian National Science & Education Fund (ANSEF) nuclexp-2325
2015 թ․ Contract (thematic) funding competition of the Committee of Science of RA 14ՑCՑ-1-c12
2002 - 2005 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ 0995

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գոհար Հովհաննեսի Հովհաննիսյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռ. Մարգարյան, Գ. Հովհաննիսյան, Կ. Օհանյան, Լ. Պետրոսյան

Միջուկային ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ | ԵՊՀ հրատ., 2018, 206 էջ

Գոհար Հովհաննիսյան

Հետազոտությունների ճառագայթային մեթոդներ | Ուս. ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 152 էջ
 

Հոդված/Article

G. Hovhannisyan, T. Bakhshiyan, R. Dallakyan

Photonuclear production of the medical isotope 67Cu | Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials And Atoms, 2021, N 498, p. 48-51

G. Hovhannisyan, T. Bakhshiyan, R. Dallakyan, A. Danagulyan

The comparison of theoretical model calculations and experimental data of 58, 60, 61, 64Ni, 64, 66, 68Zn, and 63, 65Cu photo-nuclear reactions | Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials And Atoms, 2020, N 482, p. 25-30

G.H. Hovhannisyan, A.S. Danagulyan, T.M. Bakhshyan

47SC Production With Electron Accelerator | International Conference on Nuclear and Radiation Physics and Materials: NRPM 2019, 58 էջ

G. H. Hovhannisyan, A. S. Danagulyan, T. M. Bakhshiyan

Influence of high-spin states on isomeric ratios of nuclear reaction products | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2017, Vol. 52, Issue 4, 305–310 pp.

G. H. Hovhannisyan, A. S. Danagulyan, T. M. Bakhshiyan, I. A. Kerobyan

Special Features of Isomeric Ratios in Nuclear Reactions Induced by Various Projectile Particles | Physics of Atomic Nuclei. 2016, 79,3, 326–334 pp. |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

G. Hovhannisyan, T. Bakhshiyan

Photonuclear production of 47Sc isotope | Ninth International Conference on radiation in Various Fields of Research, 14-18.06.2021, p. 141, Montenegro

A. S. Danagulyan, G. H. Hovhannisyan

Some Medical Radionuclides Production by C18/18 Cyclotron | International Workshop on Ionizing and Non- Ionizing Radiation Influence on Structure and Biophysical Properties of Living Cells, 2015, p. 111-112