Լուսինե Խաչատուրի Հայրապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ, «Կրթության գործի կազմակերպում» բաժին, մագիստրատուրա
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինը մանկավարժ», 2014 թ., ԵՊՀ 065 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1998 - 2003 թթ. Հայաստանի Ազգային Ռադիոյի քաղաքական-տնտեսական ծրագրեր, «Մամուլը ռադիոհաճախականությամբ» հաղորդաշար, խմբագիր-թղթակից
2000 - 2006 թթ. Վ. Անանյանի անվ. միջն. դպրոց (Կոտայքի մարզ, գյուղ Արգել), հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
2008 - 2011 թթ. «Ֆարմ Արմենիա», «Մենք» ամսագրեր, խմբագիր - լրագրող
2008 - 2011 թթ. «Այո» մանկապատանեկան ամսագրի խմբագիր
2006 - 2013 թթ.«Հեյֆեր փրոջեքթ ինթերնեյշնլ» միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակ, փորձագետ
2011 թ-ից ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս, 2015 թ-ից` ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
 • Ընդհանուր մանկավարժություն
 • Արվեստի մանկավարժություն
 • Երջանկության մանկավարժություն

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • Սոցիալական մանկավարժություն
 • Հոգեբանություն
 • Արվեստաբանություն
 • Նումիզմատիկա
 • Մանրանկարչություն
 • Երաժշտություն

  Լեզուներ
  Հայերեն/մայրենի/, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  «Կրթության զարգացում» ՀԿ
  «Զարգացման սկզբունքներ» ՀԿ
 • Լուսինե Խաչատուրի Հայրապետյան

  Ասիստենտ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Ն. Հարությունյան, Լ. Հայրապետյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ղազարյան, Ա. Աշիկյան, Վ. Բաղդասարյան, Ա. Խլոպուզյան

  ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին | Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
   

  Հոդված/Article

  Айрапетян Лусине Хачатуровна

  Особенности Применения Арт-Технологий Для Повышения Эффективности Семейного Воспитания | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 232-235 էջ

  Լուսինե Հայրապետյան

  Ուսուցման արդյունավետության բարձրացման գործում արտ- տեխնոլոգիաների եվ մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները | Գիտական Արցախ, 2020, 1(4), 170-177 էջ

  Հայրապետյան Լուսինե

  Ընտանեկան արտթերապեվտիկ տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկությունները սոցիալական մանկավարժի աշխատանքում | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 90-99 էջ

  Հայրաապետյան Լուսինե

  Մանկավարժական արտտեխնոլոգիաները՝ որպես մանկավարժական գործընթացում կիրառվող այլընտրանքային մոտեցումներ | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1, 80-89 էջ

  Айрапетян Л. Х.

  Артпедагогика как способ формирования художественно- эстетических взглядов у студентов | Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, випуск 3, стр. 224-228 |

  Հայրապետյան Լուսինե

  Ռումինահայ գաղթօջախի հայկական դպրոցներրը 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարի առաջին կեսերին | Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 425-432 |

  Լ. Խ. Հայրապետյան

  Արվեստի մանկավարժության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցների դերը երեխայի սոցիալականացման գործընթացում | Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներ: 2016, 55-58 էջ, Հայաստան |

  Լուսինե Հայրապետյան

  Անձի ձևավորման վրա ազդող գործոնների մեկնաբանությւոնը Վազգեն Առաջին կաթողիկոսի-մանկավարժի հայացքներում | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 1-2/60-61/, 319-322 էջ, Հայաստան |

  Լուսինե Հայրապետյան

  Ուսուցչի իդեալն ըստ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի | Մխիթար Գոշ, 2016թ․, 2/45/, 29-32 էջ |

  Լ. Խ. Հայրապետյան

  Դաստիարակության հարցերն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի աշխատություններում | «Մանկավարժական միտք» հանդես, թ. 34, 2014, էջ 233-238

  Լ. Խ. Հայրապետյան

  Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի ազգապահպան գործունեությունը Հայաստանում (1988-1994 թթ.-ին) | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական, թ. 12, 2014, էջ 162-168

  Լ. Խ. Հայրապետյան

  Ամենայն Հայոց Հայրապետ Վազգեն Առաջինը ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմքերի մասին | «Մանկավարժական միտք» հանդես, թ. 12, 2014, էջ 269-277

  Լ. Խ. Հայրապետյան

  Մայրենի լեզվի ուսուցման հարցերը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի աշխատությւոններում | Մանկ. գիտ. դոկտ. պրոֆ. Ն.Կ.Հարությունյանի համահեղինակությամբ, «Մանկավարժական միտք», թ.12, 2013, էջ 234-244

  Լ. Խ. Հայրապետյան

  ԼևոնԿարապետ Պալճյանի մանկավարժական մտքերը «Հերկ» հանդեսում | «Մանկավարժական միտք», թ. 34, 2012, էջ 192-200

  Լ. Խ. Հայրապետյան

  Լևոն -Կարապետ Պալճյանի գործունեությունը ռումինահայ գաղթօջախի ազգային վարժարանում | «Մանկավարժություն» գիտամանկավարժական հանդես, ՀՀ ԿԳՆ Ազգային ինստիտուտ, թ. 8, 2012, էջ 46-52