Դրամաշնորհներ

Հետազոտություններ դիֆերենցիալ օպերատորների սպեկտրալ տեսությում և նրանց կիրառումը բնագիտական խնդիրներում
Սկիզբ՝11.12.2015
Ավարտ՝10.12.2017
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման մրցույթ - 2015, Բնագավառը` Մաթեմատիկա

   Համառոտ նկարագրությունը

 Նախագծի նպատակն է կատարել հետազոտթյուններ Շրեդինգերի և Դիրակի դիֆերենցիալ օպերատորների սպեկտրալ տեսությունում, մասնավորապես, այդ օպերատորների համար հակադարձ խնդիրներում, որոնք մի կողմից կխորացնեն մեր գիտելիքները սպեկտրալ տեսության այդ բնագավառում, մյուս կողմից կկիրառվեն մաթեմատիկական ֆիզիկայի և բնագիտական որոշ խնդիրներում:

 


Ծրագրի ղեկավար`
Տիգրան Ներսեսի Հարությունյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր:

Կատարողներ`

 Յուրի Արմենի Աշրաֆյան, ասպիրանտ

Հեռ. +374 91 353 959
Email: hartigr@yahoo.co.uk
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ