Դրամաշնորհներ

Լազերով մակածված նոր կողմնորոշումային և հիդրոդինամիկական երևույթներ նանոմասնիկներով հարստացված իզոտրոպ և անիզոտրոպ հեղուկներում
Սկիզբ՝11.12.2015
Ավարտ՝10.12.2017
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման մրցույթ - 2015, Բնագավառը` Ֆիզիկա և աստղագիտություն


Համառոտ նկարագրություն

Տեսականորեն և փորձնականորեն ուսումնասիրվում են նանոմասնիկներով հարստացված իզոտրոպ և անիզոտրոպ հեղուկներում լազերային ճառագայթներով մակածված նոր կողմնորոշումային և հիդրոդինամիկական երևույթներ։ Այս երևույթները կարող են ունենալ կարևոր նշանակություն լազերային ճառագայթի ղեկավարման համար, միկրո և նանո էլեկտրամեխանիկական համակարգերում, կենսաբժշկական ճարտարագիտության (պատկերման և հեռացման) մեջ, միջուկային ռեակտորներում, ջուր պարունակող շերտերում և հողում ախտոտիչների ցրման համար, փուլային անջատման պրոցեսներում, յուղի և հեղուկ բյուրեղի վերականգնման, հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների կատարելագործման համար և այլն:


Ծրագրի ղեկավար՝
Ռաֆիկ Սերգեյի Հակոբյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր 

Կատարողներ`

Արթուր Աբրահամի Կիրակոսյան, տեխ. գիտ. թեկնածու,
Գևորգ Սամվելի Գևորգյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու,
Տիգրան Կարենի Դադալյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու,
Մարիամ Ռաֆիկի Հակոբյան, ավագ լաբորանտ

Հեռ.` (+374 10) 577843
Էլ.փոստ` rhakob@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ