Դրամաշնորհներ

Նանոչափային կենսաքիմիական սենսոր. Ստատիկ, դինամիկ և ֆոտոէլեկտրական հատկությունների հետազոտում
Սկիզբ՝11.12.2015
Ավարտ՝10.12.2017
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման մրցույթ - 2015, Բնագավառը` Ֆիզիկա և աստղագիտություն

Համառոտ նկարագրություն

Ուսումնասիրելու են սիլիցիումային նանոլարային դաշտային էֆեկտով տրանզիստորի հիման վրա ստեղծված էլեկտրալիտ - վերին SiO2 - Si նանոլար - ետին SiO2 - p/Si տակդիր կառուցվածքով կենսաքիմիական սենսորի ստատիկ բնութագրերը, pH-զգայնությունը, ներքին ցածրհաճախային աղմուկները, ֆոտոզգայնությունը, աղմուկ-ազդանշան հարաբերությունը, հայտնաբերողունակությունը, բացահայտվելու են աղմկային սպեկտրասկոպիայի առանձնահատկությունը նանոչափային համակարգերում:


Ծրագրի ղեկավար՝
Ֆերդինանտ Վազգենի Գասպարյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր.

Կատարողներ`

Արմեն Հայկի Առաքելյան,մագիստրոս,
Հրանտ Դավիթի Խոնդկարյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու

Հեռ.` (+374 60) 710312
Էլ.փոստ` fgaspar@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ