ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2016 #1 (239)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2016 #1 (239) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ա. Ն. Առաքելյան, Մ. Ս. Առաքելյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Օսիպյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Լ. Ռ. Հարությունյան , Մ. Լ. Լաչինյան, Ռ. Լ. Վարդանյան , Ռ. Ս. Հարությունյան

  Effect of surfactants on ascorbic acid and nicotinic acid atmospheric oxidation kinetics (Մակերևութային ակտիվ նյութերի ազդեցությունն ասկորբինաթթվի և նիկոտինաթթվի մթնոլորտային օքսիդացման կինետիկայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 3-9 |

  Կ. Յու. Ամիրբեկյան

  Study of interaction of Hoechst 33258 and DNA in water–DMSO mixed solvents (Hoechst 33258-ի և ԴՆԹ-ի փոխազդեցության ուսումնասիրություննը առանց ԴՄՍՕ-ի և նրա առկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 10-13 |

  Զ. Լ. Գրիգորյան

  Liquid–vapor equilibrium of dimetyl sulfoxide–acetonitrile system at the temperature range 293.15–323.15 K (Դիմեթիլսուլֆօքսիդ–ացետոնիտրիլ համակարգում հեղուկ–գոլորշի ֆազային հավասարակշռությունը 293.15–323.15 Կ ջերմաստիճանային տիրույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 14-18 |

  Վ. Ա. Պետրոսյան

  Distribution and migration of lead in the water–bottom sediment system of the Hrazdan River (Կապարի միգրացիան և բաշխումը Հրազդան գետի ջուր–հատակային նստվածք համակարգում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 19-24 |

  Ա. Ն. Առաքելյան , Հ. Ռ. Աղաբաբյան

  Degree of extroversion influence on variability of cardiac rhythm parameters (Սրտի ռիթմի փոփոխությունների կախվածությունն էքստրավերսիայի աստիճանից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 25-29 |

  Լ. Գ. Ստեփանյան, Լ. Ռ. Համբարյան

  Development dynamics of phytoplankton community of Akhpara reservoir (Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության զարգացման դինամիկան Ախպարա ջրամբարում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 30-33 |

  Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս.Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Շ. Վ. Շալունց

  Assessment of heavy metal contamination of soils around Agarak (RA) copper-molybdenum mine complex (ՀՀ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա տարածքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 34-42 |

  Ա. Ա. Առաքելյան

  Functional gene sets in post-traumatic stress disorder (Գեների ֆունկցիոնալ հավաքածուները հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 43-48 |

  Գ. Հ. Քոչարյան , Ս. Հ. Մինասյան , Լ. Ա. Թավադյան

  Interaction of flavonoids: morin, quercetin and rutin, with DNA (ԴՆԹ-ի հետ մորին, քվերցետին և ռուտին ֆլավոնոիդների փոխազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 49-54 |

  Մ. Ս. Մկրտչյան , Մ. Կ. Զախարյան , Կ. Ա. Առաքելովա , Ա. Մ. Սեդրակյան , Զ. Հ. Գևորգյան , Ժ. Ա. Կծոյան

  Molecular determinants of virulence genes of Salmonella Enteritidis prevailing in Armenia (Հայաստանում գերակշռող Salmonella Enteritidis շտամերի վիուլենտության գեների մոլեկուլային որոշիչները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 55-60 |
  Արմեն Համբարձումի Թռչունյան (ծննդյան 60-ամյակին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 61-63 |
  Ամփոփում (հայերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 64-67 |
  Ամփոփում (ռուսերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 68-71 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ