Դրամաշնորհներ

Կալոջերոյի մոդելի ինտեգրվող ընդհանրացումները
Սկիզբ՝11.12.2015
Ավարտ՝10.12.2017
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման մրցույթ - 2015, Բնագավառը` Ֆիզիկա և աստղագիտություն

Համառոտ նկարագրություն

Նախատեսվում է ուսումնասիրել Կալոջերոյի մոդելի տարբեր ընդլայնումների թաքնված համաչափությունները: Մասնավորապես, կառուցվելու է տարբեր վերջավոր արտացոլումների խմբերի հետ կապված Կալոջերո-Կուլոն մոդելի Ռունգե-Լենցի վեկտորը: Նախատեսվում է ուսումնասիրել Կալոջերո-Կուլոն և Կալոջերո-օսցիլատոր մոդելները բազմաչափ սֆերայի ու պսեվդոսֆերայի վրա: Քննարկվելու են նաև Կալոջերո-Կուլոն-Շտարկ և երկկենտրոն Կալոջերո- Կուլոնի խնդիրները, ինչպես նաև հայտնի օսցիլատոր-Կալոջերո համապատասխանությունը Կալոջերոյի պոտենցիալի առկայությամբ:


Ծրագրի ղեկավար՝
Արմեն Պետրոսի Ներսեսյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր 

Կատարողներ`

Տիգրան Ստեփանի Հակոբյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, ավագ գիտաշխատող
Վահագն Ռուբենի Եղիկյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, կրտսեր գիտաշխատող,
Արմեն Ահարոնի Սաղաթելյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, կրտսեր գիտաշխատող,,
Հովհաննես Աշոտի Շմավոնյան, մագիստրոս

Հեռ.` (+374 10) 575612
Էլ.փոստ` arnerses@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ