Դրամաշնորհներ

Pseudomonas aeruginosa և Klebsiella pneumoniae շտամների հակաբիոտիկ կայունության հաղթահարման ուղիների մշակում
Սկիզբ՝11.12.2015
Ավարտ՝10.12.2017
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման մրցույթ - 2015, Բնագավառը` Կենսաբանական գիտություններ

Համառոտ նկարագրություն

Առաջին հակաբիոտիկների բացահայտումը ասպարեզ բացեց մարդու և կենդանիների նոր ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժման համար: Սակայն հակաբիոտիկների երկարատև օգտագործումը բերեց հակաբիոտիկակայուն բակտերիաների առաջացման: Սույն աշխատանքում նախատեսվում է հայտնաբերել Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pnewmoniae հակաբիոտիկակայուն շտամները: ՊՇՌ հետազոտմամբ բացահայտել այս ֆերմենտները կոդավորող գեների և բջջից հակաբիոտիկի ակտիվ դուրս մղման (efflux pomp) մեխանիզմի առկայությունը: Իրականացնել հակաբիոտիկակայունություն ապահովող. բ-լակտամազ, ֆոսֆոտրանսֆերազ, ացետիլտրանսֆերազ և նուլեոտիդտրանսֆերազ ֆերմենտների ակտիվությունների որոշում: Աշխատանքի եզրափակիչ հատվածում որոնել ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների և պեպտիդների շարքում հակաբիոտիկակայունություն ապահովող ֆերմենտների հնարավոր արգելակիչները:


Ծրագրի ղեկավար՝
Անահիտ Մխիթարի Հովհաննիսյան, կենս. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Կատարողներ`

Նելլի Սերգեի Ավետիսյան, գիտաշխատող,
Զարուհի Ղուկասի Հալեբյան, լաբորանտ,
Անի Գրիգորի Մկրտչյան, մագիստրոս,
Լալա Մխիթարի Աբրահամյան, մագիստրոս

Հեռ.` (+374 60) 710856
Էլ.փոստ` anahovan@yahoo.com
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ