Դրամաշնորհներ

Լուծիչով պայմանավորված կարգ-անկարգավորվածություն անցումները կենսապոլիմերներում
Սկիզբ՝11.12.2015
Ավարտ՝10.12.2017
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման մրցույթ - 2015, Բնագավառը` Կենսաբանական գիտություններ

Համառոտ նկարագրություն

Տվյալ նախագծի հիմնական նպատակն է կարգ-անկարգավորվածություն անցումների կինետիկան և թերմոդինամիկան կենսապոլիմերներում (նուկլեինաթթուներում և սպիտակուցներում): Նախատեսվում է հաջորդականության հետերոգենության, պոլիմերի ճկունության, օղակների էնթրոպիայի և շատ այլ գործոնների ազդեցության ուսումնասիրությունը: Կիրառվելու են վիճակագրական թերմոդինամիկայի և վիճակագրական մեխանիկայի անալիտիկ և թվային հաշվարկնեի համար:


Ծրագրի ղեկավար՝
Եվգենի Շամիլի Մամասախլիսով, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ

Կատարողներ`

Վլադիմիր Ֆյոդորի Մորոզով, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր,
Վադիմ Ռոբերտի Օհանյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, գիտաշխատող,
Շուշանիկ Արմենի Տոնոյան, ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, կրտսեր գիտաշխատող,
Արևիկ Վարդանի Ասատրյան, ասպիրանտ

Հեռ.` (+374 60) 710840
Էլ.փոստ` y.mamasakhlisov@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ