Լևոն Գառնիկի Բաբաջանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, մագիստրատուրա
2013 - 2016 թթ. Սոցիալական փիլիսոփայության և Բարոյագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու («Ցինիզմը որպես ամբոխի մարդու սոցիոմշակութային դիմակ» - 2016)

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից մինչ այժմ Դասախոս, Երևանի Պետական Համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Կառավարման փիլիսոփայություն, Հաղորդակցման էթիկա,
Փիլիսոփայության հիմունքներ, Բարոյագիտություն, Հասարակագիտության և փիլիսոփայության դասավանդման մեթոդիկա, Գիտական և գործարար գրագրություն և էթիկա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական փիլիսոփայություն, Քաղաքական էթիկա, Բիոէթիկա, Պոստմոդեռնի փիլիսոփայություն:

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

levonbabajanyan@ysu.am

Լևոն Գառնիկի Բաբաջանյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Լևոն Բաբաջանյան

Զանգվածային ցինիզմն իբրև սոցիոմշակութային հակահամակարգ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 33-44 |

Բաբաջանյան Լ. Գ.

Ցինիզմը որպես իդեալների կազմաքանդման սոցիոմշակութային հետևանք | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016, 1, 196-211 էջ |