Լևոն Գառնիկի Բաբաջանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, մագիստրատուրա
2013 - 2016 թթ. Սոցիալական փիլիսոփայության և Բարոյագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու («Ցինիզմը որպես ամբոխի մարդու սոցիոմշակութային դիմակ» - 2016)

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից մինչ այժմ Դասախոս, Երևանի Պետական Համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Բարոյագիտություն, Բիոէթիկա, Գիտական և գործարար գրագրություն և էթիկա, Փիլիսոփայության հիմունքներ, Քաղաքական էթիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական փիլիսոփայություն, Քաղաքական էթիկա, Բիոէթիկա, Պոստմոդեռնի փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Erasmus + Teaching staff mobility program, Լյովենի կաթոլիկ համալսարան, Բելգիա, 2018

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

levonbabajanyan@ysu.am

Լևոն Գառնիկի Բաբաջանյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Լևոն Բաբաջանյան

Զանգվածային ցինիզմն իբրև սոցիոմշակութային հակահամակարգ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 33-44 |

Л. Бабаджанян

Проблема «Другого» в социокультурном пространстве текучей современности | Ереван, Издательство Ереванского государственного университета, 2017, стр. 18-25 |

Բաբաջանյան Լ. Գ.

Ցինիզմը որպես իդեալների կազմաքանդման սոցիոմշակութային հետևանք | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016, 1, 196-211 էջ |

Լևոն Բաբաջանյան

Ամբոխի մարդաբանական բնութագիրը հետարդիականության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 34-50 |

Լևոն Բաբաջանյան

Առասպելը որպես ամբոխի մարդու սոցիոմշակութային իրականության կառուցարկման գործիք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-21 |