Կենսագրություն
Կրթություն
1980-1985թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող
1981-1982թթ. ԵՊՀ ՀԱ ֆակուլտետի շրջանավարտ՝ տեխնիկական թարգմանություն(անգլերեն) մասնագիտությամբ
1985-1987թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Ընդհանուր ֆիզիկայի ինստիտուտ, ստաժոր-հետազոտող
1987-1990թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Ընդհանուր ֆիզիկայի ինստիտուտ, Մագնիսաօպտիկայի լաբորատորիա, ասպիրանտ
Աշխատանքային փորձ
1985-1987թթ. ԵՊՀ Օպտիկայի ամբիոնի, հետազոտական լաբորատորիա, լաբորանտ:
1987-1990թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Ընդհանուր ֆիզիկայի ինստիտուտ, Մագնիսաօպտիկայի լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող:
1990-1992թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Ընդհանուր ֆիզիկայի ինստիտուտ, Մագնիսաօպտիկայի լաբորատորիա, գիտաշխատող:
2008-2010թթ. ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի գիտաշխատող
2010-2012թթ. ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի, գիտական տեղեկատվության և մոնիթորինգի կենտրոնի փոխտնօրեն:
2011-առ այսօր ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր հանդեսի ֆիզմաթ, քիմիա և կենսաբանություն, երկրաբանություն և աշխարհագրություն սերիաների պատասխանատու քարտուղար:

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն - գերազանց

Միհրան Սուրենի Շարամբեյան

 
 

Գիրք/Book

Է. Գզոյան, Մ. Շարամբեյան, Ա. Բալյան, Ս. Հունանյան, Ն. Այվազյան

H-ցուցիչը և վարկանիշային աղյուսակները գիտաչափության մեջ | Երևան, Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, 2012, 46 էջ |

Է. Գզոյան, Ա. Մաիլյան, Լ. Ստեփանյան, Ս. Մկրտչյան, Մ. Շարամբեյան, Ն. Այվազյան

Հասարակական և հումանիտար գիտությունների արդի բնութագիրը | Երևան, Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, 2011, 76 էջ |

Շ. Սարգսյան, Ն. Ղազարյան, Է. Իսկանդարյան, Մ. Շարամբեյան, Ն. Այվազյան

Հայաստանի գիտության վիճակագրական վերլուծության համակարգի մշակումն ըստ հղման հայաստանյան ցուցչի տվյալների: | Երևան, Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, 2010, 24 էջ |
 

Հոդված/Article

S. V. Demishev, Yu. V. Kosichkin, N. E. Sluchanko, M. S. Sharambeyan, A. G. Lyapin

Crystallization of metastable phases and superconductivity in amorphous gallium antimonide | Journal of Experimental and Theoretical Physics, 1993, v. 77, # 1, p. 68-80 |

V. V. Brazhkin, S. V. Demishev, Yu. V. Kosichkin, A. G. Lyapin, N. E. Sluchanko, S. V. Frolov, M. S. Sharambeyan

Metal-insulator transition in a-GaSb:Cu | Journal of Experimental and Theoretical Physics 1992, v. 74, #6, p. 1020-1028 |

S. V. Demishev, Yu. V. Kosichkin, D. G. Lunts, A. G. Lyapin, N. E. Sluchanko, M. S. Sharambeyan

The metal-insulator transition in amorphous gallium antimonide | Journal of Experimental and Theoretical Physics 1991, v. 73, #2, p. 394-403 |

Ե. Վ. Կուրմիշև, Ի. Ն. Սիսակյան, Մ. Ս. Շարամբեյան

Кинетические уравнения модели структурного стеклования (Ապակեգոյացման կառուցվածքային մոդելի կինետիկ հավասարումները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 78-82 (ռուսերեն) |

Ե. Վ. Կուրմիշև, Ի. Ն. Սիսակյան, Ս. Ա. Հակոբյան , Մ. Ս. Շարամբեյան

К вопросу о многообразии структур стекла (Ապակու կառուցվածքային բազմազանության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 67-71 (ռուսերեն) |

Ե. Վ. Կուրմիշև, Ի. Ն. Սիսակյան, Մ. Ս. Շարամբեյան

Релаксационная модель стеклования | Препринт #316, 1985, М.: ИОФ АН СССР, 16 с.