Գոհար Աշոտի Շահինյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2013 - 2017 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ, հեռակա ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու «Ն-հեպտան – ԱՕՏ (նատրիումի դիօկտիլ սուլֆոսուկցինատ) բևեռային ֆազշրջված միցելային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը» Բ.00.04ՀՀ ԿԳՆ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, 2017թ.

Աշխատանքային փորձ
2010 - 2011 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի «Մոլեկուլային փոխազդեցությունները կենսաբանական նշանակություն ունեցող համակարգերում» ԳՀԼ, ավագ լաբորանտ
2014 թ-ից այսօր ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2017 թ. մարտ-դեկտեմբեր ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի §Ֆիզիկական քիմիա¦ ԳՀԼ,կրտսեր գիտաշխատող
2019 փետրվարից մինչ այժմ ասիստենտ, Ֆարմացիայի ամբիոն, Եվրասիա միջազգային համալսարան
2020 սեպտեմբերից մինչ այժմ ասիստենտ, Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն, Քիմիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Վերլուծական քիմիա, Անօրգանական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ֆիզիկական քիմիա, Կոլոիդ քիմիա, Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա (էլեկտրոնային կլանման, ֆլուորեսցենց և ԻԿ սպեկտրներ)

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2016 թ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 16A-1d01
2017 - 2019 թթ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ –ԵՊՀ-ՌԴՀԴՀ -06
DAAD կրթաթոշակ, 2020
“Short Term Conference and Travel Grants program”, Calouste Gulbenkian Foundation, 2019

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
ԵՊՀ 100 ամյակի առթիվ պատվոգիր, 2019
ԵՊՀ բրոնզե մեդալ, 2012

g.shahinyan@ysu.am

Գոհար Աշոտի Շահինյան

Ասիստենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Gohar A. Shahinyan, Shiraz A. Markarian, Zakar K. Papanyan

Volumetric, UV–Vis and FT IR Studies of Isoniazid in Diethylsulfoxide Solutions | Journal of Solution Chemistry, 2020, v. 49, No7-8, pp. 1094-1106

Gohar A. Shahinyan, Karen Yu. Amirbekyan, Heghine H. Ghazoyan, Hasmik R. Sargsyan, Shiraz A. Markarian

Fluorescence anisotropy studies on the Hoechst 33258-DNA interaction: the solvent effect | Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2020, v.38 pp.1-5

Shiraz A. Markarian, Heghine H. Ghazoyan, Hasmik R. Sargsyan, Gohar A. Shahinyan

Thermodynamic and Spectroscopic (UV–Vis, FT IR) Studies of Solutions of CoCl2 (or NiCl2) in Diethylsulfoxide | Journal of Solution Chemistry, 48, 10, 1378-1392 էջ

G. A. Shahinyan, S. A. Markarian

The study of n-heptane/AOT/water+ dimethylsulfoxide reverse micelles using acridine orange base as molecular probe | Հայաստանի քիմիական հանդես: 2016թ․, 69, 1-2, 33-46 էջ, Հայաստան

G. A. Shahinyan, H. R. Sargsyan, A. M. Kolker, S. A. Markarian

Effect of diethylsulfoxide on volumetric properties of sodium bis (2-ethylhexyl) sulfosuccinate microemulsions | Հայաստանի քիմիական հանդես: 2016թ․, 69, 4, 407-415 էջ, Հայաստան
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

G. A. Shahinyan

The study of conductivity of reverse micellar systems of water+dimethylsulfoxide or diethylsulfoxide/AOT/n-heptane | 4-th International Conference of Young Scientists “Chemistry Today-2014”, Yerevan, RA, 2014, p. 100, August 18-22

Shahinyan G. A., Sargsyan H. R., Markarian S. A.

Volumetric properties of AOT/n-heptane/DMSO-Water reverse micellar systems | Young scientists’ conference “New aspects in molecular biotechnology and biochemistry”, 27-28 June, 2013, Yerevan RA, Abstracts, p. 30