ԱՐԱՄԱՅԻՍ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1954 թ. ավարտել է Շուչիքենդի միջնակարգ դպրոցը,
1955 - 1960 թթ. սովորել է Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտում,
1961 - 1964 թթ. սովորել է ԵՊՀ ասպիրանտուրայում:

Գիտական աստիճան
1966 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Ամինաթթվային կազմի փոփոխությունը թթենու տերևներում և որոշ սելեկցիոն սորտերում շերամի կերակրման տարբեր փուլերում» թեմայով,
1990 թվականին պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն՝ «Արգինազան, պրոլինի կենսասինթեզի և կատաբոլիզմի ֆերմենտները համեմետական ասպեկտում» թեմայով,
1990 թ. ստացել է պրոֆեսորի կոչում:

Աշխատանքային փորձ
1967 - 1969 թթ. թվականներին աշխատել է ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնում որպես կրտսեր գիտաշխատող,
1969 - 1990 թթ. եղել է ամբիոնի ավագ գիտաշխատող,
1998 - 1990 թթ. նշանակվել է գիտահետազոտական լաբորատորիայի վարիչ,
2001 - 2006 թթ. եղել է կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հետազոտել է արգինազի և պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների փոխադարձ կապը։ Համեմատական էվոլյուցիոն տեսանկյունից ավարտված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ էվուլյուցիոն և անհատական զարգացման ընթացքում արգինինից պրոլինի կենսասինթեզը կատալիզող ֆերմենտների և ոչ ուրեոթելիկ արգինազի ակտիվության միջև գոյություն ունի լրիվ համապատասխանություն:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Գիտաժողովներ
Մասնակցել է միջազգային մի շարք գիտաժողովների Տաշքենդում, Ռիգայում, Լենինգրադում, Կիևում, Դուբնայում,
Դամասկոսում, Բուդապեշտում, Ստամբուլում և այլն։

Պարգևներ
Աշխատանքի վետերան

Վախճանվել է 2013 թ. հունիսի 11-ին:

ԱՐԱՄԱՅԻՍ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Ա.Խ. Աղաջանյան, Մ.Ա. Դավթյան, Հ.Հ. Սեմերջյան, Է.Խ. Բարսեղյան, Ս.Ա. Կարապետյան, Գ.Ա. Գաբրիելյան

Կենսաքիմիայի պրակտիկում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002

Դավթյան Մ.Ա., Աղաջանյան Ա.Խ., Հովհաննիսյան Ս.Պ., Չուբարյան Ս.Վ., Նավասարդյան Լ.Հ., Թումանյան Լ.Ռ.

Կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2003
 

Հոդված/Article

А.Х. Агаджанян, С.В. Чубарян, Л.Р. Туманян, А.А. Агаджанян, М.С. Мартиросян, М.М.Аршакян

Состав диализатов гомогената проростков пшеницы и их влияние на рост дрожжей Candida guilliermondii НП-4 | Биолог. журн. Армении, 2008т., 60, № 1-2, с.45-48

А.Х. Агаджанян, А.О. Оганесян, С.М. Минасян, А.А. Агаджанян, М.С. Мартиросян

Комбинированное воздействие шума и корней солодки на активность аргиназы и ферментов биосинтеза пролина в крови кроликов | Межд.конф. ,,Биол.теор.,практ.,эксп.''Сборник матер.межд.научн.конф., Саранск, 2008, с. 95-97 |

А.Х. Агаджанян, Г.А. Семерджян, А.А. Агаджанян, Г.Г. Семерджян, М.С. Мартиросян

Аминокислотный состав некоторых лекарственных растений | Биолог. журн. Армении, 2007, т.59, № 1-2,с.103-107 |

Агаджанян А.Х., Чубарян С.В., Туманян Л.Р., Никоян А.А., Ананян Л.Г., Аракелян М.М.

Состав диализатов гомогената пшеницы и их влияние на рост дрожжей Candida guilliermondii НП-4 | «Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии» III Международный симпозиум под эгидой ЮНЕСКО, Дубна,2006 с. 26 |

Агаджанян А.Х., Карапетян А.М., Мартиросян М.С , Агаджанян А.А, Ананян Л.Г

Влияние рентгеновского облучения на метаболизм пролина и на биомассу дрожжей Candida guilliermondii НП-4 | Биолог. журн. Армении, 2006, № 3-4, с. 194-198
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Aghajanyan A.Kh., А.А. Агаджанян

The influence of some medical plant extracts on the amount of free proline and accumulation of yeast Candida guilliermondii biomass | Conference of biotechnology Damascus, Syria, 2001, p.157 |