Ռուբեն Ցոլակի Գաբրիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1962 - 1968 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1973 - 1976 թթ. ասպիրանտուրա, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
1981 թ. Թեկնածուական ատենախոսություն – «Ռենտգենյան ճառագայթների բազմալիքային ցրումը բյուրեղական համակարգերում», ՀԽՍՀ ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի K 005.13.01 մասնագիտական խորհուրդ:

Աշխատանքային գործունեություն, կոեչում
1962 - 1968 թթ. ուսանող, ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1967 - 1969 թթ. լաբորանտ, ԵՊՀ, նյութի կառուցվածքի ամբիոն
1969 - 1969 թթ. ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ, մետաղների և բյուրեղների ամբիոն
1969 - 1970 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ, մետաղների և բյուրեղների ամբիոն
1970 - 1974 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն
1973 - 1976 թթ. ասպիրանտ, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ
1977 - 1977 թթ. ինժեներ, ԵՊՀ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի պրոբլեմների լաբորատորիա
1977 - 1987 թթ. ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի պրոբլեմների լաբորատորիա
1987 - 1989 թթ. ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ, ռենտգենյան ճառագայթման կոհերենտ փոխազդեցության ֆիզիկայի պրոբլեմների լաբորատորիա
1989 - 1992 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ, ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոն
1992 թ-ից ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռենտգենյան ճառագայթների բազմալիքային ցրում, ռենտգենյան ինտերֆերոմետրիա, սպեկտրոսկոպիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

rugab@ysu.am

Ռուբեն Ցոլակի Գաբրիելյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ժ. Մուրադյան, Դ. Հ.. Բադալյան, Ռ. Ց. Գաբրիելյան, Մ. Վ. Հայրապետյան, Լ. Ա. Հովհաննիսյան

Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մոլեկուլային ֆիզիկա | ԵՊՀ հրատ., 2019, 60 էջ

Մ.Հայրապետյան, Մ.Աբրահամյան, Ռ.Գաբրիելյան, Գ.Մուրադյան, Մ.Հարությունյան, Հ.Ենոքյան

Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մեխանիկա | ԵՊՀ հրատ., 2018, 150 էջ
 

Հոդված/Article

Р. Ц. Габриелян

Шастиволновая дифракция рентгеновских лучей в двухблочной кристаллической системе | Известия НАН Армения, Физика, т.52, №1, 2017, с. 110-121

Р. Ц. Габриелян

Особенности дифракции рентгеновских лучей в монолитных кристаллических системах | Известия НАН РА. Физика. 2016, .51 1, стр. 84-94

А. А. Оганнисян, М. З. Арутюнян, А. А. Геворгян, Р. Ц. Габриелян, Х. М. Казарян

Особенности зонной структуры и отражательной способности одномерных фотонных кристаллов с градиентными параметрами модуляции | Международная конференция, Лазерная физика-2009, Сборник трудов, Ереван, Издательство «Гитутюн», 2010 13-16 октября 2009, Аштарак, Армения

Մ. Ա. Նավասարդյան, Ց. Մ. Նավասարդյան, Ռ. Ց. Գաբրիելյան

Эхо модулированного звуковой частотой рентгеновского излучения из недр атомов (Ձայնային հաճախականությամբ մոդուլացված ռենտգենյան ճառագայթների նույնացման արձագանքը ատոմների ընդերքից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 99-102 (ռուսերեն) |

Ռ․ Ց․ Գաբրիելյան, Ֆ․ Հ․ Էյրամջյան, Պ․ Հ․ Բեզիրգանյան

Новый метод исследования некоторых вопросов многоволнового рассеяния рентгеновских лучей (Ռենտգենյան ճառագայթների բազմալիքային ցրման մի քանի հարցերի ուսումնասիրման նոր մեթոդ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #1, էջ 61-66 (ռուսերեն) |