Աբրահամ Գևորգի Գասպարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1999 - 2000 թթ. ԵՊՀ Արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետ,
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի բակալավրիատ,
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու
«Ժողովրդավարացման հիմնախնդիրները և բանակի գործոնը հետսառըպատերազմյան Թուրքիայում», 2010 թ.
2016 թ-ից` դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ օրս` Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության «Առաջին» լրատվական ծառայության ավագ մեկնաբան
2009 թ-ից մինչև օրս` ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Միջազգային ժուռնալիստիկա և միջազգային կազմակերպություններ», «Ազգային անվտանգության հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անվտանգային քաղաքագիտություն, ժողովրդավարացում, Թուրքիա, Մերձավոր Արևելք, Ռազմաքաղաքացիական հարաբերություններ, Քաղաքական իսլամ

Լեզուներ
Հայերեն, արաբերեն, անգլերեն, թուրքերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Քաղաքական գիտության հայաստանյան ասոցիացիայի հիմնադիր անդամ, խորհրդի անդամ

Աբրահամ Գևորգի Գասպարյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աբրահամ Գասպարյան

Ներքաղաքական գործընթացների իրողությունները Մերձավոր Արևելքում | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 192 էջ |
 

Հոդված/Article

Աբրահամ Գասպարյան

«Մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարական ինստիտուտների վիճակը 1998 - 2006 թթ. Թուրքիայում» | Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու-գիտական հոդվածների ժողովածու, Արցախ, ք. Ստեփանակերտ, 2 [6] 2009 թ., էջ 38-45

Աբրահամ Գասպարյան

Քաղաքացիական իշխանություններ-ռազմական ինստիտուտ հարաբերությունների տիպաբանությունը | «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, հասարակական գիտություններ, 1[21] 2009, Վանաձոր, էջ 23-28 |

Աբրահամ Գասպարյան

Հելսինքյան գործընթացը և Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը | «Ուսանողական գիտաժողով և բանավեճ» գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, 10-11 դեկտեմբեր, 2005, Երևան, էջ 113-120