Աղավնի Ալբերտի Կուտուզյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1996 - 1998 թթ. ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ ստաժոր-հետազոտող
1998 - 2000 թթ. ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ մագիստրատուրա
2000 - 2005 թթ. ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, Լազերային ֆիզիկա, Ա.04.21, 2005թ., ԵՊՀ
Թեման՝ «Գերկարճ լազերային իմպուլսների սպեկտրալ սեղմման որոշ առանձնահատկությունների վերլուծությունը»
2016 թ. դոցենտի կոչում, ԵՊՀ

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
2018 թ-ից առ այսօր Գերարագ օպտիկայի և ֆոտոնիկայի գ/հ լաբ. գիտական ղեկավար, ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ, օպտիկայի ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2018թթ. օպտիկայի ամբիոնի ասիստենտ / ավ.գիտ.աշխատող
2006 - 2010 թթ. օպտիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ, գիտ. աշխատող
2005 - 2006 թթ. քվանտային էլեկտրոնիկայի ամբիոնի ասիստենտ / գիտ. աշխատող
1996 - 2006 թթ. քվանտային էլեկտրոնիկայի ամբիոն, գիտ. աշխատող
1995 - 1996 թթ. քվանտային էլեկտրոնիկայի ամբիոն, կրտսեր գիտ. աշխատող

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Լազերային ֆիզիկա, ոչ գծային մանրաթելային օպտիկա, օպտիկական սոլիտոններ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
«Կիրառական խնդիրների լուծումը համակարգիչներով», «Ծրագրավորում»
«Ծրագրավորում և համակարգչային մոդելավորում»
«Օպտիկական սոլիտոններ և սիմիլարիտոններ»
«Ոչգծային մանրաթելային օպտիկա»
«Գերկարճ իմպուլսների օպտիկա»

Մասնակցություն դրամաշնորհների
2000 թ. ANSEF PS 28 - 00
2004 - 2007 թթ. NATO SfP 978027
CNRS - SCS IE 007 (2009 – 2011)
2014 թ. ANSEF opt - 3575

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

akutuzyan@ysu.am

Աղավնի Ալբերտի Կուտուզյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Օպտիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ա. Կուտուզյան, Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ի. Գ. Հարությունյան, Լ. Խ. Մուրադյան

Քվանտային էլեկտրոնիկայի կիրառական խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ., 2006, 40 էջ
 

Հոդված/Article

A. A. Kutuzyan, T. G. Mansuryan, A. S. Zeytunyan, M. A. Kalashian, Q. H. Palanjyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Temporal Kerr lens aberrations in the process of spectral compression | Proc.“Laser Physics-2006”, "Gitutiun" Pub. House, NAS RA, p.205-208 (2007)

A. S. Zeytunyan, M. A. Kalashyan, K. A. Palanjyan, T. G. Mansuryan, A. A. Kutuzyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Spectro-temporal imaging of femtosecond pulses based on SHG-spectral compression | “Spectro-temporal imaging of femtosecond pulses based on SHG-spectral compression” Proc. “Laser Physics-2006”, "Gitutiun" Pub. House, NAS RA, pp. 185-188 (2007)

A. A. Kutuzyan, G. S. Manukyan, G. L. Esayan, L. Kh. Mouradian

On the role of dispersion in the process of spectral compression | J. Contemp. Phys. 39/5, 310-314 (2004)

Ա. Ա. Կուտուզյան

Ֆեմտովայրկյանային ազդակների սպեկտրալ սեղմումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 145-148 |

A. A. Kutuzyan, T. G. Mansuryan, A. A. Kirakosyan, L. Kh. Mouradian

Self-forming of temporal dark soliton in spectral compressor | Proc. Int. Conf. on Lasers, Applications, and Technologies (IQEC-LAT'2002), Moscow, Russia, 22-28 June (2002)/Proc. SPIE 5135, 156-160 (2003)
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Ա. Կուտուզյան, Մ. Սուքիասյան, Վ. Ավետիսյան, Մ. Քալաշյան

Լազերային գերկարճ իմպուլսների սպեկտրալ փուլի որոշման եղանակ | AM20210055Y, 2021-07-21, Հայաստան

A. A. Kirakosyan, A. A. Kutuzyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Generator of temporal dark solitons | Patent of RA, No. AM 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152 (2008)

Ա.Կիրակոսյան, Ա. Կուտուզյան, Գ.Եսայան, Լ. Մուրադյան

Ժամանակային մութ սոլիտոնների գեներացման սարք | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր AM No. 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152, 8 էջ, (2008)

А. В. Зограбян, А. А. Кутузян, В. Ж. Ниноян, Л. Х. Мурадян

Способ определения формы сверхкоротких лазерных импульсов | Авторское свидетеьство РА No. 99039 (1999). / “Գերկարճ օպտիկական իմպուլսների ձևի որոշման եղանակ” ՀՀ գյուտի արտոնագիր (ըստ 1999թ. No.99039 հայտի) AM No.841 A2, G01D5/26, (2000)
 

Թեզիս/Thesis

M. Sukiasyan, A. Kutuzyan

Determination of the Spectral Phase of Femtosecond Pulses based on Frequency-to-Time mapping | Frontiers in Optics / Laser Science OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2020), 14-17.09.2020, p. 2, USA

Narek Karapetyan, Levon Mouradian, Hrach Toneyananv, Aghavni Kutuzyan

Numerical analysis of spectron phase peculiarities | IONS Balvanyos 2017 Conference. 2017, p. 1 |

Narek Karapetyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Kh. Mouradian, Hrach Toneyan

Phase Regularities of Spectron: Numerical Analysis | International Workshop "Ultrafast Beams and Applications". 2017, p. 10-11 |

Minas Sukiasyan, Hrach Toneyan, Vardan Avetisyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Kh. Mouradian

Numerical study of femtosecond signal spectral self-compression | UBA’17, Yerevan Armenia 04-07 July 2017, p. 11 |

Karapet Manukyan, Hrach Toneyan, Minas Sukiasyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Kh. Mouradian

Similariton based technique for determination of femtosecond pulse duration | UBA’17, Yerevan Armenia 04-07 July 2017, 13, p. 10, http://candle.am/uba17/ |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը