Ակսել Հարությունի Պոտոսյան
Կենսագրություն
Ծնվել է 1958 թ-ի Վրաստանի Նինոծմինդայի շրջանի (նախկին Բոգդանովկայի) Փոքր Խանչալի գյուղում:

1975 թ-ին ավարտել է Փոքր Խանչալիի միջնակարգ դպրոցը:

1982 թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրական ֆակուլտետը, իսկ 1985 թ-ին ասպիրանտուրան` սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն մասնագիտությամբ:

1986 թ-ից աշխատանքի է անցել ԵՊՀ-ի տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում:

1996 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «ՀՀ գյուղական տարաբնակեցումը» թեմայով:

Հեղինակ է և համահեղինակ 2 մենագրության, 2 մենագրության, 2 ուսումնական ձեռնարկի, ավագ դպրոցի աշխարհագրության դասագրքերի:
Ունի հրատարակված շուրջ 85 գիտական հոդվածներ և քարտեզներ:

Գիտական աշխատանքները վերաբերում են լեռնային երկրներում տարաբնակեցման ձևավորման և զարգացման առանձնահատկություններին, ուրբանիզացիային, լեռնային երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներին, համալիր երկրագրությանը, սոցիալ-տնտեսական քարտեզագրությանը:

1990 - 1995 թթ. եղել է Երխաղխորհրդի պատգամավոր:

2013 թ. դեկտեմբերից ԵՊՀ սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի վարիչն է:

Լեզուների իմացությունը
հայերեն, ռուսերեն, բառարանի օգնությամբ գերմաներեն:

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
 • Աշխարհագրական մտքի զարգացման պատմություն
 • Հայաստանի և հարակից երկրների պատմական աշխարհագրություն
 • Սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության նորագույն ուղղությունները
 • Սոցիալ տնտեսական քարտեզագրություն
 • Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
 • Տուրիստական ինդուստրիայի աշխարհագրական հիմունքներ
  Մագիստրատուրա
 • Արդիական պատմական աշխարհագրություն
 • Հասարակական աշխարհագրության մտքի պատմություն
 • Սոցիալական աշխարհագրություն
 • Զբոսաշրջության հիմունքներ
 • Միջազգային զբոսաշրջություն

  Մագիստրատուրայում
 • Պատմական աշխարհագրություն
 • Հասարակական աշխարհագրության մտքի զարգացման պատմություն
 • Սոցիալական աշխարհագրություն
 • ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները

  Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ:

  a.potosyan@ysu.am
 • Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Ա. Պոտոսյան, Ա.Ավագյան

  Աշխարհագրություն-99, Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան | «Զանգակ-97» Երևան 1998, 91 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Լ.Վալեսյան, Մ.Մանասյան

  Հայաստանի Հանրապետություն. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն (ուսումնական վարչական քարտեզ) Մ 1:200.000 | Երևան, 1993, 6 մամուլ

  Торосян М., Валесян Л., Манасян М., Назарян X., Потосян А.

  Спитакское землетресение как природная и теxногенная экологическая катастрофа и его географические последствия | Метариалы к IX сúезда географического общества СССР, Ленинград, 1990, 0,1 печ. лист
  1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
   

  Հոդված/Article

  Ակսել Պոտոսյան, Վահան Պոտոսյան

  Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի և գյուղական բնակչության խտության ազդեցությունը ՀՀ գյուղական տարածքների զարգացման վրա | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 32-43 |

  Ա. Պոտոսյան, Վ. Պոտոսյան

  Գյուղական տարաբնակեցման փոփոխությունների ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 129-136

  Ա. Պոտոսյան

  Լեռնային երկրների գյուղական տարաբնակեցման համալիր աշխարհագրական հետազոտության տեսական հիմքերը | «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 49-56

  Ա․Հ․ Պոտոսյան

  ՀՀ բնակչության թվի շարժընթացի ազդեցությունը տարածքային համաչափ զարգացման վրա | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 187-194 |

  Ա․ Հ․Պոտոսյան, Ս.Ժ. Խաչատրյան

  Գեղարքունիքի մարզի տարածքային անհամաչափ զարգացման հաղթահարման մի քանի հարցեր | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 123-130 |
  1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Տեսնել բոլորը