Ակսել Հարությունի Պոտոսյան
Կենսագրություն
Ծնվել է 1958 թ-ի Վրաստանի Նինոծմինդայի շրջանի (նախկին Բոգդանովկայի) Փոքր Խանչալի գյուղում:

1975 թ-ին ավարտել է Փոքր Խանչալիի միջնակարգ դպրոցը:

1982 թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրական ֆակուլտետը, իսկ 1985 թ-ին ասպիրանտուրան` սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն մասնագիտությամբ:

1986 թ-ից աշխատանքի է անցել ԵՊՀ-ի տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում:

1996 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «ՀՀ գյուղական տարաբնակեցումը» թեմայով:

Հեղինակ է և համահեղինակ 2 մենագրության, 2 մենագրության, 2 ուսումնական ձեռնարկի, ավագ դպրոցի աշխարհագրության դասագրքերի:
Ունի հրատարակված շուրջ 85 գիտական հոդվածներ և քարտեզներ:

Գիտական աշխատանքները վերաբերում են լեռնային երկրներում տարաբնակեցման ձևավորման և զարգացման առանձնահատկություններին, ուրբանիզացիային, լեռնային երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներին, համալիր երկրագրությանը, սոցիալ-տնտեսական քարտեզագրությանը:

1990 - 1995 թթ. եղել է Երխաղխորհրդի պատգամավոր:

2013 թ. դեկտեմբերից ԵՊՀ սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի վարիչն է:

Լեզուների իմացությունը
հայերեն, ռուսերեն, բառարանի օգնությամբ գերմաներեն:

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
 • Աշխարհագրական մտքի զարգացման պատմություն
 • Հայաստանի և հարակից երկրների պատմական աշխարհագրություն
 • Սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության նորագույն ուղղությունները
 • Սոցիալ տնտեսական քարտեզագրություն
 • Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
 • Տուրիստական ինդուստրիայի աշխարհագրական հիմունքներ
  Մագիստրատուրա
 • Արդիական պատմական աշխարհագրություն
 • Հասարակական աշխարհագրության մտքի պատմություն
 • Սոցիալական աշխարհագրություն
 • Զբոսաշրջության հիմունքներ
 • Միջազգային զբոսաշրջություն

  Մագիստրատուրայում
 • Պատմական աշխարհագրություն
 • Հասարակական աշխարհագրության մտքի զարգացման պատմություն
 • Սոցիալական աշխարհագրություն
 • ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները

  Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ:

  a.potosyan@ysu.am
 • Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Ակսել Պոտոսյան

  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 466 էջ

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  Զբոսաշրջության (տուրիզմի) հիմունքներ | Մեկնարկ: 2016թ․, 240 էջ

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  Արմավիրի մարզի գյուղական տարածքների աշխարհագրական հետազոտության մի քանի հարցեր | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016թ․, 3-4, 132-139 էջ, Հայաստան |

  Մանասյան Մ., Հովսեփյան Ա., Պոտոսյան Ա.

  Աշխարհագրություն 12 | Դպրոցական դասագիրք, Երևան, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2011թ. 176 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Մ. Մանասյան, Խ. Սարգսյան, Ա. Գրիգորյան, Թ. Վարդանյան, Ա. Հովսեփյան

  Աշխարհագրություն - 11 | Դպրոցական դասագիրք, «Զանգակ» հրատարակչություն 2010, 176 էջ

  Մաքսիմ Մանասյան, Թրահել Վարդանյան, Արմեն Հովսեփյան, Արսեն Գրիգորյան, Գուրգեն Հովհաննիսյան, Ակսել Պոտոսյան

  Աշխարհագրություն - 10 | Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ

  Պոտոսյան Ա., Մանասյան Մ., Վարդանյան Թ., Հովսեփյան Ա.

  Աշխարհագրություն 10, դպրոցական դասագիրք | Դասագիրք, «Զանգակ-97» հրատ. Երևան, 2010 թ., 223 էջ

  Պոտոսյան Մ., Մանասյան Մ., Վարդանյան Թ., Հովսեփյան Ա.

  Աշխարհագրություն 11 դպրոցական դասագիրք | Դասագիրք, «Զանգակ-97» հրատ. Երևան, 2010 թ., 223 էջ

  Պոտոսյան Մ., Ալեքսանյան Կ., Մանասյան Դ.

  Արաբական երկրների աշխարհագրություն /Աֆրիկայի արաբական երկրներ/ ԲՈՒՀ-ական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 133 էջ

  Потосян А., Саргсян А.

  ՀՀ բնակչությունը, բնակավայրերի խտությունը | Атлас-Климат и природные лечебно оздровительные ресурсы Армении, Е., 2010, Ст.14-15

  Մանասյան Մ. Գ., Վարդանյան Թ.Գ., Հովսեփյան Ա., Գրիգորյան Ա. Թ., Հովհաննիսյան Գ. Ժ., Պոտոսյան Ա. Հ.

  Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք) | Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ

  Պոտոսյան Ա. Հ., Մանասյան Մ. Գ., Սարգսյան Խ., Գրիգորյան Ա. Թ., Վարդանյան Թ. Գ., Հովսեփյան Ա.

  Աշխարհագրություն (11-րդ դասարան, դասագիրք) | Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 176 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Գ.Հովհաննիսյան

  Արաբական երկրների աշխարհագրություն Բուհական ուսումնական ձեռնարկ (2-րդ լրամշակված հրատ.) | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, 176 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Մ.Թորոսյան

  ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի հարցի շուրջ | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Պոտոսյան

  Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) (երկրորդ, լրամշակված հրատ.) | Ուսումնական ձեռնարկ, Բուհական ուս. ձեռն. Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2009, 178 էջ

  Պոտոսյան Ա., Թորոսյան Մ.

  Գեղարքունիքի մարզի բնակչության և բնակավայրերի շարժընթացը. ժամանակակից միտումները | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008, էջ 129-134

  Ա. Հ. Պոտոսյան, Սարգսյան Հ.

  ՀՀ բնակչությունը 1926թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս , Երևան, 2007թ, 110-111 էջ

  Պոտոսյան Հ., Սարգսյան Հ.

  ՀՀ բնակչությունը 1939թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 112-113 էջ

  Պոտոսյան Ա., Սարգսյան Հ.

  ՀՀ բնակչությունը 1959թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 114-115 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Սարգսյան Հ.

  ՀՀ բնակչությունը 1970թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 116-117 էջ

  Մ.Գ. Մանասյան, Ա.Թ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Պոտոսյան

  Սյունիքի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը | Նահապետ, 2002, 155 էջ (9 մամուլ)

  Մ.Գ. Մանասյան, Ա.Թ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Պոտոսյան

  Շիրակի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը | Նահապետ, 2002, 132 էջ (9 մամուլ)

  Ա. Պոտոսյան, Մ.Մանասյան, Ա.Գրիգորյան

  Շիրակի մարզ (Բնությունը, բնակչությունը,տնտեսությունը) | Մենագրություն, «Նահապետ», Երևան 2002, 130 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Մ.Մանասյան, Ա. Գրիգորյան

  Սյունիքի մարզ. (Բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը) | Մենագրություն, «Նահապետ», Երևան, 2002, 155 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Գ.Հովհաննիսյան

  Արաբական երկրների աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, «Զանգակ-97» Երևան 2001, 175 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Մ.Մանասյան, Լ.Սարգսյան

  Տարաբնակեցումը և Շիրակի մարզի տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները | Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/, 134-138 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա.Պոտոսյան

  Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) | Բուհական ուս. ձեռնարկ, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, 175 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Գ. Ղամբարյան

  Տարաբնակեցումը որպես արդյունավետ բնօգտագործման նախադրյալ | Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/ Երևան, 2001, 131-134 էջ

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական տարաբնակեցումը | Մենագրութուն, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 1999, 240 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Ա.Ավագյան

  Աշխարհագրություն-98 Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան | «Զանգակ-97», Երևան, 1998, 111 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Ա.Ավագյան

  Աշխարհագրություն-99, Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան | «Զանգակ-97» Երևան 1998, 91 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Լ.Վալեսյան, Մ.Մանասյան

  Հայաստանի Հանրապետություն. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն (ուսումնական վարչական քարտեզ) Մ 1:200.000 | Երևան, 1993, 6 մամուլ

  Торосян М., Валесян Л., Манасян М., Назарян X., Потосян А.

  Спитакское землетресение как природная и теxногенная экологическая катастрофа и его географические последствия | Метариалы к IX сúезда географического общества СССР, Ленинград, 1990, 0,1 печ. лист
   

  Հոդված/Article

  Ակսել Պոտոսյան, Վահան Պոտոսյան

  Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի և գյուղական բնակչության խտության ազդեցությունը ՀՀ գյուղական տարածքների զարգացման վրա | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 32-43 |

  Ա. Պոտոսյան, Վ. Պոտոսյան

  Գյուղական տարաբնակեցման փոփոխությունների ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 129-136

  Ա. Պոտոսյան

  Լեռնային երկրների գյուղական տարաբնակեցման համալիր աշխարհագրական հետազոտության տեսական հիմքերը | «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 49-56

  Ա․Հ․ Պոտոսյան

  ՀՀ բնակչության թվի շարժընթացի ազդեցությունը տարածքային համաչափ զարգացման վրա | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 187-194 |

  Ա․ Հ․Պոտոսյան, Ս.Ժ. Խաչատրյան

  Գեղարքունիքի մարզի տարածքային անհամաչափ զարգացման հաղթահարման մի քանի հարցեր | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 123-130 |

  Ա․ Հ․ Պոտոսյան

  ՀՀ-ում բնակչության վերարտադրության ժամանակակից միտումները, տարածքային տարբերությունները և առկա հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 53-61 |

  Վ. Ա. Պոտոսյան, Ա. Հ. Պոտոսյան

  ՀՀ սահմանամերձ և լեռնային տարածքների տարաբնակեցման ձևավորման պատմաաշխարհագրական վերլուծություն | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 201-208 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  Роль сельских местностей и расселения в развитии горных стран (на примере Республики Армения) (Գյուղական տարածքների և տարաբնակեցման դերը լեռնային երկրների զարգացման գործում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 110-117 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  ՀՀ գյուղական տարածքների բնորոշ գծերը և զարգացման հրատապ հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 57-63 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  ՀՀ գյուղական տարածքների ու տարաբնակեցման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները և առկա հիմնախնդիրները | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 118-123 |

  А. А. Подосян

  Характерные черты сельских местностей и расселения в Республике Армения (как горной страны) | Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. 2018, 7, стр. 111- 123 |

  Ակսել Պոտոսյան, Լիլիթ Հակոբյան

  Տեխնիկական մշակաբույսերի աճեցման ագրոկլիմայական պայմանների տարածաշրջանային առանձնահատկությունները ՀՀ-ում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2018, 3-4 (211-212), էջ 150-153 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան, Վ. Ա. Պոտոսյան

  ՀՀ սահմանամերձ գոտու բնակեցվածության հարցի շուրջ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 109-117 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  Географические особенности и закономерности формирования и развития сельских местностей в горных странах (на примере РА) (Գյուղական տարածքների ձևավորման և զարգացման աշխարհագրական առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները լեռնային երկրներում (ՀՀ օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 32-40 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Պոտոսյան, Վ. Ա. Պոտոսյան

  Կոտայքի մարզի գյուղական տարածքների սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական վերլուծություն | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 173-181 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան, Ա. Խ. Գրիգորյան

  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության և բնակավայրերի տեղաբաշխման բնորոշ գծերը | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 164-173 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան , Ա. Վ. Գրիգորյան, Շ. Քոլյան

  ՀՀ գյուղական տարածքների ձևավորման և շարժընթացի պատմաաշխարհագրական առանձնահատկությունները | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 17-30 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան, Կ. Բ. Ալեքսանյան

  Թադևոս Հակոբյանի գիտամանկավարժական գործունեության վերլուծության և գնահատման փորձ | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 5-10 |

  Անահիտ Գրիգորյան, Ակսել Պոտոսյան

  Ռեկրեացիոն նպատակներով առանձնացված տարածքների համալիր օգտագործման հիմնախնդիրներն Արցախում | Գիտական տեղեկագիր ԱրՊՀ: 2017, 1, էջ 130-134

  A. H. Potosyan

  Geographical features and development regularities of rural areas and settlements distribution in mountain countries | Annals of Agrarian Science. 2017, 30, 1-5 pp. |

  Ա. Հ. Պոտոսյան, Հոսեյն Է. Քիասարի

  Թեհրանի նահանգի զբոսաշրջության ոլորտի հիմնական ենթակառուցվածքները և զարգացման խնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 119-126 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  Արարատի մարզի գյուղական տարածքների սոցիալտնտ եսաաշխարհագրական վերլուծություն | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 37-44 |

  А. А. Подосян, В. А. Потосян

  Сельская местность как предпосылка эффективного использования территории горных регионов(на примере РА) | Географические исследования молодых ученых в регионах Азии, Материалы Всероссийской молодежной конференции с международным участием. 2016, стр. 249-253 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  Արագածոտնի մարզի գյուղական տարածքները. բնակչությունը և բնակավայրերը (աշխարհագրական վերլուծություն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 33-40 |

  А. А. Подосян

  Сельские местности как предпосылка эффективного использования территорий горных регионов (на примере Республики Армения) | «Наука. Инновации. Технологии», 2016, 4, 193-198 стр. |

  Ակսել Պոտոսյան, Անահիտ Գրիգորյան

  Լեռնային Ղարաբաղի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնախնդիրները | Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2016թ․, 1, 63-67 էջ, Հայաստան

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  Արարատյան բնատնտեսական շրջանի գյուղական տարածքների աշխարհագրական վերլուծությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 59-65 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան, Հ. Է. Քիսարի

  Զբոսաշրջության զարգացման հենակետային տարածքները և ռեսուրսները Թեհրանի նահանգում (ԻԻՀ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 44-51 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան, Ա.Ռ. Հակոբյան

  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության բնական շարժի ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 37-42 |

  Ա. Պոտոսյան, Վ.Պոտոսյան

  Տարաբնակեցման դերը ՀՀ լեռնային ու սահմանամերձ շրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացման և տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման գործում | «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 82-89

  Ա. Պոտոսյան

  Վարչատարածքային բաժանման կատարելագործումը որպես ՀՀ գյուղական բնակատեղերի ու բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործոն | «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները», հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 77-82

  Ա. Պոտոսյան

  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության թվի շարժընթացի ժամանակակից միտումները և սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները | «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի, 2015, էջ 8-14

  Ա. Հ. Պոտոսյան, Շ. Մ. Քոլյան, Ռ. Ռ. Ստեփանյան

  ՀՀ գյուղական բնակչյության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումն որպես գյուղական բնակավայրերի զարգացման նախադրյալ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 38-45 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության բնական շարժի ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները | Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ, ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողով, Երևան 2014, հոկտեմբեր 29-31, էջ 362-370

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  Տավուշի մարզի գյուղական տարաբնակեցումը. ձևավորումը, շարժընթացը, ժամանակակից հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 41-47 |

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  Հայաստանի հանրապետության գյուղական տարաբնակեցման շարժընթացի մի քանի հարցեր | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #3(226) էջ.32-38 |

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Շիրակի մարզի գյուղական տարաբնակեցման շարժընթացի հարցի շուրջ | Հանրապետական գիտականի նստաշրջանի նյութեր նվիրված 1988-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին, Գյումրի, պրակ. 2, 2009, էջ 352-355

  Պոտոսյան Ա., Թորոսյան Մ.

  Հայաստանի բնօգտագործման առանձնահատկությունները 1925-1927 թթ. | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, Երևան, 2009, էջ 160-168

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի ժամանակակից միտումները և գյուղական տարաբնակեցման հիմնախնդիրները | Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Վանաձորի պետ. մանկ. ինստիտուտի հիմնադրման 40 ամյակին, Ա ՊՐԱԿ, Վանաձոր, 2009, էջ 268-272

  Թորոսյան Մ., Պոտոսյան Ա.

  Գեղարքունիքի մարզի բնական ներուժի օգտագործման մի քանի հարցեր | Գիտական հոդվածների ժողովածու, բնական գիտություններ, N 10, Գավառ, 2008, 7 էջ

  Ա. Հ. Պոտոսյան

  ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման ձևավորման պատմաաշխարհագրական նախադրյալները | Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2008, էջ 459-462

  Պոտոսյան Մ., Սարգսյան Հ.

  ՀՀ բնակչությունը 1989թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 120-121 էջ

  Պոտոսյան Ա., Սարգսյան Հ.

  ՀՀ բնակչությունը 2001թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 122-123 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Ա. Նանյան

  ՀՀ բնակչության շարժընթացը Մ 1:1000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 126 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Ա. Նանյան

  ՀՀ բնակչության ազգային կազմը (1926, 1970, 1989, 2001թթ) Մ1:2000 000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 134 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Ա.Նանյան

  ՀՀ բնակչության սեռատարիքային կազմը Մ 1: 1000 000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 127 էջ

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրերը | Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները, Վանաձոր, 2007, 80-86 էջ

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Լեռնային ռելիեֆը որպես գյուղական տարաբնակեցման գործոն | Прикладные вопросы географии горныx областей Альпийско-Гималайского пояса, Ереван, 2007, 418-422 ст.

  Պոտոսյան Ա., Սարգսյան Հ.

  ՀՀ բնակչությունը 1979թ. (Մ 1:750.000) | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Եր., 2007թ, 118-119 էջ

  Манасян М., Потосян А.

  Устойчивое развитие горных регионов и социально-экономическая география | В кн. «Теория социально-экономической географии: синтез современных знаний», Смоленск, 2006 г., 15-163 с.

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Բնակչության աշխարհագրություն | «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. ներկան և ապագան», Երևան, 2006, 48-52 էջ

  Потосян А., Манасян М.Г.

  Устойчивое развитие горныx регионов и социально-экономическая география | В кн. «Теория социально-экономической географии: Синтез современныx знаний, Смоленск 2006», 0.4 печ.л.

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  ՀՀ բնակչության միգրացիայի առանձնահատկությունները | «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. ներկան և ապագան», Երևան, 2006, 241-245 էջ

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  ՀՀ բնակչության միգրացիայի հարցի շուրջը | Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающи регионов. Материалы конференции посвяшенной 70-летию геогр. фак-та, Ереван 2005, 199-203 ст.

  Потосян А., Хоецян А., Манасян М.

  Особенности миграции Республики Армения | В.сб: Проблемы миграции в полиэтничном Кавказском региое /Тезисы Международной научной конференции/ Москва-Ставрополь, 2004, 217-221 ст.

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը (Մ 1:300.000) | Քարտեզ, Երևան, 2004

  Լ. Սարգսյան, Մ. Մանասյան, Ա.Պոտոսյան

  Տարաբնակեցումը և Շիրակի մարզի տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները | Աշխարհագրություն 2001 «Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները», Երևան, 2002, 134-138 էջ

  Потосян А.

  Горный релиеф и расселение /на примере республики Армения/ | В сб. «Проблемы геоморфологии и неотектоники горныx областей Алпийско-Гималайского пояса» Международная тематическая конференция Ереван 2001г., с. 97-99

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման 1626-1998թթ. շարժընթացի հիմնական արդյունքները | «Աշխարհագրություն 99» գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1999, 106-112

  Ա. Հ. Պոտոսյան, Մ. Գ. Մանասյան

  Զանգեզուրի գյուղական բնակավայրերի սոցիալտնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 126-129 |

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Հայկական ԽՍՀ գյուղական տարաբնակեցման ռեգիոնալ առանձնահատկությունները | «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1990թ. թիվ 5, 11-23 էջ

  Потосян А., Валесян Л., Назарян Х., Манасян М., Торосян М.

  Спитакское землетрясение как природная и техногенная экономическая катастрофа и его географические поледствия | Материалы к IX сьезда географического общества СССР, Ленинград 1990 г., 0.1пл

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Հայկական ՍՍՀ գյուղական բնակավայրերի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները | «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1989, թիվ 2, 14-22 էջ

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Հայկական ՍՍՀ գյուղական տարաբնակեցման տիպերը | «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1989, թիվ 11, 3-13 էջ

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Ինչու՞ են դատարկվում լեռնային գյուղերը | «Լենինյան ուղիով», Երևան, 1989, թիվ 12, 45-50 էջ

  Потосян А.

  Почему пустеют горные села | «По Ленинскому пути» Ереван, 1989г., N 12, Стр. 46-51

  Потосян А., Манасян М.

  Некоторые методические вопросы определение степены хозйственной освоения горных территориий | В сб. «Географическое исследование и региональное природопользование «Фрунзе-1989г., стр. 30-32

  Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

  Հայկական ՍՍՀ գյուղական բնակավայրերի մարդաշատությունը | «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1988, թիվ 3, 30-36 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Հ.Բաբայան, Մ.Մանասյան

  Ժամանակակից ուրբանիզացիան և Շամշադինի շրջանի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր | «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1987, թիվ 12, 22-29 էջ

  Потосян А.

  Урбанизация и некоторые проблемы сельского расселения в горных районах Армянской ССР | В сб. "Проблемы социально-экономического развития горных районов", Ереван, 1985г., Стр. 199-202