Ալբերտ Իսրայելի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1962 - 1966 թթ. ԵՊՀ Մեխ-մաթ ֆակուլտետ
1967 - 1970 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Վեյլի պոլիէդրի վրա ֆունկցիաների հավասարաչափ մոտարկում բազմանդամներով», 1971, ՍՍՀՄ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
դոկտորական` «Ինտեգրալային ներկայացումներ բազմաչափ կոմպլեքս անալիզում և որոշ կիրառություններ», 2007 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի վարիչ
1986 - 1992 թթ. ԵՊՀ Ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի վարիչ
1974 - 2008 թթ. ԵՊՀ Ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
2007 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող
2002 - 2007 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1971 - 1974 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր կուրսեր՝ Մաթեմատիկական անալիզ, կոմպլեքս անալիզ
Մասնագիտական դասընթացներ՝ Բազմաչափ կոմպլեքս անալիզ, հարմոնիկ ֆունկցիաներ, անալիզ բազմաձևությունների վրա, անալիտիկ ֆունկցիաների բանախյան տարածություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
մի քանի կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաներ, հավասարաչափ մոտարկումներ, c-խնդիրը, պիկի և ինտերպոլյացիայի բազմություններ, ինտեգրալային ներկայացումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ 050 մասնագիտացված խորհրդի անդամ

Ալբերտ Իսրայելի Պետրոսյան

Պրոֆեսոր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ.Պ. Պողոսյան, Վ.Հ. Մարտիրոսյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Ս.Գ. Ռաֆայելյան, Ա.Ա. Սահակյան, Ա.Ի. Պետրոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաներ ֆունկցիաների տեսությունից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009, 163 էջ

А. И. Петросян

Параметрическое представление пространства гармонических функций | Ученые записки ЕГУ, №2, 2008, стр. 3-7

Ա. Ի. Պետրոսյան

Խնդիրներ բազմաչափ կոմպլեքս անալիզից | Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2008, 60 էջ

Ա.Ի. Պետրոսյան

Բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի հիմունքները | Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2007, 100 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Ի. Պետրոսյան

Весовые интегральные представления функций в полидиске (Բազմաշրջանում ֆունկցիաների կշռային ինտեգրալային ներկայացումներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 3-9 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

A. I. Petrosyan

Duality in spaces of harmonic functions | Annual meeting of the AMU, dedicated to the 110th anniversary of Academician Artashes Shahinyan. 2016, p. 99-100 |

A. I. Petrosyan

Duality and bounded projections in spaces of analytic or harmonic functions | International Conference Harmonic analysis and approximations, VI, 2015-09-12, 76-77 pp. |