Ալեքսան Զավենի Առաքելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա - Անկախ պատահական մեծությունների գումարների սուպրեմումների բաշխումների պոչերի կանոնավոր փոփոխումը: ԵՊՀ մասնագիտական խորհուրդ, 19.02.2002

Աշխատանքային փորձ
1995 - 1997 թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական ունեցվածքի հաշվառման և ապապետականացման վարչությունում որպես առաջատար մասնագետ
1997թ. մինչև այժմ Հրազդանի թ. 1 ավագ դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցիչ
2002 - 2009 թթ. ԵՊՀ հավանականությունների տես. և մաթ. վիճակագրության ամբիոնի ասիստենտ:
2008 - 2009 թթ. ԵՊՀ գիտական բաժնի ավագ գիտաշխատող:
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ հավանականությունների տես. և մաթ. վիճակագրության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն, դիսկրետ մաթեմատիկա, զուգամիտության կայուն օրենքներ, միաչափ կայուն օրենքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անկախ պատահական մեծությունների գումարների բաշխման պոչերի ասիմպտոտիկ վարքը, կանոնավոր փոփոխվող ֆունկցիաներ, կայուն բաշխումներ

Լեզուներ
Հայերեն,ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն:

Պարգևրներ
2006 թ. ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր` կրթության և գիտության ոլորտում ունեցած ներդրման համար

Aleksan1971@mail.ru

Ալեքսան Զավենի Առաքելյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Առաքելյան, Ի. Դանիելյան

Հավանականությունների տեսության ընտրյալ բաժիններ | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009, 122 էջ

Ալեքսան Զավենի Առաքելյան, Գ. Գևորգյան, Գ. Խաչատրյան, Ն. Ռավոևա

Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2008, 41 էջ

Ալեքսան Զավենի Առաքելյան, Գ. Գևորգյան, Ն. Ռավոևա

Պետական ավարտական և միասնական քննության 11 հարցաթերթիկ | Էդիթ Պրինտ, Երևան 2008, 103էջ

Ալեքսան Զավենի Առաքելյան, Գ. Գևորգյան, Գ. Խաչատրյան, Ն. Ռավոևա

Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Մուսալեռ տպագրատուն, Երևան 2007, 43 էջ

Ալեքսան Զավենի Առաքելյան, Գ. Գևորգյան, Ն. Ռավոևա

Պետական ավարտական և միասնական քննության 7 հարցաթերթիկ, մաս 1 | Էդիթ Պրինտ, Երևան 2007, 75 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Զ. Առաքելյան

Стохастическая параметрическая модель одного типа игровых лотерей (Մի տիպի վիճակախաղի ստոխաստիկ պարամետրական մոդել) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 17-22 (ռուսերեն) |

А. Аракелян

Стохастическая параметрическая модель одного типа игровых лотарей | Ученые записки ЕГУ, 2007, но. 2, 7 стр

А. Аракелян, Э.Даниелян

Определение объемa памяти сетевого сервера | Математика в высшей школе, 2006, Том 2, N 4, 11с

А. Аракелян, Р. Пайчук

Применение методов укрупнения для оценки надежности дублированной системы | Математика в высшей школе, 2006, Том 2, N 3, 7с

А. Аракелян, Р. Пайчук

Методика исследования надежностных хaрaктеристик сложных систем | Информационные технологии и управление, Ноян Тапан, 2006, 3-2, 9с
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը