Ալեքսան Զավենի Առաքելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա - Անկախ պատահական մեծությունների գումարների սուպրեմումների բաշխումների պոչերի կանոնավոր փոփոխումը: ԵՊՀ մասնագիտական խորհուրդ, 19.02.2002

Աշխատանքային փորձ
1995 - 1997 թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական ունեցվածքի հաշվառման և ապապետականացման վարչությունում որպես առաջատար մասնագետ
1997թ. մինչև այժմ Հրազդանի թ. 1 ավագ դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցիչ
2002 - 2009 թթ. ԵՊՀ հավանականությունների տես. և մաթ. վիճակագրության ամբիոնի ասիստենտ:
2008 - 2009 թթ. ԵՊՀ գիտական բաժնի ավագ գիտաշխատող:
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ հավանականությունների տես. և մաթ. վիճակագրության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն, դիսկրետ մաթեմատիկա, զուգամիտության կայուն օրենքներ, միաչափ կայուն օրենքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անկախ պատահական մեծությունների գումարների բաշխման պոչերի ասիմպտոտիկ վարքը, կանոնավոր փոփոխվող ֆունկցիաներ, կայուն բաշխումներ

Լեզուներ
Հայերեն,ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն:

Պարգևրներ
2006 թ. ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր` կրթության և գիտության ոլորտում ունեցած ներդրման համար

Aleksan1971@mail.ru

Ալեքսան Զավենի Առաքելյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Առաքելյան, Ի. Դանիելյան

Հավանականությունների տեսության ընտրյալ բաժիններ | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009, 122 էջ

Ալեքսան Զավենի Առաքելյան, Գ. Գևորգյան, Գ. Խաչատրյան, Ն. Ռավոևա

Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2008, 41 էջ

Ալեքսան Զավենի Առաքելյան, Գ. Գևորգյան, Ն. Ռավոևա

Պետական ավարտական և միասնական քննության 11 հարցաթերթիկ | Էդիթ Պրինտ, Երևան 2008, 103էջ

Ալեքսան Զավենի Առաքելյան, Գ. Գևորգյան, Գ. Խաչատրյան, Ն. Ռավոևա

Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Մուսալեռ տպագրատուն, Երևան 2007, 43 էջ

Ալեքսան Զավենի Առաքելյան, Գ. Գևորգյան, Ն. Ռավոևա

Պետական ավարտական և միասնական քննության 7 հարցաթերթիկ, մաս 1 | Էդիթ Պրինտ, Երևան 2007, 75 էջ

Ալեքսան Զավենի Առաքելյան , Գ. Գևորգյան, Ն. Ռավոևա

Պետական ավարտական և միասնական քննության 7 հարցաթերթիկ, մաս 2 | Էդիթ Պրինտ, Երևան 2007, 72 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Զ. Առաքելյան

Стохастическая параметрическая модель одного типа игровых лотерей (Մի տիպի վիճակախաղի ստոխաստիկ պարամետրական մոդել) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 17-22 (ռուսերեն) |

А. Аракелян

Стохастическая параметрическая модель одного типа игровых лотарей | Ученые записки ЕГУ, 2007, но. 2, 7 стр

А. Аракелян, Э.Даниелян

Определение объемa памяти сетевого сервера | Математика в высшей школе, 2006, Том 2, N 4, 11с

А. Аракелян, Р. Пайчук

Применение методов укрупнения для оценки надежности дублированной системы | Математика в высшей школе, 2006, Том 2, N 3, 7с

А. Аракелян, Р. Пайчук

Методика исследования надежностных хaрaктеристик сложных систем | Информационные технологии и управление, Ноян Тапан, 2006, 3-2, 9с

Ա. Զ. Առաքելյան, Է. Ա. Դանիելյան

О максимуме сумм случайного числа независимых случайных величин (Պատահական թվով անկախ պատահական մեծությունների գումարների մաքսիմումի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 24-35 (ռուսերեն) |

А. Аракелян, Э.Даниелян

О максимуме сумм случайного числа независимых случайных величин | Ученые записки ЕГУ, 2000, 2, 12с

А. Аракелян, Э.Даниелян

О супремуме сумм независимых случайных величин | Информационные технологии и управление, Ноян Тапан, 2000, 1, 11с

Ա. Զ. Առաքելյան

О хвосте распределений случайных сумм (Ընտրանքի լայնության բաշխման պոչի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 19-26 (ռուսերեն) |

Ա. Զ. Առաքելյան

О хвостах распределений случайных сумм (Պատահական գումարների բաշխման պոչերի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 22-28 (ռուսերեն) |

Ալեքսան Զավենի Առաքելյան

An Application of Steinhaus Theorem to Regularly Varying Functions | Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Armenii, Journal of Contemporary Analysis, vol.33, No 5, 1998, 8p

А. Аракелян

О хвостах распределений случайных сумм | Ученые записки ЕГУ,1998,2,7с

А. Аракелян

О хвосте распределения размаха выборки | Ученые записки ЕГУ,1991,1,8с