Ալեքսանդր Հրանտի Եսայան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 թ. (Օգոստոս 24 - 26) Challenges in Capacity Building in Biosafety Training in Agricultural Biotechnology. FAO Regional expert consultation on upgrading of curricula and training programmes in agricultural biotechnology and biosafety
Chisinau, Republic of Moldova
2011 թ. (Հուլիս 29 - Օգոստոս 4) Capacity building in agricultural biotechnologies and biosafety TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME (TCP) «Agricultural biotechnologies and biosafety - basic principles and concepts» National training workshop, Tzakhkadzor, Armenia
1967 թ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Հայակական ԽՍՀՄ-ի գիշատիչ սնկերը», 1986 թ., Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի գիտության գծով դեկանի տեղակալ
2003 - մինչ օրս ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի դոցենտ
1992- մինչ օրս ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի ավագ գիտաշխատող
2000 -2003 ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի ասիստենտ
1990-1992 ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի գիտաշխատող
1986-1989 ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կրտսեր գիտաշխատող
1972-1986 ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում
Մագիստրատուրա
Էկոլոգիական մոնիթորինգ
Կենսաինդիկացիա
Արդյունաբերական և կենսատեխնոլոգիական էկոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբազմազանության պահպանություն, բույսերի գենոմիկա և կենսատեխնոլոգիա, սննդի և կենսաբանական անվտանգություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2011 թ-ից մինչ որս COST FA 1003 «East-West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding»
2010 թ-ից մինչ օրս 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակումը, ԵՊՀ
2011- 2012 թթ. OSAF 17119 «Learning Outcomes-based Study Programme on the Example of YSU Bachelor in Biology»
2011 - 2012 թթ. Armenian National Science & Education Fund project N2340 «Հայաստանի Էրեբունի արգելոցում աճող ցորենի վայրի ցեղակիցների ԴՆԹ-ի շթրիխգաղտնագրումը: Բույսերի գենետիկական ռեսուրսների կարգաբանության և պահպանության խնդիրների լուծմանն ուղղված գլոբալ տեխնոլոգիա» , ԵՊՀ
2010 - 2011 թթ. Armenian National Science & Education Fund project N1838 «Բեհովտական ցորենի և տավուշի այծակնի գենետիկական բազմազանության ուսումնասիրությունը և հիվանդությունների նկատմամբ կայունության գեների հայտնաբերումը STS և RAPD ԴՆԹ մարկերների կիրառմամբ», Երևանի պետական համալարան
2008 - 2009 թթ. IFAR Project (Ravi Tadvalkar Memorial Scholarship), «Ցորենի վայրի ցեղակիցների հիվանդությունների նկատմամբ կայունության ուսումնասիրությունը և պահպանությունը ԴՆԹ մարկերների կիրառմամբ», Երևանի պետական համալսարան
2007 - 2009 թթ. UNEP/GEF: «In-situ Conservation of Crop Wild Relatives Through Enhanced Information Management and Field Application» project, ՀՀ Բնության պահպանության նախարարություն
2004 - 2005 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Կենսաբանության լաբորատորիա» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2004 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Էկոլոգիայի հիմունքներ» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան
2002 - 2003 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Կենսաբանության հիմունքներ -10» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training» - OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան
2001 - 2002 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Կենսաբանության հիմունքներ -9» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան

Լեզուներ
Ռուսերեն- գերազանց, անգլերեն –լավ, ֆրանսերեն -լավ

Մասնագիտական անդամակցություն
2010 - 2011 թթ. FEBS Advanced Lecture Course “Trends in genetics: Genomic Instability and Pathways of Response”. Դասախոսությունների շարքի կազմակերպման կոնսուլտանտ
2007 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «կենսաբանական հանդես» ամսագրի պատասխանատու քարտուղար
2009 թ-ից մինչ օրս Society for Conservation Biology, USA անդամ
2007 - 2008 թթ. «The importance of ecology and nature protection in the sustainable development perspectives», 20-21 November, 2008, Yerevan, Armenia. Կոնֆերանսի կազմակերպման կոմիտեի համակարգող
2008 թ-ից Crop Wild Relatives Discussion Group անդամ .
2005 թ-ից The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Species survival commission, Crop wild relatives specialists group (IUCN, SSC, CWRSG) անդամ
1996 թ-ից մինչ օրս Կլիմայի փոփոխության և էկոլոգիական կրթության ազգային փորձագետ

ayesayan@ysu.am
(+374 10) 57-21-19

Ալեքսանդր Հրանտի Եսայան

Դեկանի տեղակալ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան

Կենսաբանություն 9. մաս 2 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Ս. Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 1 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Ս. Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 2 | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 112 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան

Կենսաբանություն 9. մաս 1 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 257 էջ

Գևորգյան է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Սևոյան Գ. Գ.

Կենսաբանություն 12 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 160 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Գ. Սևոյան

Կենսաբանություն 11 | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 144 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Գ. Սևոյան

Կենսաբանություն 10 | Դասասգիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 112 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Գ. Սևոյան

Կենսաբանություն 10 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 208 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Գ. Սևոյան

Կենսաբանություն 11 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 240 էջ

Ալեքսանդր Եսայան, Նելլի Հովհաննիսյան, Արսեն Բոբոխյան, Դալլակյան Մարինա, Սուրեն Հոբոսյան, Բորիս Գասպարյան

Հայկական խաղող և գինի | Մենագրություն: Անտարես: 2017, 440 էջ

Aleksandr Yesayan, Nelli Hovhannisyan, Boris Gasparyan, Suren Hobosyan, Marina Dallakyan, Arsen Bobokhyan

Armenian vine and wine | Antares: 2017, 440 pp.

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա.Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան

Aleksandr Yesayan, Nelli Hovhannisyan

Synthetic Engineered Genes, GMOs, and Hybridization with Wild Relatives in ''Crop Wild Relatives and Climate Change'' | Textbook, Wiley-Blackwell, 2015, 250 p. |

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 4, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 346 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 323 էջ

Ա. Պ. Անտոնյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Ա. Փարսադանյան

Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 2, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 276 էջ

Ա. Պ. Անտոնյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Ա. Փարսադանյան

Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 1, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 280 էջ

Է.Ս. Գևորգյան, Ֆ.Դ. Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան, Ս.Գ. Նանագուլյան

Կենդանի օրգանիզմների բազմազանություն | Դասագիրք հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար. «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2013, 255 էջ

S.V. Amiryan, E.S. Gevorgyan, F.D. Danielyan, A.H. Yesayan, N.A. Hovhannisyan, S.G. Nanagulyan

Biology: Diversity of living organisms: Human bod | The teacher guidebook for Biology 7-8 Textbooks for basic schools. «Astghik gratun» publishing house, Yerevan, 2013, pp. 319 [in Armenian]

N. Hovhannisyan, A. Yesayan, A. Danielyan

Methodological guidebook on development of study programmes and modules | GIZ project, Sustainable management of biodiversity: South Caucasus. «Asoghik» publishing house, 2013, pp. 63. [in Armenian]

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 261 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Մաս1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 302 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ., Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 280 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ., Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 276 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2012, 280 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Գ.Գ.Սևոյան

Կենսաբանություն-10 | Դասագիրք ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, ”Աստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 208 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Գ.Գ.Սևոյան

«Կենսաբանություն-10,11,12» ուսուցչի ձեռնարկ | Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար. ”Աստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 96 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Գ.Գ.Սևոյան

Կենսաբանություն-11 | Դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն 2010, 208 էջ

Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Հ.Գ. Ժամհարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Հ.Ս. Մովսեսյան, Գ.Պ. Փիրումյան

Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ | Զանգակ-97, Երևան, 2010, 223 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Գ.Գ.Սևոյան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

«Կենսաբանություն-11» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր» | Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1-ին.”ՙԱստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 32 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Գ.Գ.Սևոյան, Ա.Հ. Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

«Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր» | Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1- ին.«Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Գ.Գ.Սևոյան, Ա.Հ. Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

«Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր» | Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս – 2րդ, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան

Ուսուցչի ձեռնարկ. Ընդհանուր օրինաչափություններ: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար | Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 75 էջ

Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Գրիգորյան Կ.Վ., Թռչունյան Ա.Հ., Ներկարարյան Ա.Վ., Սևոյան Գ.Գ., Վարդևանյան Պ.Հ.

Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ | Աշխատանքային տետր: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 64 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան

Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ.175 էջ

Կառլեն Վաղարշակի Գրիգորյան, Ալեքսանդր Հրանտի Եսայան, Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան

Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն | Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ

Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Կ.Կ. Գրիգորյան, Հ.Գ. Ժամհարյան

Բնական ջրերի անալիզի մեթոդներ | Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան 2006թ., 72 էջ

Եսայան Ա., Սարգսյան Ս., Դարբինյան Կ., Տիտանյան Ա.

«Կենսաբանության լաբորատորիա 10» | Ինտերակտիվ դասընթաց լազերային սկավառակի տեսքով, ԵՊՀ, “TeachArm”, Երևան, 2005, 250 էջ

Հովհաննիսյան Ն., Եսայան Ա., Սարգսյան Ս., Դարբինյան Կ.

«Էկոլոգիայի հիմունքներ 10» | Ինտերակտիվ դասընթաց լազերային սկավառակի տեսքով. ԵՊՀ, “TeachArm”, Երևան, 2004, 250 էջ

Եսայան Ա., Սարգսյան Ս., Դարբինյան Կ., Տիտանյան Ա.

«Կենսաբանություն 9» | Ինտերակտիվ դասընթաց լազերային սկավառակի տեսքով, ԵՊՀ, “TeachArm”, Երևան, 2002, 250 էջ.
 

Հոդված/Article

N. A. Hovhannisyan, M. V. Dallakyan, S. S. Esoyan, I. M. Manukyan, A. H. Yesayan

Preliminary data on morphological, genetic and enological diversity of neglected authochtonous grape varieties of Armenia | Biological Journal of Armenia, 2016, 4(68), pp. 98-104 |

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան

Hovhannisyan N. A., Yesayan A. H.

Synthetic Engineered Genes, GMOs, and Hybridization with Wild Relatives, in S.S.Yadav, B. Redden | Crop Wild Relatives and Climate Change, Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-118-85433-4, 2015. pp.250-268

Hovhannisyan N., Yesayan A., Dallakyan M. , Esoyan S.S.

Book of abstracts Resúmenes de comunicaciones Résumés des communications Zusammenfassungen der Beiträge Riassunti delle comunicazioni | 38th World Vine and Wine Congress 13th General Assembly of the OIV 5th to 10th July 2015, Mainz (Germany) Progress and Responsibility |

Hovhannisyan N., Yesayan A., Dallakyan M., Gasparyan B., Bobokhyan A., Hobosyan S., Muradyan Z., Binder E., Danielyan A.

Promotion to the preservation of Armenian wine grape diversity for wine production by development and publication of bilingual book on Armenian vines and wines | 38th World Vine and Wine Congress 5-10 July, Germany, abstract book, 2015, p.263 |

Hovhannisyan N. A., Dallakyan M. V., Yesayan A. H., Bagoyan T. V., Melyan G. H., Gasparyan B. Z.

Multidisciplinary investigation of identity of the “Areni”grape variety | 38th World Vine and Wine Congress, 5-10 July, Germany, abstract book, 2015, p.52

Dallakyan M. V., Esoyan S. S., Yesayan A. H., Hovhannisyan N. A.

Application of OIV descriptors for characterization of Armenian autochthonous grapevine varieties: Case Study | 38th World Vine and Wine Congress, 5-10 July, Germany, abstract book, 2015, p.261 |

Hovhannisyan N. A., Dallakyan M. V., Yesayan A. H., Bagoyan T. V., Melyan G. H., Gasparyan B. Z.

Multidisciplinary investigation of identity of the “Areni”grape variety | BIO Web of Conferences 5, 5 pp., 01013-1-4 (2015). DOI: 10.1051/bioconf/20150501013 |

Եսայան Ա. Հ., Եսոյան Ս. Ս., Հովհաննիսյան Ն.

Հնագիտության և կենսաբանության խաչմերուկում: Ինչ է պատմում հնագույն ԴՆԹ-ն | Բնագետ, 2015թ․, 3, 66-71 էջ |

Dallakyan M., Yesayan A., Hovhannisyan N.

Genetic characterization of grape varieties in Armenia | Vitis - Journal of Grapevine Research, 2015, 54, 23-26 pp. |

Dallakyan M. , Yesayan A., Hovhannisyan N.

Armenian aborigine grape varieties identificationand genetic diversity assessment by 48 snp markers, set for grapevine | Биолог. журн. Армении, 2 (66), 2014 2014, 84-86 |

Dallakyan M., Zyprian E., Maul E., Yesayan A., Hovhannisyan N.

Genetic characterization of grape varieties in Armenia | Final conference, Progress in vitis vinifera diversity evaluation and use, Portugal, 2014, page 55

M. V. Dallakyan, S. S. Yesoyan , G. H. Melyan, A. H. Yesayan, N. A. Hovhannisyan

Armenian grape varieties SSR fingerprinting by using Qiaxcel DNA fragment analysis system | Biological Journal of Armenia, #2, 2013, p. 85-89. |

Dallakyan M.V., Eesoyan S.S., Yesayan A.H., Harutyunyan F.A., Melyan G.H., Hovhannisyan N.A.

Application of microsatellite markers for varietal identification of grape rootstocks: Preliminary analyses | Biological Journal of Armenia., 65,3, 2013, pp.136-138 |

Hovhannisyan N.A., Yesayan A.H.

Assessment of genetic of genetic diversity of Triticum boeoticum and Triticum urartu populations by application of RAPD markers | Biological Jоurnal of Armenia, N 2 (62), 2010, pp. 57-63 |

Ա.Հ. Եսայան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանական անվտանգության խնդիրների լուսաբանումը էկոլոգիայի դասավանդման համակարգում | Բնագետ, 1-2, Երևան, 2009, էջ 48-49

Yesayan A.H., Hovhannisyan N.A., Grigorian K.V.

PCR based identification as sensitive method for qualitative detection of genetically modified organisms | Biological Jоurnal of Armenia, N 3 (61), 2009, pp. 63-71

Yesayan A.H., Hovhannisyan N.A., Grigorian K.V.

Possible environmental risks of introduction of genetically modified plants in Armenia and their assessment | Biological Jоurnal of Armenia, N 3 (61), 2009, pp. 63-71

Yesayan A.H., Hovhannisyan N.А., Grigօryan K.V., Dnaielian A.А.

Determination of salt tolerance in wild einkorn wheat (Triticum boeoticum Boiss.) under in vitro conditions | The newsletter of the Crop Wild Relative Specialist Group, IUCN, Italy, N7, 2009, pp4-7 |

Hovhannisyan N.A., Mkrtumyan M.K., Yesayan A.H.

Cytogenetic Characterisation of callus culture of Nerium oleander | Biological Jоurnal of Armenia, N 1-2(60), 2008, pp. 130-134

Ն.Ա. Հովհաննսիյան, Է.Մ. Դուլու, Ա.Հ. Եսայան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Մ.Ռոջեր, Հ. Կնոուպֆեր, Ա.Ամրի, Ա.Մ.Դանիելյան

ԴնԹ մարկերների կիրառումը մշակաբույսերի վայրի ցեղատեսակների գենետիկական բազմազանության և սելեկցիոն պոտենցիալի գնահատման համար | Հայաստանի կենսաբ.հանդես, 4(60), 2008, pp. 62-67 |

Hovhannisyan N.A., Mkrtumyan M.K., Yesayan A.H.

Antimutagenic activity of polysaccharide fraction of Nerium oleander L. callus culture | Biological Jоurnal of Armenia, N 1-2(60), 2008, pp. 135-140 |

Hovhannisyan N.A., Yesayan A.H.

Characterization of plant genetic resources by using PCR based molecular markers for sustainable conservation of wild plants | Biodiversity Information Technologies and Management, Yerevan, Armenia, 2007, N7, pp. 100-106

Hovhannisyan N.A., Mkrtumyan M.K., Yesayan A.H.

Application of plants isolated cultures technologies in vitro for adaptation and preservation of rare species of Armenian flora in case of forecast climate change | Art6th Annual International Conference of REC Caucasus for Climate change Shindisi (Georgia), 2006, pp. 77-79

Yesayan A.H., Hovhannisyan N.A., K.V. Grigoryan

On-line course of basics of environment as one of the models of continual environmental education for sustainable development | Fifth Annual International Conference of REC Caucasus, Education for sustainable development, Proceedings of the Conference, Tbilisi, 2005, pp. 76-78
 

Թեզիս/Thesis

Nelli Hovhannisyan, Aleksandr Yesayan, Syuzanna Esoyan, Marina Dallakyan, Boris Gasparyan

The Role of Monastic Gardens in Sustainable of Grape (Vitis vinifera L.) Genetic Diversity in Armenia | 1st International Agrobiodiversity Congress. 2016, p. 77 |

Hovhannisyan N. H., Yesayan A. H., Esoyan S. S., Dallakyan M. V., Manukyan I. M., Danlielyan A.

Local Wheat and Barley Genetic Diversity as a Source of Adaptive Traits to Sustain Forecasted Climate Change | 1st International Agrobiodiversity Congress. 2016, p. 286

S. S. Yesoyan , M. V. Dallakyan, A. H. Yesayan, N. A. Hovhannisyan

Identification and assessment of genetic diversity of table grape varieties in Armenia | VI International Conference of Young Scientists ''Biodiversity, Ecology, Adaptation, Evolution” Dedicated To 150th Anniversary of the Birth of Vladimir Lipskiy, Odessa, May, 13-17, 2013, p. 306-307.

N. Hovhannisyan, M. Dallakyan, S. Esoyan, A. Esayan

Molecular tayping of wheat wild relatives by means of microsatellite markers | Molecular Biology: Advances and Perspectives, Kiev, 2011, page 126