Ալեքսանդր Հրանտի Եսայան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 թ. (Օգոստոս 24 - 26) Challenges in Capacity Building in Biosafety Training in Agricultural Biotechnology. FAO Regional expert consultation on upgrading of curricula and training programmes in agricultural biotechnology and biosafety
Chisinau, Republic of Moldova
2011 թ. (Հուլիս 29 - Օգոստոս 4) Capacity building in agricultural biotechnologies and biosafety TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME (TCP) «Agricultural biotechnologies and biosafety - basic principles and concepts» National training workshop, Tzakhkadzor, Armenia
1967 թ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Հայակական ԽՍՀՄ-ի գիշատիչ սնկերը», 1986 թ., Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի գիտության գծով դեկանի տեղակալ
2003 - մինչ օրս ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի դոցենտ
1992- մինչ օրս ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի ավագ գիտաշխատող
2000 -2003 ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի ասիստենտ
1990-1992 ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի գիտաշխատող
1986-1989 ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կրտսեր գիտաշխատող
1972-1986 ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում
Մագիստրատուրա
Էկոլոգիական մոնիթորինգ
Կենսաինդիկացիա
Արդյունաբերական և կենսատեխնոլոգիական էկոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբազմազանության պահպանություն, բույսերի գենոմիկա և կենսատեխնոլոգիա, սննդի և կենսաբանական անվտանգություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2011 թ-ից մինչ որս COST FA 1003 «East-West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding»
2010 թ-ից մինչ օրս 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակումը, ԵՊՀ
2011- 2012 թթ. OSAF 17119 «Learning Outcomes-based Study Programme on the Example of YSU Bachelor in Biology»
2011 - 2012 թթ. Armenian National Science & Education Fund project N2340 «Հայաստանի Էրեբունի արգելոցում աճող ցորենի վայրի ցեղակիցների ԴՆԹ-ի շթրիխգաղտնագրումը: Բույսերի գենետիկական ռեսուրսների կարգաբանության և պահպանության խնդիրների լուծմանն ուղղված գլոբալ տեխնոլոգիա» , ԵՊՀ
2010 - 2011 թթ. Armenian National Science & Education Fund project N1838 «Բեհովտական ցորենի և տավուշի այծակնի գենետիկական բազմազանության ուսումնասիրությունը և հիվանդությունների նկատմամբ կայունության գեների հայտնաբերումը STS և RAPD ԴՆԹ մարկերների կիրառմամբ», Երևանի պետական համալարան
2008 - 2009 թթ. IFAR Project (Ravi Tadvalkar Memorial Scholarship), «Ցորենի վայրի ցեղակիցների հիվանդությունների նկատմամբ կայունության ուսումնասիրությունը և պահպանությունը ԴՆԹ մարկերների կիրառմամբ», Երևանի պետական համալսարան
2007 - 2009 թթ. UNEP/GEF: «In-situ Conservation of Crop Wild Relatives Through Enhanced Information Management and Field Application» project, ՀՀ Բնության պահպանության նախարարություն
2004 - 2005 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Կենսաբանության լաբորատորիա» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2004 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Էկոլոգիայի հիմունքներ» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան
2002 - 2003 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Կենսաբանության հիմունքներ -10» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training» - OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան
2001 - 2002 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Կենսաբանության հիմունքներ -9» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան

Լեզուներ
Ռուսերեն- գերազանց, անգլերեն –լավ, ֆրանսերեն -լավ

Մասնագիտական անդամակցություն
2010 - 2011 թթ. FEBS Advanced Lecture Course “Trends in genetics: Genomic Instability and Pathways of Response”. Դասախոսությունների շարքի կազմակերպման կոնսուլտանտ
2007 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «կենսաբանական հանդես» ամսագրի պատասխանատու քարտուղար
2009 թ-ից մինչ օրս Society for Conservation Biology, USA անդամ
2007 - 2008 թթ. «The importance of ecology and nature protection in the sustainable development perspectives», 20-21 November, 2008, Yerevan, Armenia. Կոնֆերանսի կազմակերպման կոմիտեի համակարգող
2008 թ-ից Crop Wild Relatives Discussion Group անդամ .
2005 թ-ից The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Species survival commission, Crop wild relatives specialists group (IUCN, SSC, CWRSG) անդամ
1996 թ-ից մինչ օրս Կլիմայի փոփոխության և էկոլոգիական կրթության ազգային փորձագետ

ayesayan@ysu.am
(+374 10) 57-21-19

Ալեքսանդր Հրանտի Եսայան

Դեկանի տեղակալ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան

Կենսաբանություն 9. մաս 2 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Ս. Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 1 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Ս. Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 2 | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 112 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան

Կենսաբանություն 9. մաս 1 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 257 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Ն.Ա. Հովհաննսիյան, Է.Մ. Դուլու, Ա.Հ. Եսայան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Մ.Ռոջեր, Հ. Կնոուպֆեր, Ա.Ամրի, Ա.Մ.Դանիելյան

ԴնԹ մարկերների կիրառումը մշակաբույսերի վայրի ցեղատեսակների գենետիկական բազմազանության և սելեկցիոն պոտենցիալի գնահատման համար | Հայաստանի կենսաբ.հանդես, 4(60), 2008, pp. 62-67 |

Hovhannisyan N.A., Mkrtumyan M.K., Yesayan A.H.

Antimutagenic activity of polysaccharide fraction of Nerium oleander L. callus culture | Biological Jоurnal of Armenia, N 1-2(60), 2008, pp. 135-140 |

Hovhannisyan N.A., Yesayan A.H.

Characterization of plant genetic resources by using PCR based molecular markers for sustainable conservation of wild plants | Biodiversity Information Technologies and Management, Yerevan, Armenia, 2007, N7, pp. 100-106

Hovhannisyan N.A., Mkrtumyan M.K., Yesayan A.H.

Application of plants isolated cultures technologies in vitro for adaptation and preservation of rare species of Armenian flora in case of forecast climate change | Art6th Annual International Conference of REC Caucasus for Climate change Shindisi (Georgia), 2006, pp. 77-79

Yesayan A.H., Hovhannisyan N.A., K.V. Grigoryan

On-line course of basics of environment as one of the models of continual environmental education for sustainable development | Fifth Annual International Conference of REC Caucasus, Education for sustainable development, Proceedings of the Conference, Tbilisi, 2005, pp. 76-78
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Nelli Hovhannisyan, Aleksandr Yesayan, Syuzanna Esoyan, Marina Dallakyan, Boris Gasparyan

The Role of Monastic Gardens in Sustainable of Grape (Vitis vinifera L.) Genetic Diversity in Armenia | 1st International Agrobiodiversity Congress. 2016, p. 77 |

Hovhannisyan N. H., Yesayan A. H., Esoyan S. S., Dallakyan M. V., Manukyan I. M., Danlielyan A.

Local Wheat and Barley Genetic Diversity as a Source of Adaptive Traits to Sustain Forecasted Climate Change | 1st International Agrobiodiversity Congress. 2016, p. 286

S. S. Yesoyan , M. V. Dallakyan, A. H. Yesayan, N. A. Hovhannisyan

Identification and assessment of genetic diversity of table grape varieties in Armenia | VI International Conference of Young Scientists ''Biodiversity, Ecology, Adaptation, Evolution” Dedicated To 150th Anniversary of the Birth of Vladimir Lipskiy, Odessa, May, 13-17, 2013, p. 306-307.

N. Hovhannisyan, M. Dallakyan, S. Esoyan, A. Esayan

Molecular tayping of wheat wild relatives by means of microsatellite markers | Molecular Biology: Advances and Perspectives, Kiev, 2011, page 126