Ալիս Ժիրայրի Էլոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին, ասպիրանտուրա
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին
01.03.2003- 02.04. 2003 թ.Կահիրեի Պետական Համալսարան, Արաբերեն լեզվի կենտրոն, Եգիպտոս
18.06-22.06.2013 թ. Իսլամական ձեռագրության ներածություն, Իսլամական Ձեռագրերի Ասոցիացիա, Մատենադարան, Երևան
13.02.2015 թ. Նոտարական գործողություններին մասնակցող արաբերենր թարգմանչի որակավորման վկայական, Երևան

Գիտական աստիճան
2009 թ. բ.գ.թ, «Ծագումնաբանության ձևավորումը և «նասաբ» ժանրը արաբամուսուլմանական (6-9դդ.) գրավոր մշակույթում Աբուլ Աբբաս Ահմադ իբն Յահյա իբն Ջաբիր իբն Դաուդ ալ-Բալազուրի)», ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին, 2015 թ-ից դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
ՈՒսումնասիրվող երկրների (սեմական) ժողովուրդների ծագումնաբանություն, Արաբական ծագումնաբանություն, Արդի գրական արաբերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջնադարյան մուսուլմանական մշակույթ և պատմագրություն, արաբական ծագումնաբանություն, միջնադարյան արաբական գրականություն

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), արաբերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ալիս Ժիրայրի Էլոյան

Դոցենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Արաբագիտություն ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա․ Ժ․ Էլոյան, Մ․ Ջ․ Մանուկյան

Լսում և սովորում ենք արաբերեն | Դասագիրք: Հեղինակային հրատ., 2018թ․, 371
 

Հոդված/Article

Ա. Էլոյան

Արաբների ծագումնաբանական ծառի մշակումը | Արևելագիտության հարցեր (Գիտական հոդվածների ժողովածու) VII, Երևան, 2012, էջ.49-61

Ա. Էլոյան

Ալ-Բալազուրիի «Ազնվականների ծագումնաբանությունները» երկում առկա հեղինակային մեջբերումների տիպաբանական վերլուծություն | Իրան-Նամե, հտ.41, Երևան 2009, էջ. 66-70