Ալիտա Սերգեյի Դանագուլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1953 – 1958 թթ. ԵՊՀ Ֆիզմաթ ֆակուլտետի ուսանող
1958 - 1961 թթ. ԵՊՀ միջուկային ֆիզիկայի ամբիանի ասպիրանտ (Մոսկվայի պետական համալսարան, Դուբնայի Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
1964թ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու «Որոշ սֆերիկ և դեֆորմացված միջուկների տրոհման սխեմաներ», ԵՊՀ
1993թ. Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր «Ֆոտամիջուկային ռեակցիաների հետազոտությունը միջուկների 24≤A≤130 զանգվածային տիրույթում»

Աշխատանքային փորձ
1961 - 1964 թթ. Ավագ լաբորանտ, ասիստենտ, դոցենտ, ԵՊՀ
2002 - 2005 թթ. Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ
1993 թ-ից մինչ այժմ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Միջուկային ֆիզիկա և տարրական մասնիկներ
Միջուկային և ռադիո քիմիա
Միջուկային ռեակցիաներ
Միջուկային մոդելներ
Տարրական մասնիկների ֆիզիկայի ներածություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջուկային ֆիզիկա, միջուկային սպեկտրոսկոպիա, միջուկային ռեակցիաներ, միջուկի կառուցվածք

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002 - 2005 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ 0995
2004թ. ANSEF Grant N04 - PS - Cheminorg - 813- 91

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Աշխարհի իննովացիաների հիմնասրամի անդամ
«Կանայք ֆիզիկայում» կազմակերպության ղեկավարը Հայաստանում

Պարգևներ
2007թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Ալիտա Սերգեյի Դանագուլյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

G. H. Hovhannisyan, A. S. Danagulyan, T. M. Bakhshiyan, I. A. Kerobyan

Special Features of Isomeric Ratios in Nuclear Reactions Induced by Various Projectile Particles | Physics of Atomic Nuclei. 2016, 79,3, 326–334 pp. |

A. S. Danagulyan, G. H. Hovhannisyan, T. M. Bakhshiyan, G. V. Martirosyan

Features of isomeric reatios in nuclear reactions with different projectiles | Physics of Atomic Nuclei. 2016, 79,3, 326-334 pp.

A. S. Danagulyan, G. H. Hovhannisyan

Some Medical Radionuclides Production by C18/18 Cyclotron | Armenian Journal of Physics. 2016, 9,2, 178-182 pp. |

G. H. Hovhannisyan, A. S. Danagulyan, T. M. Bakhshiyan, I. A. Kerobyan

Analysis of Isomeric Ratios for Medium-Mass Nuclei | Physics of Atomic Nuclei. 2016, 79. 5, 679–685 pp.

A. S. Danagulyan, T. M. Bakhshiyan , G. H. Hovhannisyan

Some Features of Isomeric Ratios in Nuclear Reactions Induced by p,d, and α International Conference on Nuclear Physics | “Nucleus 2015” June 29-July 3,2015 Saint-Petersburg , Russia. p. 119
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

A. S. Danagulyan, G. H. Hovhannisyan

Some Medical Radionuclides Production by C18/18 Cyclotron | International Workshop on Ionizing and Non- Ionizing Radiation Influence on Structure and Biophysical Properties of Living Cells, 2015, p. 111-112