Ալլա Ռաֆայելի Բաղդասարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆ-տների համար ամբիոնի դասախոս
1988 - 2000 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի արտասահմանյան ուսանողների եվ ասպիրանտների համար ամբիոն,դասախոս
1980 - 1982 թթ. ռուսաց լեզվի արտասահմանյան ուսանողների համար ֆ-տ,ասիստենտ
1979 - 1980 թթ. ԼՊՀ, ռուսաց լեզվի արտասահմանյան ուսանողների համար ֆ-տ,ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի գործնական դասընթաց

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուսերենը որպես օտար լեզու
Միջմշակույթային հաղորդակցություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«МАПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ
«ААПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ

Ալլա Ռաֆայելի Բաղդասարյան

Դասախոս | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
 
 

Գիրք/Book

Лалаян С. А., Айвазян М. Ц., Багдасарян А. Р., Дпирян М. Р., Мкртычян-Лалаян С. А.

Русский язык | Издательство ЕГУ. 2018, 406 стр.

Хачатрян Н.Р., Матевосян Л.Б., Лалаян С.А., Багдасарян А. Р, Нерсесян Х.А., Оввян А.А

Тесты и задания по русскому языку | Ереван, 2000
 

Հոդված/Article

Багдасарян А. Р., Дпирян М. Р.

Полилог при обучении языку специальности | X Международная научная конференция «Актуальные научные исследований в современном мире». 2016, стр. 34-38 |